Öppna bifogade filer

Du identifierar e-postmeddelanden som innehåller bifogade filer med hjälp av en gemikon i meddelandelistan. Beroende på meddelandets format visas bifogade filer i rutan för bifogad fil eller i meddelandetexten.

Dubbelklicka på en bifogad fil för att öppna den.

Är bifogade filer säkra?

I Microsoft Outlook 2013spärras som standard potentiellt osäkra bifogade filer(till exempel BAT-, EXE-, VBS- och JS-filer) som kan innehålla virus. Om Outlook spärrar bifogade filer i ett meddelande visas en lista med de spärrade filtyperna i Informationsfält överst i meddelandet.

   Även om du har skydd för bifogade filer i Outlook rekommenderar vi att du är försiktig när du öppnar en bifogad fil, särskilt om den kommer från någon du inte känner eller inte litar på. Om du är osäker kan du kontakta avsändaren och kontrollera den bifogade filens äkthet. Se också till att datorns antivirusprogram är uppdaterat.

Förhandsgranska bifogade filer

För många bifogade filer behöver du inte öppna filen för att se innehållet. Du kan förhandsgranska bifogade filer i läsfönstret och i öppna meddelanden. Klicka på den bifogade fil du vill förhandsgranska så visas den i stället för meddelandetexten. När du vill gå tillbaka till meddelandet klickar du på Meddelande bredvid de bifogade filerna eller klickar på Visa meddelande på fliken Verktyg för bifogade filer i gruppen Meddelande.

En del bifogade filer kan inte förhandsgranskas. Dubbelklicka på den bifogade filen för att öppna filen.

Även om förhandsgranskning är tillgängligt för de flesta meddelanden är det inte tillgängligt för meddelanden som använder meddelandeformatet RTF. Dessa meddelanden är inte lika vanliga och du kan snabbt identifiera dem när du ser ikoner för bifogade meddelanden i meddelandetexten. Dubbelklicka på den bifogade filen för att öppna filen.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk