Öppna, ändra och stänga Outlook-datafiler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du kör Outlook för första gången skapas de nödvändiga datafilerna automatiskt. Men behöver ibland du skapa ytterligare datafiler. Till exempel sparas arkiverade objekt i en annan Outlook-datafil (.pst). Du kan också hålla information om olika projekt i sina egna Outlook-datafil (.pst).

Obs!: Microsoft Exchange Server-konton använda vanligtvis inte Outlook-datafiler (.pst). Informationen sparas på servern där Exchange körs men Arkiv kan du skapa använda Outlook-datafiler (.pst) sparas på datorn.

Hur vet jag om jag har ett Microsoft Exchange Server-konto?

Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar igen. På fliken E-post visas en kontolista med information om vilken typ av konto respektive konto är.

Exempel på ett Exchange-konto i dialogrutan med kontoinställningar

Öppna en Outlook-datafil (.pst)

Om du har en Outlook-datafil (.pst) som inte visas i Navigeringsfönstret kan du lägga till det så att du kan arbeta med objekt i datafilen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.
  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 3. Klicka på Lägg till på fliken Datafiler.

 4. Klicka på den Outlook-datafil (.pst) som du vill öppna och klicka sedan på OK.

Sökvägar

Outlook-datafiler (.pst) skapas med Microsoft Outlook 2010 och sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP skapas filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Filer som skapats i tidigare versioner av Outlook sparas i en annan plats i en dold mapp.

 • Windows 7 och Windows Vista    enhet: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • Windows XP    enhet: \Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tips: Mer information om dolda mappar i Windows finns i Hjälp och support.

Ändra visningsnamn för en Outlook-datafil (.pst)

Filnamnet som du anger för en Outlook-datafil (.pst) är det som visas i navigeringsfönstret. I tidigare versioner av Outlook var standardnamnet för Outlook-datafiler (.pst) Personliga mappar. Detta kan vara förvirrande om du arbetar med flera Outlook-datafiler (.pst) som har skapats i versioner tidigare än Outlook 2010. Vi rekommenderar att du använder ett beskrivande namn för varje Outlook-datafil (.pst).

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

 3. Klicka på Outlook-datafilen (.pst) på fliken Datafiler och sedan på Inställningar.

 4. Ange ett beskrivande namn för Outlook-datafilen (.pst) i rutan Namn.

  Dialogrutan Outlook-datafil

  Obs!: Ändra visningsnamnet inte byta namn på filen. Endast namnet ändras som det visas i navigeringsfönstret...

Överst på sidan

Stänga en Outlook-datafil (.pst)

Om du inte längre behöver använda Outlook-datafilen (.pst) så ofta kan du stänga den. Om du stänger filen visas den inte längre i navigeringsfönstret, men den finns fortfarande kvar på datorn.

 • Högerklicka på namnet på den Outlook-datafil (.pst) som du vill ta bort från navigeringsfönstret och klicka sedan på Stäng filnamn.

  Kommandot Stäng Outlook-datafil (.pst)

Om alternativet Stäng inte är tillgängligt försöker du antagligen ta bort den standard-Outlook-datafil (.pst) som Outlook sparar nya meddelanden i. Om du skulle ta bort den datafilen finns ingen plats för nya meddelanden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×