Återskapa en tidigare version av en Office-fil

Om alternativet Återskapa automatiskt är aktiverat sparas det versioner a filen du arbetar med på automatisk väg. Sättet du återskapar någonting på är beroende av när du sparade det.

Om du har sparat filen

 1. Öppna filen du arbetade med.

 2. Klicka på Arkiv > Info.

 3. Klicka på filen med etiketten (när jag stängde utan att spara) under Versioner.

  Återställa ett dokument som tidigare har sparats Word 2013

 4. Skriv över eventuellt tidigare sparade versioner genom att klicka på Återställ i det gula fältet överst i filen.

  Spara ett återställt dokument i Word 2013

  Tips    I Word kan du även jämföra versioner genom att klicka på Jämför i stället för på Återställ.

Om du inte har sparat filen

 1. Klicka på Arkiv > Info > Hantera versioner > Återställ ej sparade dokument i Word, Återställ ej sparade arbetsböcker i Excel eller Återställ presentationer som inte sparats i PowerPoint.

Återställ dokument som inte har sparats i Word

 1. Markera filen och klicka sedan på Öppna.

Öppna återställda dokument som tidigare inte har sparats i Word

 1. Spara filen genom att klicka på Spara som i det gula fältet överst i filen.

Spara en återställd fil i Word 2013

Gäller för: Office Shared 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk