Ändra tangentbordsspråk för att skicka ett e-postmeddelande när du reser

Roxanne reser utomlands utan att ta med sig datorn, men det kan vara svårt att skicka e-postmeddelanden från en dator på ett främmande Internetcafé. Lyckligtvis vet Roxanne hur hon i två enkla steg kan ändra visningen och tangentbordsspråket på en dator, så att hon kan skicka e-post från hela världen.

Beroende på i vilka länder hon reser, vilka språkverktyg hon vill använda (t.ex. stavningskontrollen) och vilken programvara som finns installerad på datorn hon använder, kan Roxanne behöva installera ytterligare programvara. Kontrollera vilka språkpaket eller språkverktygspaket som är installerade.

Meddelanden  

Vilka är stegen?

Kontrollera vilka språkpaket eller språkverktygspaket som är installerade

Kontrollera vilka språkpaket som är installerade

Kontrollera vilka språkverktygspaket som är installerade

Steg 1: Lägga till ett tangentbordsspråk

Steg 2: Ändra ett tangentbordsspråk

Valfritt: Ändra visningsspråk

Kontrollera vilka språkpaket eller språkverktygspaket som är installerade

Om du vill använda språkverktyg, t.ex. stavnings- eller grammatikkontrollen på en dator, måste språkverktygen för det aktuella språket finnas installerade på datorn.

Även om bara ditt lokala språk är installerat på datorn kan du ändra tangentbordsspråket och skriva ditt e-postmeddelande. Du kan däremot inte kontrollera stavning, grammatik eller avstavning i texten. Om du försöker köra en stavnings- eller grammatikkontroll i ett språk som inte är installerat på datorn visas ett meddelande liknande följande. Felmeddelande för språkpaket

Kontrollera vilka språkpaket som är installerade

 1. Klicka på Start och sedan på Avinstallera ett program.

 2. Rulla för att se vilka språk som är tillgängliga under Microsoft Office Language Pack - språk.

Kontrollera vilka språkverktygspaket som är installerade

 1. Öppna ett Microsoft Office-program, till exempel Word.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Alternativ.

 4. Klicka på Språk

 5. Om ikonen Stavning och grammatik Bild av knapp visas bredvid språket som du vill använda, i dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj redigeringsspråk i listan Språkkontroll (stavning och grammatik) så är det aktuella språkets språkverktyg installerade.

Överst på sidan

Steg 1: Lägga till ett tangentbordsspråk

I Windows 7

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Nationella inställningar och språkinställningar under Klocka, språk och nationella inställningar.

 3. Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. I dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk klickar du under Standardinmatningsspråk på det språk du vill använda som standardspråk och går sedan till Ändra tangentbordsspråk med Språkfältet.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

  Om det språk du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 8.

 5. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.

 6. Utöka det språk som du vill använda som standardinmatningsspråk och utöka sedan Tangentbordslayout.

 7. Markera kryssrutan för den tangentbordslayout eller IME som du vill använda och klicka på OK. Språket läggs till i listan Standardinmatningsspråk.

  Om du vill förhandsgranska tangentbordslayouten klickar du på Förhandsgranska.
  Dialogrutan Lägg till inmatningsspråk med ryskt tangentbord

 8. Klicka på det språk som du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk.

I Windows Vista

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Klocka, språk och nationella inställningar.

  Obs!    I klassisk vy dubbelklickar du på Nationella inställningar och språkinställningar och klickar sedan på fliken Tangentbord och språk.

 3. Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. I dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk klickar du under Standardinmatningsspråk på det språk du vill använda som standardspråk och går sedan till Ändra tangentbordsspråk med Språkfältet.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

  Om det språk du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 8.

 5. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.

 6. Utöka det språk som du vill använda som standardinmatningsspråk och utöka sedan Tangentbordslayout.

 7. Markera kryssrutan för den tangentbordslayout eller IME som du vill använda och klicka på OK. Språket läggs till i listan Standardinmatningsspråk.

Om du vill förhandsgranska tangentbordslayouten klickar du på Förhandsgranska.
Dialogrutan Lägg till inmatningsspråk med ryskt tangentbord

 1. Under Standardinmatningsspråk klickar du på det språk du vill använda som standardspråk, och sedan går du till Ändra tangentbordsspråk med Språkfältet.

I Windows XP

Viktigt!    Om du vill aktivera tangentbord för språk som kinesiska, japanska och koreanska måste du först installera språkfilerna för östasiatiska språk. För att språk som läses från höger till vänster eller som kräver kontextformer ska visas måste du installera filerna för komplicerade skriftspråk. Mer information om hur du installerar språkfiler för östasiatiska språk och komplicerade skriftspråk finns i avsnittet Aktivera tangentbordslayouter för olika språk.

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.

  Obs!    Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge.

 3. Klicka på fliken Språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar och sedan på Information under Texttjänster och inmatningsspråk

 4. I dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk klickar du under Standardinmatningsspråk på det språk du vill använda som standardspråk och går sedan till Ändra tangentbordsspråk med Språkfältet.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

  Om det språk du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 7.

  Obs!    Det standardspråk som du väljer används i alla program som använder den här inställningen, även program från andra företag.

 5. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.

 6. Klicka på önskat språk i listan Inmatningsspråk i dialogrutan Lägg till inmatningsspråk och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på det språk som du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk.

Överst på sidan

Steg 2: Ändra ett tangentbordsspråk

När du har lagt till ett tangentbordsspråk kan du använda följande verktyg för att skriva text på ett annat språk:

Du kan också växla tangentbordsspråk automatiskt så att det matchar språket i den omgivande texten.

Skriva tecken med ASCII- eller Unicode-teckenkoder

Med teckenkoder kan du skriva koden för det tecken du vill använda, t.ex. skrivs ett ñ-tecken om du skriver ALT+164.

Mer information finns i avsnitten ASCII-teckenkoder eller Infoga specialtecken där du hittar listor med specialtecken och anvisningar för hur du infogar dem.

Skriva tecken med teckenuppsättningen

Med teckenuppsättningen kan du välja ett teckensnitt och sedan klicka på det tecken du vill använda. Mer information finns i avsnittet Öppna teckenuppsättningen och avsnittet om hur du använder specialtecken (teckenuppsättning).

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka sedan på Teckenuppsättning.

 2. Välj ett teckensnitt och klicka sedan på önskat tecken.

Viktigt!    Nackdelen med att använda Teckenuppsättningen för att välja tecken är att de kanske inte identifieras som en symbol i ett visst språk och stavningskontrollen kan då flagga det som felaktigt

Ändra tangentbordsspråk med Språkfältet

Om du lägger till de språk som du vill använda och har aktiverat Språkfältet så att det visas på skrivbordet eller i Aktivitetsfältet kan du byta språk genom att klicka på Språkfältet och sedan välja önskat tangentbordsspråk, t.ex. tyska (Tyskland).

Språkfältet

Om inte Språkfältet visas på skrivbordet eller i Aktivitetsfältet följer du anvisningarna nedan:

Om du vill konfigurera mer än en tangentbordslayout för ett visst språk, t.ex. japanska, kan du växla mellan layouterna genom att klicka på symbolen för tangentbordslayout Tangentbordssymboler för olika språk i Språkfältet och sedan klicka på den tangentbordslayout som du vill använda. Namnet på symbolen ändras för att visa den aktiva tangentbordslayouten.

Mer information om hur du använder Språkfältet finns i avsnittet Växla mellan språk med hjälp av Språkfältet.

Visa Språkfältet i Windows 7

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter.

 3. Klicka på Byt tangentbord i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar på fliken Tangentbord och språk.

 4. I dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk klickar du på fliken Språkfältet och väljer Dockat i Aktivitetsfältet. Då visas Språkfältet med aktuellt tangentbordsspråk i Aktivitetsfältet.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

När du har valt tyska (Tyskland) som inmatningsspråk visas DE som inmatningsspråk i Aktivitetsfältet i stället för det lokala språket. Om du vill ändra språk klickar du på Språkfältet i Aktivitetsfältet och väljer önskat språk.

Visa Språkfältet i Windows Vista (Kategoriläge)

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter.

  Obs!    Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge.

 3. Klicka på Byt tangentbord i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar på fliken Tangentbord och språk.

 4. I dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk klickar du på fliken Språkfältet och väljer Dockat i Aktivitetsfältet. Då visas Språkfältet med aktuellt tangentbordsspråk i Aktivitetsfältet.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

När du har valt tyska (Tyskland) som inmatningsspråk visas DE som inmatningsspråk i Aktivitetsfältet i stället för det lokala språket. Om du vill ändra språk klickar du på Språkfältet i Aktivitetsfältet och väljer önskat språk.

Visa Språkfältet i Windows XP (Kategoriläge)

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och sedan på Datum, tid, språk och nationella inställningar.

  Obs!    Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge.

 2. Klicka på Lägg till ytterligare språk under Välj en aktivitet i dialogrutan Datum, tid, språk och nationella inställningar.

 3. Klicka på Information på fliken Språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. Klicka på Språkfältet i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.

 5. I dialogrutan Inställningar för Språkfältet kontrollerar du att Visa ytterligare Språkfältsikoner i Aktivitetsfältet är markerat. Språkfältet visas i Aktivitetsfältet.

  Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

Skriva tecken med tangentbordet på inmatningspanelen (OSK)

När du har angett ett inmatningsspråk kan du skriva utan att använda tangentbordet genom att i stället använda Skärmtangentbordet.

 1. Klicka på Start, Kör och skriv sedan osk i textrutan.

 2. Skriv text, accenter och specialtecken genom att klicka på skärmtangenterna.

  Tangentbordet på inmatningspanelen

Överst på sidan

Valfritt: Ändra visningsspråk

 1. Öppna en Office-fil, t.ex. en arbetsbok i Excel.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Alternativ.

 4. Klicka på Språk

 5. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj redigeringsspråk i listan Redigeringsspråk markerar du redigeringsspråket och klickar sedan på Standard.

  Obs!    Standardredigeringsspråket ändras då för alla Microsoft Office-program.

Innan du kan ändra visningen till något annat språk måste det finnas ett språk installerat och aktiverat på datorn. Mer information finns i avsnittet Vilka språkpaket eller språkverktygspaket finns installerade? och Ange språkinställningar för redigering, gränssnitt eller hjälp.

Mer information om hur du ändrar visningsspråk finns i avsnitten Byta standardspråket för Office-programmen och Ange språkinställningar för redigering, gränssnitt eller hjälp.

Överst på sidan

Gäller för: Office 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk