Återställa arkiverade objekt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Alla meddelanden, kontaktinformation, kalendrar och andra data som du skapar i Microsoft Outlook lagras i din Personlig mappfil (.pst) eller, om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto, på din organisations Exchange-server. I Outlook finns en arkiveringsfunktion för att rensa de mappar som du brukar använda på äldre innehåll som du inte behöver, men inte vill ta bort. Du kan låta detta göras automatiskt med AutoArchive, eller så kan du arkivera det manuellt om du hellre vill det.

Även om det arkiverade innehållet inte längre visas i mapparna som du brukar använda kan du fortfarande komma åt och hämta objekten om du vill återställa innehållet.

Meddelanden: 

 • En del företag inför storleksbegränsningar för företagets e-postkonton, men genom att använda arkivering blir det onödigt. Arkiverade filer måste ofta förbli åtkomliga, i den händelse de måste återställas av efterlevnadsskäl.

 • Aktuella eller aktiva filer kan inte arkiveras i Outlook. Till exempel kan inte ett återkommande möte arkiveras förrän alla mötestillfällen är avklarade. Alla schemalagda förekomster av mötet i framtiden betecknar det som ett aktuellt objekt, och följaktligen kan det inte arkiveras.

Vad vill du göra?

Kopiera alla objekt från en arkiverade plats

Flytta enskilda objekt från en arkiverade plats

Kopiera alla objekt från en arkiverade plats

Du kan kopiera arkiverade objekt till deras ursprungliga mappar, till exempel från den arkiverade Inkorgen till den aktuella Inkorgen, eller till en ny mapp som du anger.

 1. Arkiv-menyn klickar du på Importera och exportera för att öppna Import-/exportguiden.

 2. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil och sedan på Sök.

 3. Klicka på Personlig mappfil (.pst) och sedan på Sök.

  Jag kan inte hitta min .pst

  Arkivfilen är en särskild typ av datafil, en Personlig mappfil (PST). Första gången som Arkivera automatiskt körs skapas arkivfilen automatiskt på följande platser:

  • Windows Vista     C:\Användare\DittAnvändarnamn\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Microsoft Windows XP     C:\Documents and Settings\DittAnvändarnamn\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  När objekt arkiveras i Outlook för första gången kan du nå objekten i filen direkt från Arkiv-mappar i Outlook Mapplista, som finns i Navigeringsfönstret. Du kan också skapa egna arkivfiler för enskilda mappar.

  Obs!: Om du inte ser mappen Lokala inställningar eller mappen Lokal kan de vara dolda.

  Hur visar jag dolda mappar?

  • Windows 7 och Windows Vista    

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Utseende och anpassning.

    Obs!: Om du använder klassiskt läge på kontrollpanelen dubbelklickar du på Mappalternativ och går till steg 4.

   3. Klicka på Mappalternativ.

   4. Välj Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, under Avancerade inställningar, under Filer och mappar, under Dolda filer och mappar.

  • Windows XP    

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Mappalternativ.

    Dialogrutan Mappalternativ

   3. Klicka på fliken Visning och markera alternativet Visa dolda filer och mappar.

  Importera en .pst

 4. Ändra namnet på standardfilen i sökvägen i rutan Fil som ska importeras från backup.pst till namnet på den arkiverade fil som du importerar från. Du kan också klicka på Bläddra och leta rätt på filen som du vill importera från.

 5. Ange hur du vill att Outlook ska hantera dubbletter av objekt under Alternativ.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Klicka på mappen som du vill importera från. Markera kryssrutan Inkludera undermappar om den mapp du importerar har undermappar som du också vill importera.

 8. Välj något av målalternativen:

  • Importera objekt till den aktuella mappen - data importeras till den för närvarande valda mappen.

  • Importera objekt till samma mapp i - data importeras till målmappen med samma namn som källmappen, till exempel från Inkorgen till Inkorgen.

 9. Klicka på Slutför.

Obs!: Om du får ett felmeddelande som ".pst-filen används redan" kan det vara problem med .pst-filens storlek eller så kanske den är skadad. Många av de här problemen kan lösas med reparationsverktyget för Inkorgen för Outlook. Försök återställa filerna igen när du kört verktyget.

Överst på sidan

Flytta enskilda objekt från en arkiverade plats

 1. Klicka på MapplistaGå till-menyn och sedan på Arkiv-mappar (eller det namn som används för arkivplatsen).

 2. Klicka på den mapp som innehåller objekten som du vill flytta.

 3. Markera objekten som du vill flytta och dra dem sedan till ursprungsmappen i Mapplista, eller till en annan mapp.

Obs!: Om du får ett felmeddelande som ".pst-filen används redan" kan det vara problem med .pst-filens storlek eller så kanske den är skadad. Många av de här problemen kan lösas med reparationsverktyget för Inkorgen för Outlook. Försök återställa filerna igen när du kört verktyget.

Mer information finns i följande avsnitt:

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×