Ändra teckensnitt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra teckensnitten på en enskild bild eller så kan du ändra teckensnitt i hela presentationen. Och om du vill använda teckensnitt som inte finns i PowerPoint finns i använda dekorativa teckensnitt från tredjepartsleverantörer.

Ändra teckensnitt i en enskild bild

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra teckensnitt i ett enstaka stycke eller i en fras markerar du texten du vill ändra.

  • Om du vill ändra teckensnittet för all text i en platshållare, markera all text i platshållaren eller klicka på platshållaren.

 2. Välj ett teckensnitt i listan Teckensnitt i gruppen Tecken på fliken Start.

Ändra teckensnitt i hela presentationen

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för PowerPoint Web App.

Om du använder en bildbakgrund och du ändrar teckensnittet för den bildbakgrunden visas det nya teckensnittet i hela presentationen.

Om du använder flera bildbakgrunder (till exempel när du använder fler än en mall för presentationen) måste du ändra teckensnittsstil för varje bildbakgrund.

 1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.

 2. I den vänstra rutan som innehåller bildbakgrunderna och layouterna klickar du på miniatyren av bildbakgrunden eller layouten som innehåller det teckensnitt som du vill ändra.

 3. På bildbakgrunden eller layouten klickar du på den rubriktext eller den brödtextnivå där du vill använda en ny teckensnittsstil.

 4. Klicka på Teckensnitt i gruppen Bakgrund på fliken Bildbakgrund och välj ett teckensnitt i listan.

Upprepa steg 1 till 4 för övriga teckensnitt du vill ändra. Om du vill återgå till att redigera dina bilder klickar du på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Bildbakgrund.

Du kan också gå till Ersätt teckensnitt så här ändrar du ett teckensnitt i hela presentationen. Här finns information om hur:

 1. Välj Ersätt i gruppen Redigering och klicka på Ersätt teckensnitt.

 2. I dialogrutan Ersätt teckensnitt i fältet ersätta markerar du det teckensnitt som du vill ersätta.

 3. I fältet med markerar du det teckensnitt som du vill använda, väljer du Ersätt och välj sedan Stäng.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Söka efter och ersätta text

Ändra teckensnitt i sidfoten på en bild

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×