Ändra teckensnitt

Du kan ändra teckensnitt i en enskild bild eller ändra teckensnitt i hela presentationen.

Ändra teckensnitt i en enskild bild

  1. Gör något av följande:

    • Om du vill ändra teckensnitt i ett enstaka stycke eller i en fras markerar du texten du vill ändra.

    • Om du vill ändra teckensnittet för all text i en platshållare markerar du antingen all text i platshållaren eller klickar på platshållaren.

  2. Välj ett teckensnitt i listan Teckensnitt i gruppen Tecken på fliken Start.

Ändra teckensnitt i hela presentationen

Om du använder en bildbakgrund och du ändrar teckensnittet för den bildbakgrunden visas det nya teckensnittet i hela presentationen.

Om du använder flera bildbakgrunder (till exempel om du använder mer än en designmall i presentationen) måste du ändra teckensnittsstil för varje bildbakgrund.

  1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.

  2. I det vänstra fönstret som innehåller bildbakgrunder och layout klickar du på miniatyren av den bildbakgrund eller layout som innehåller det teckensnitt du vill ändra.

  3. På bildbakgrunden eller layouten klickar du på den rubriktext eller den brödtextnivå där du vill använda en ny teckensnittsstil.

  1. Klicka på Teckensnitt i gruppen Bakgrund på fliken Bildbakgrund och välj ett teckensnitt i listan.

Upprepa steg 1 till 4 för övriga teckensnitt du vill ändra. Om du vill återgå till att redigera dina bilder klickar du på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Bildbakgrund.

Gäller för: PowerPoint 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk