Ändra storleken på dina bilder

I tidigare versioner av PowerPoint var bilderna mer fyrkantiga (4:3). Standardstorleken på bilder i PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 är bredbild (16:9). Du kan dock ändra storlek på bilderna till 4:3, eller till en anpassad storlek. Du kan också ange bildstorlekar som matchar en mängd vanliga pappersstorlekar och andra skärmelement.

Om du vill byta från liggande till stående orientering kan du läsa Använda lodrät bildvisning för presentationen.

Bredbildsvänligt

Ändra bildstorleken från bredbild (16:9) till standard (4:3), eller från standard till bredbild

 1. Kontrollera först att du är i vyn Normal (klicka på Normal på fliken Visa). Klicka sedan på fliken Design och klicka på Bildstorlek i gruppen Anpassa.

  Knappen Bildstorlek i Anpassa grupp

  Obs!: Knappen Bildstorlek är också tillgänglig i vyn Bildbakgrund på fliken Bildbakgrund.

 2. Klicka på Standard (4:3) eller Bredbild (16:9).

  Meddelanden: När PowerPoint inte kan skala innehåll automatiskt får du två alternativ:

  • Maximera: Välj det här alternativet om du vill öka storleken på bildinnehållet när du skalar till en större bildstorlek. Ett resultat av att välja det här alternativet är att innehållet kanske inte får plats på bilden.

  • Garantera passform: Välj det här alternativet om du vill minska innehållets storlek när du skalar till en mindre bildstorlek. Det kan leda till att innehållet ser mindre ut men du kommer att se allt innehåll på bilden.

   Garantera eller maximera passform

Ändra storlek på bilderna till en egen storlek och andra vanliga pappers- och skärmstorlekar

 1. Kontrollera först att du är i vyn Normal (klicka på Normal på fliken Visa). På fliken Design klickar du sedan på Bildstorlek och därefter på Anpassad bildstorlek.

  Menyalternativet Anpassad bildstorlek

  Obs!: Knappen Bildstorlek är också tillgänglig i vyn Bildbakgrund på fliken Bildbakgrund.

 2. Gör något av följande i rutan Bildstorlek :

  • Ange mått för höjd och bredd samt orientering.

  • Klicka på nedpilen bredvid Bilder med storlek för och välj ett alternativ.

   Tips!: Det finns två alternativ för 16:9-proportioner: Bredbild och Bildspel på skärmen (16:9). Det finns en skillnad mellan dessa två:

   • Med Visning på skärmen (16:9) ställer du in måtten till 10 x 5,625 tum.

   • Med Bredbild anger du måtten till 13,333 x 7,5 tum.


   Båda alternativen har samma proportioner, så de kommer att se ut på samma sätt i normalvyn eftersom vi automatiskt justerar zoomnivån. Bredbildsformatet (13,333 x 7,5 tum) ger mer bildyta för innehållet, vilket gör det till det bästa alternativet för presentationer. Det finns dock andra saker att tänka på: bredbildsformatet (13,333 x 7,5 tum) får inte plats på ett 8,5 x 11 pappersark om du inte först skalar det.

   16:9: Bredbild eller på Visning på skärmen

Göra en ny bildstorlek till standard för nya presentationer

 1. Kontrollera först att du är i vyn Normal (klicka på Normal på fliken Visa). På fliken Design klickar du sedan på Bildstorlek och därefter på Anpassad bildstorlek.

  Menyalternativet Anpassad bildstorlek

 2. Följ anvisningarna i avsnittet ovan för att välja den bildstorlek du vill ha.

 3. Klicka på pilen Mer längst ned till höger i gruppen Teman på fliken Design.

  Pilen Mer

 4. Välj Spara aktuellt tema.

 5. Ge ditt tema ett namn som du enkelt kommer ihåg och klicka på Spara.

 6. Klicka på pilen Mer en gång till längst ned till höger i gruppen Teman på fliken Design. Du kan se det sparade temat under gruppen Anpassade.

 7. Högerklicka på det nya anpassade temat och välj sedan Ange som standardtema.

Nästa gång du öppnar PowerPoint kommer du att se ditt standardtema i det övre vänstra hörnet av temagalleriet. När du väljer det anpassas alla bilder efter den anpassade storlek du valt som standard.

Obs!: En presentation kan bara ha en orientering (antingen liggande eller stående), men du kan länka två presentationer (en i liggande och den andra i stående) och visa både stående och liggande bilder så att det ser ut som en presentation.

Om du vill begära särskilda funktioner eller föreslå ändringar kan du lämna feedback på UserVoice-forumet för PowerPoint för Windows. Detta hjälper oss att prioritera nya funktioner i kommande uppdateringar.

Mer information finns i

Använda stående orientering för en presentation

Rotera mellan stående och liggande bilder i samma presentation

Minska filstorleken för en bild

Kan jag ändra storleken på bilder i PowerPoint Online?

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×