Ändra ordning på (transponera) data från kolumner till rader och tvärtom

Om data har angetts i kolumner och rader, och du vill att informationen ska visas på rader och kolumner i stället, kan du snabbt transponera informationen.

Efter en transponering av exempelvis områdesförsäljningsdata som är organiserade radvis, visas informationen i stället kolumnvis, som i följande bild.

Områdesdata i kolumner

Områdesdata på rader

 1. Gör så här i kalkylbladet:

  • Om du vill transponera information från kolumner till rader, markerar du cellerna i de kolumner som innehåller informationen.

  • Om du vill transponera information från rader till kolumner, markerar du cellerna på de rader som innehåller informationen.

 2. Klicka på Kopiera Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Kortkommando  Du kan även kopiera den markerade informationen genom att trycka på CTRL+C.

  Obs!   Om du vill arrangera om informationen går det bara att använda kommandot Kopiera. Det fungerar inte om du använder kommandot Klipp ut Bild av knapp.

 3. Markera i kalkylbladet den första cellen för de målrader eller målkolumner där den kopierade informationen ska infogas.

  Obs!    kopieringsområde och inklistringsområde får inte överlappa varandra. Markera i inklistringsområdet en cell som inte ingår i den kopierade informationens område.

 4. Klicka på pilen bredvid Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka sedan på Transponera.

 5. När informationen har transponerats kan du ta bort informationen i kopieringsområdet.

Tips   Om det finns formler i de celler som du transponerar transponeras formlerna, och cellreferenser till data i transponerade celler korrigeras automatiskt. Använd absoluta referenser i formler innan du transponerar dem, om du vill säkerställa att referenserna fungerar efter transformeringen.

Mer information finns i Växla mellan relativa, absoluta och blandade referenser.

Gäller för: Excel 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk