Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller WordArt

Vad vill du göra?

Ändra storlek på en bild, en figur, en textruta eller ett WordArt-objekt

Beskära en bild

Återställa bildens originalstorlek

Spara originalversionen av en redigerad bild

Ändra storlek på en bild, en figur, en textruta eller ett WordArt-objekt

Att ändra storlek på en objekt sträcker ut eller krymper dess dimensioner.

Viktigt!: Om det inte går att ändra storlek på en WordArt-textruta med hjälp av den här proceduren finns mer information i Ändra storlek på WordArt-text.

Före- och efterexempel på stoleksändring

Ändra storlek manuellt

 1. Klicka på den bild, figur, textruta eller WordArt du vill ändra storlek på.

  Obs!: Om du har problem med att markera objektet för att det är bakom eller ett annat objekt, klickar du på det översta objektet och tryck sedan på TABB tills det objekt du vill arbeta med är markerat.

 2. Om du vill öka eller minska storleken åt ett eller flera håll drar du ett storlekshandtag mot eller bort ifrån mitten samtidigt som du även gör en av följande saker:

  • Om du vill behålla mitten på en objekt på samma plats trycker du på Ctrl-tangenten och håller den nedtryckt samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du vill behålla objektets proportioner, håller du ned SKIFT medan du drar storlekshandtaget.

  • Om du vill behålla objektets proportioner och inte vill att mitten ska flyttas, håller du ned både CTRL och SKIFT medan du drar storlekshandtaget.

Ändra storlek till en exakt höjd och bredd

 1. Klicka på den bild, figur, textruta eller WordArt du vill ändra storlek på.

  Obs!: Om du har problem med att markera objektet för att det är bakom eller ett annat objekt, klickar du på det översta objektet och tryck sedan på TABB tills det objekt du vill arbeta med är markerat.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på en bild ska du gå till Bildverktyg, fliken Format och gruppen Storlek och ange önskade mått i rutorna Höjd och Bredd.

   Fliken Format under Bildverktyg

   Obs!: Om flikarna Bildverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild, en figur, en textruta eller ett WordArt-objekt.

  • Om du vill ändra storlek på en figur, en textruta eller ett WordArt-objekt ska du gå till Ritverktyg, fliken Format och gruppen Storlek. Ange önskade mått i rutorna Höjd och Bredd.

   Bild av fliken Format under Ritverktyg

   Obs!: Om flikarna Ritverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild, en figur, en textruta eller ett WordArt-objekt.

 3. Klicka på dialogruteikonen Bild av ikon i gruppen Storlek.

 4. Avmarkera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet på fliken Storlek under Skala.

Ändra storlek till en exakt proportion

 1. Klicka på den bild, figur, textruta eller WordArt du vill ändra storlek på.

  Obs!: Om du har problem med att markera objektet för att det är bakom eller ett annat objekt, klickar du på det översta objektet och tryck sedan på TABB tills det objekt du vill arbeta med är markerat.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på en bild går du till gruppen Storlek och klickar på dialogruteikonen Bild av ikon under Bildverktyg på flikenFormat.

   Fliken Format under Bildverktyg

   Obs!: Om flikarna Bildverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild, en figur, en textruta eller ett WordArt-objekt.

  • Om du vill ändra storlek på en figur, textruta eller ett WordArt-objekt ska du gå till Ritverktyg, fliken Format och gruppen Storlek, och klicka på dialogruteikonen Bild av ikon .

   Bild av fliken Format under Ritverktyg

   Obs!: Om flikarna Ritverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild, en figur, en textruta eller ett WordArt-objekt.

 3. Gå till fliken Storlek under Skala och ange de procentvärden av aktuell höjd och bredd som du vill ändra till i rutorna Höjd och Bredd.

 4. Markera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet.

Om du vill ange samma höjd och bredd för olika objekt markerar du alla objekt som du vill ska ha samma dimensioner och anger sedan dimensionerna i rutorna Höjd och Bredd i gruppen Storlek. Om du vill markera flera objekt klickar du på det första objektet och håller sedan in Ctrl-tangenten medan du klickar på de andra objekten.

Överst på sidan

Beskära en bild

Beskärning minskar storleken på en bild genom att ta bort de lodräta eller vågräta kanterna. Beskärning används ofta för att dölja eller justera en del av en bild, antingen för att framhäva något eller för att ta bort oönskade delar.

Exempel: Före och efter beskärning

Du kan alltid återställa en storleksändrad eller beskuren bild till dess ursprungliga utseende. Du kan också förstora en bild, vilket ger en marginal.

Du kan beskära alla bilder utom animerad GIF-bilder med funktionen Beskär. Om du vill beskära en animerad GIF trimmar du bilden i ett redigeringsprogram för animerade GIF-filer och infogar sedan bilden igen.

 1. Markera den bild som du vill beskära.

  Obs!: Om du har problem med att markera objektet för att det är bakom eller ett annat objekt, klickar du på det översta objektet och tryck sedan på TABB tills det objekt du vill arbeta med är markerat.

 2. Klicka på Beskär på fliken Format i gruppen Storlek under Bildverktyg.

  Fliken Format under Bildverktyg

  Obs!: Om flikarna Bildverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill beskära en sida drar du det mellersta beskärningshandtaget på den sidan in mot mitten.

  • Om du vill beskära två sidor lika mycket håller du ner CTRL medan du drar det mellersta handtaget på någon av sidorna in mot mitten.

  • Om du vill beskära alla fyra sidor lika mycket håller du ned CTRL medan du drar ett hörnhandtag mot mitten.

   Bild med beskärningshandtag

   1. Ett av de sex beskärningshandtagen

   Meddelanden: 

   • Om du vill beskära bilden efter exakta mått gör du så här:

    1. Under Bildverktyg på fliken Format går du till gruppen Storlek och klickar på dialogruteikonen Bild av ikon .

    2. På fliken Storlek anger du under Beskär i önskade storlek i rutorna Vänster, Höger, Överkant och Nederkant.

   • Om du vill minska filstorleken på en bild och ta bort beskurna delar från filen klickar du på Komprimera bilder under Bildverktyg på fliken Format i gruppen Justera. Om du vill behålla de beskurna delarna kan du ändra den automatiska inställningen.

   • Om du vill ångra en beskärning innan du sparar dokumentet klickar du på Återställ bild i gruppen Justera eller på Ångra Knappbild i verktygsfältet Snabbåtkomst.

   • Om du vill förstora (eller lägga till en marginal runt en bild) drar du beskärningshandtagen bort från bildens mitt.

   • Du kan bara beskära bilder vågrätt och lodrätt i Microsoft Office 2007. Andra grafikprogram, till exempel Adobe Photoshop, kanske erbjuder mer avancerade beskärningsverktyg. Du kanske t.ex. vill frilägga en person från bakgrunden i en bild. Du måste göra dessa ändringar innan du importerar bilden.

Överst på sidan

Återställa bildens originalstorlek

Obs!: Det går inte att återställa en bild till dess ursprungsstorlek om den har har beskurits och sparats, eller om du har valt följande alternativ i dialogrutan Komprimeringsinställningar (du öppnar dialogrutan Komprimeringsinställningar genom att klicka på Komprimera bilder och sedan på Alternativ i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format ): kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder och antingenUtskrift (220 bildpunkter/tum): extra hög kvalitet på de flesta skrivare och skärmar eller Skärm (150 bildpunkter/tum): lämpligt för webbsidor och projektorer.

 1. Markera den bild som du vill återställa till sin ursprungliga storlek.

  Obs!: Om du har problem med att markera objektet för att det är bakom eller ett annat objekt, klickar du på det översta objektet och tryck sedan på TABB tills det objekt du vill arbeta med är markerat.

 2. Under Bildverktyg på fliken Format går du till gruppen Storlek och klickar på dialogruteikonen Bild av ikon .

  Fliken Format under Bildverktyg

  Obs!: Om flikarna Bildverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild.

 3. Klicka på fliken Storlek, avmarkera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet och klicka sedan på Återställ.

Överst på sidan

Spara originalversionen av en redigerad bild

Om du ändrar en bild som har formatet GIF (Graphics Interchange Format) (.gif), JPEG (Joint Photographic Experts Group) (.jpg) eller Portable Network Graphics (PNG), kan du spara ursprungsversionen av den redigerade bilden.

 1. Högerklicka på bilden och klicka på Spara som bild på snabbmeny.

 2. I dialogrutan Spara som bild klickar du på pilen bredvid Spara, och sedan på Spara originalbild.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!