Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller WordArt

Vad vill du göra?

Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller WordArt

Beskära en bild

Återställa en bild till dess ursprungsstorlek

Spara originalversionen av en redigerad bild

Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller WordArt

Vid storleksändring ökas eller minskas ett objekt mått.

Före- och efterexempel på stoleksändring

Ändra storlek manuellt

 1. Klicka på den bild, figur, textruta eller WordArt du vill ändra storlek på.

 2. Om du vill öka eller minska storleken åt ett eller flera håll ska du dra ett storlekshandtagfrån eller mot mitten, samtidigt som du gör något av följande:

  • Om du vill att objekt mitt ska vara kvar på samma plats ska du trycka på och hålla ned CTRL-tangenten samtidigt som du drar i storklekshandtaget.

  • Om du vill behålla objektets proportioner ska du trycka på och hålla ned SKIFT-tangentensamtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du vill behålla objektets proportioner och mittpunkt ska du trycka på och hålla ned både CTRL och SKIFT när du drar i storlekshandtaget.

Ändra storlek till en exakt höjd och bredd

 1. Klicka på den bild, figur, textruta eller WordArt du vill ändra storlek på.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på en bild ska du gå till Bildverktyg, fliken Format och gruppen Storlek och ange önskade mått i rutorna Höjd och Bredd.

   Fliken Format under Bildverktyg

  • Om du vill ändra storlek på en figur, textruta eller ett WordArt-objekt ska du gå till Ritverktyg, fliken Format och gruppen Storlek och ange önskade mått i rutorna Höjd och Bredd.

   Bild av fliken Format under Ritverktyg

 3. Klicka på dialogruteikonen i gruppen Storlek knappbild.

 4. Avmarkera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet på fliken Storlek under Skala.

Ändra storlek till en exakt proportion

 1. Klicka på den bild, figur, textruta eller WordArt du vill ändra storlek på.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på en bild ska du gå till Bildverktyg, fliken Format och gruppen Storlek och klicka på dialogruteikonen knappbild.

   Fliken Format under Bildverktyg

  • Om du vill ändra storlek på en figur, textruta eller ett WordArt-objekt ska du gå till Ritverktyg, fliken Format tab och gruppen Storlek, och klicka på dialogruteikonen knappbild.

   Bild av fliken Format under Ritverktyg

 3. Gå till fliken Storlek under Skala och ange procentvärden av aktuell höjd och bredd som du vill ändra till i rutorna Höjd och Bredd.

 4. Avmarkera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet.

Tips  Om du vill använda samma bredd och höjd i flera objekt ska du markera alla objekt och ange önskade mått i rutorna Höjd och Bredd i gruppen Storlek. Om du vill markera flera objekt ska du klicka på det första objektet och sedan trycka på och hålla ned CTRL samtidigt som du klickar på resten av objekten.

Överst på sidan

Beskära en bild

Vid beskärning minskas bild storlek genom att lod- och vågräta kanter tas bort. Beskärning används ofta för att dölja eller trimma en del av en bild, antingen för att understryka innehållet eller för att ta bort oönskade delar.

Exempel: Före och efter beskärning

Det går alltid att återställa en storleksändrad eller beskuren bild ursprungsutseendet. Det går även att utöka bilder med marginal.

Alla bilder kan beskära, förutom animerad GIF, med funktionen Beskär. Animerade GIF-bilder måste beskäras i ett därför avsett program och sedan infogas igen.

 1. Markera bilden som du vill beskära.

 2. Klicka på Beskär i gruppen Storlek på fliken Format under Bildverktug.

  Fliken Format under Bildverktyg

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida ska du dra det mellersta beskärningshandtaget på önskad sida inåt.

  • Om du vill beskära två sidor samtidigt på samma sätt ska du trycka på och hålla ned CTRL samtidigt som du drar det mellersta beskärningshandtaget på valfri sida inåt.

  • Om du vill beskära all fyra sidor samtidigt på samma sätt ska du trycka på och hålla ned CTRL samtidigt som du drar ett av beskärningshandtagen i hörnen inåt.

   Bild med beskärningshandtag

   1. Ett av de sex beskärningshandtagen

   Meddelanden  

   • Om du vill beskära en bild enligt exakta mått ska du göra så här:

    1. Klicka på dialogruteikonen knappbild i gruppen Storlek under Bildverktyg på fliken Format.

    2. Gå till fliken Storlek under Beskär från och ange önskade mått i rutorna Vänster, Höger, Överkant och Nederkant.

   • Om du vill minska bildens filstorlek och ta bort de beskurna delarna från filen ska du klicka på Komprimera bilder i gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg. Om du vill behålla de beskurna delarna i filen kan du ändra den automatiska inställningen.

   • Om du vill ångra en beskärning innan du sparar dokumentet, ska du klicka på Återställ bildobjekt i gruppen Justera eller på Ångra Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst.

   • Om du vill utöka (eller lägga till marginal runt en bild) ska du dra beskärningshandtagen från bildens mitt.

Överst på sidan

Återställa en bild till dess ursprungsstorlek

Obs!  Det går inte att återställa en bild till dess ursprungsstorlek om den har har beskurits och sparats, eller om du har valt följande alternativ i dialogrutan Komprimeringsinställningar (du öppnar dialogrutan Komprimeringsinställningar genom att klicka på Komprimera bilder och sedan på Alternativ i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format ): kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder och antingenUtskrift (220 bildpunkter/tum): extra hög kvalitet på de flesta skrivare och skärmar eller Skärm (150 bildpunkter/tum): lämpligt för webbsidor och projektorer.

 1. Markera bilden som du vill återställa.

 2. Klicka på dialogruteikonen knappbild i gruppen Storlek under Bildverktyg på fliken Format.

  Fliken Format under Bildverktyg

 3. Klicka på fliken Storlek, avmarkera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet och klicka sedan på Återställ.

Överst på sidan

Spara originalversionen av en redigerad bild

Om du ändrar en bild som har formatet GIF, JPEG eller PNG, kan du spara ursprungsversionen av den redigerade bilden.

 1. Högerklicka på den redigerade bilden och klicka sedan på Spara som bild på snabbmeny.

 2. Klicka på pilen bredvid Spara i dialogrutan Spara som bild och klicka sedan på Spara ursprunglig bild.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2007, Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk