Ändra färg och format på en punktlista eller numrerad lista

Vill du ändra färg, format eller storlek på punkter eller siffror i din PowerPoint-presentation? Eller vill du ändra numret du startar från? Då är du på rätt plats.

 1. Om du vill ändra en punkt eller ett nummer placerar du markören i början av den rad som du vill ändra. Om du vill ändra flera punkter eller nummer markerar du texten i alla de punkter eller nummer som du vill ändra.

 2. Klicka på Start, klicka på pilen på knappen Punktlista eller Numrerad lista och klicka sedan på Punkter och numrering.

  Knapparna Punktlista och Numrering

  Tips: För att snabbt ändra format på en punktlista eller numrerad lista klickar du bara på det format du vill använda i listan som visas när du klickar på pilen bredvid Punktlista eller Numrerad lista.

 3. I dialogrutan Punkter och numrering väljer du de formatändringar som du vill göra, antingen på fliken Punktlista eller fliken Numrerad lista (beroende på vilken typ av lista du arbetar med), exempelvis:

  • Punktlista eller listtecken.

  • Färg.

  • Storlek (om du vill ändra storlek på en punkt eller ett nummer så att de har en viss storlek i förhållande till texten klickar på Storlek och anger en procentsats).

  • Startnummer (på fliken Numrerad lista anger du det nummer du vill ha i rutan Börja med).

  • Bild (om du vill använda en bild som punkt går du till fliken Punktlista, klickar på Bild och bläddrar sedan till en bild).

  • Symboler (om du tillfälligt vill lägga till ett tecken från listan med symboler på fliken Punktlista, på fliken Numrerad lista, klickar du på Anpassa, klickar på en symbol och klickar på OK. Du kan tillämpa symbolen på dina bilder från formatlistorna).

  • SmartArt-grafik (om du vill konvertera en befintlig punktlista eller numrerad lista till SmartArt-grafik klickar du på Start och Konvertera till SmartArt.

  Tips!: 

  • Om du vill ändra format på endast ett eller några av punkt- eller nummerformaten i en lista, till exempel färg eller storlek, placerar du markören i början av den rad du vill ändra innan du öppnar dialogrutan Punkter och numrering. Dina ändringar tillämpas endast på de markerade raderna.

  • Om du vill anpassa justeringen av objekt i en lista kan du läsa om det i Justera indraget i en punktlista eller numrerad lista på linjalen.

Tillämpa anpassade format på flera sidor

Det bästa sättet att tillämpa anpassade listformat på alla bilder i presentationen är att ändra bildbakgrunden. De listanpassningar du gör på bildbakgrunden sparas och tillämpas sedan på alla bilder. Du kan också redigera eller skapa en eller flera bildlayouter som innehåller dina anpassade listformat och lägga till dessa layouter i presentationen där du vill använda dina listformat.

Begränsningar

Det finns några saker du inte kan göra med listor i PowerPoint som du kan göra i andra Office-program, till exempel i Word. PowerPoint stöder till exempel inte:

 • Numrerade listor i decimalform (1,1 eller 1,2 osv.).

 • Definiera nya talformat (du måste välja från den standarduppsättning av format som erbjuds på fliken Numrerad lista i dialogrutan Punkter och numrering ).

 • Tillämpa fet, kursiv eller understruken formatering på punktlistor eller numrerade listor (all typ av formatering tillämpas på hela den rad eller lista som är markerad).

 • Kapslade listor (du kan trycka på TABB eller klicka på Öka indrag Knappen Öka indrag för att uppnå samma resultat, men ett nytt indraget format för punktlistan eller den numrerade listan anges inte automatiskt i PowerPoint).

Mer information finns i

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×