Ändra färg på en figur, kantlinjen för en figur eller hela SmartArt-grafiken

Du kan använda professionella färgkombinationer för alla figurer i SmartArt-grafiken på en gång eller ändra färgen på en enstaka figur eller kantlinjen för en figur.

Artikelinnehåll

Ändra färger – översikt

Ändra färg på en form

Ändra färg på kantlinjen för en form

Ändra färg på hela SmartArt-grafiken

Ändra färger – översikt

Du kan ändra färger på alla figurer i SmartArt-grafiken genom att använda en annan färgkombination. Färgminiatyrerna illustrerar hur färgerna tillämpas (t.ex. växlande eller mörkast till ljusast) snarare än hur de används.

Du kan använda färger från dokumentets temafärger i SmartArt-grafiken så att färgvariationerna matchar de färger som används i bilden eller dokumentet. Om du ändrar dokumentets temafärger så används de nya temafärgerna även i SmartArt-grafiken.

Du kan välja mellan en mängd olika färgalternativ som alla fungerar bra SmartArt-grafiklayouterna. Du kan använda SmartArt-format och färger i SmartArt-grafiken som passar den typ av information som du vill förmedla. Du kan till och med välja en layout, ett SmartArt-format och färger och sedan byta layout igen, utan att SmartArt-formatet och färgerna i SmartArt-grafiken påverkas.

Du kan använda samma färger och SmartArt-format för olika SmartArt-grafik för att skapa ett enhetligt, professionellt utseende.

Du kan använda färger för att framhäva budskapet i SmartArt-grafiken. Om du till exempel vill betona att stegen i en process är olika kan du använda dekorfärger.

Ändra i färggalleriet

Du kan också använda Toningsomfång - dekorfärg 1 om du vill betona meddelandets riktning i en linjär process.

Ändra i färggalleriet med alternativet Toningsomfång - dekorfärg 1 valt

Överst på sidan

Ändra färg på en form

 1. Klicka på den figur som du vill ändra.

  Om du vill använda samma färg för flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Tips!    

 • Om SmartArt-grafiken innehåller många figurer kan du, i stället för att ändra färgerna för alla figurer en i taget, ändra färgerna för hela SmartArt-grafiken och sedan ändra färgen för enskilda figurer manuellt om det behövs.

 • Om du använder ett Snabbformat och sedan ändrar färgen för en figur kan du anpassa effekterna som tillämpas på figuren.

Överst på sidan

Ändra färg på kantlinjen för en form

 1. Klicka på kantlinjen för den figur som du vill ändra.

  Om du vill använda samma färg för flera kantlinjer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du vill dölja kantlinjen klickar du på Ingen kontur.

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Överst på sidan

Ändra färg på hela SmartArt-grafiken

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg och klicka på den miniatyrbild som du vill använda.

  Gruppen Design under SmartArt-verktyg i menyfliksområdet

Tips!    

 • Om du vill se hur en färg kommer att användas i SmartArt-grafiken innan du väljer en miniatyrbild placerar du pekaren över miniatyrbilden och granskar SmartArt-grafiken.

 • Om du vill försäkra dig om att dokumentet lämpar sig för svartvit utskrift klickar du på en miniatyrbild under Primära temafärger.

 • Om du vill att SmartArt-grafiken ska se ut som exemplet i galleriet Välj en SmartArt-grafik använder du Färg - dekorfärger (klicka på Ändra färger) och SmartArt-formatet Tecknad serie.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×