Ändra färg och format på en punktlista eller numrerad lista

Vill du ändra färg, format eller storlek på punkter eller nummer i din PowerPoint 2013-presentation? Kanske ändra numret du vill börja med? Då har du kommit rätt.

 1. Om du vill ändra en punkt eller ett nummer placerar du markören i början av den rad som du vill ändra. Om du vill ändra flera punkter eller nummer markerar du texten i alla de punkter eller nummer som du vill ändra.

 2. Klicka på Start, klicka på pilen på knappen Punktlista eller Numrerad lista och klicka sedan på Punkter och numrering.

  Knapparna Punktlista och Numrering

 3. I dialogrutan Punkter och numrering väljer du de formatändringar som du vill göra, antingen på fliken Punktlista eller fliken Numrerad lista (beroende på vilken typ av lista du arbetar med), exempelvis:

 4. Punktlista eller listtecken.

 5. Färg.

 6. Storlek (om du vill ändra storlek på en punkt eller ett nummer så att de har en viss storlek i förhållande till texten klickar på Storlek och anger en procentsats).

 7. Startnummer (på fliken Numrerad lista anger du det nummer du vill ha i rutan Börja med).

 8. Bild (om du vill använda en bild som punkt går du till fliken Punktlista, klickar på Bild och bläddrar sedan till en bild).

 9. Symbol (om du vill lägga till ett tecken från symbollistan på fliken Punktlista eller Numrerad lista går du till fliken Punktlista, klickar på Anpassa, klickar på en symbol och sedan på OK. Du kan använda symbolen på alla bilder från formatlistorna).

 10. SmartArt-grafik (om du vill konvertera en befintlig punktlista eller numrerad lista till SmartArt-grafik klickar du på Start och Konvertera till SmartArt.

Obs!   PowerPoint stöder inte listor med decimalnumrering.

Läs mer om punktlistor och numrerade listor på länken Se även på den här sidan och läs följande artiklar:

Gäller för: PowerPoint 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk