Ändra eller ta bort ett tema

Vilket program i använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Ett tema är en kombination av temafärger och temateckensnitt. Alla dokument innehåller ett tema. Som standard används Office-temat, med neutral bakgrund och några få färger.

Välja ett annat tema än det aktuella temat

 1. På fliken Start, under Teman klickar du på Teman och sedan på önskat tema.

  Fliken Start, gruppen Teman

  Tips   Teman och formatmallar samverkar. Om du vill se vilka ändringar ett tema innebär ska du kontrollera att du använder formatmallar i rubriker och brödtext.

Ändra färger, teckensnitt eller bakgrunder för att ändra utseendet på ett tema

Använda en annan uppsättning färger i ett dokument

Temafärger gör att olika element i dokumentet matchas med varandra och ger ett enhetligt utseende i dokumentet. I teman används olika färger för element i ett dokument, t.ex. teckensnitt, färgfyllningar i tabeller, diagram, figurer eller linjer. Teman fungerar mer effektivt när text är formaterad med hjälp av formatmallar. Mer information om hur du använder en formatmall finns i Tillämpa, ändra, skapa eller ta bort en formatmall.

 1. Klicka på PubliceringslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Start klickar du på Färgerunder Teman och sedan på den temafärg du vill använda.

  Publiceringslayoutvy, fliken Start, gruppen Teman

Ändra teckensnitt i ett dokument

Om du vill ändra teckensnitten genomgående i ett dokument finns det ett enklare sätt än att markera all text och ändra teckensnittet. Du kan ändra teckensnitten för alla rubriker och all brödtext i ett enda steg.

 1. Klicka på PubliceringslayoutVisa-menyn.

 2. Under Temaalternativ på fliken Teman klickar du på Typsnitt och klickar sedan på önskad teckenpalett.

  Publiceringslayoutvy, fliken Start, gruppen Teman

Ändra bakgrundsfärg för ett dokument

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på Färg under Sidbakgrund på fliken Layout och klicka på den färg du vill använda.

  Tips   Om du vill koordinera färgen med andra temaelement, till exempel teckensnitt, SmartArt och diagramfärger, väljer du en temafärg.

Använda en bild som dokumentbakgrund

En bild, till exempel en logotyp, som används som dokumentbakgrund kallas även för vattenstämpel.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på Vattenstämpel under Sidbakgrund på fliken Layout och klicka på den färg du vill använda som vattenstämpel.

 3. Klicka på Bild.

 4. Klicka på Välj bild och leta upp den bild du vill använda som vattenstämpel.

 5. Välj de alternativ som du vill använda.

  Tips!  

  • Om vattenstämpeln gör det svårt att läsa texten kan du välja Blekt för att göra bilden ljusare.

  • Du kan använda snabbmenyn Skala för att ändra storleken på vattenstämpelbilden.

Följ de här instruktionerna för att resultatet ska bli så bra som möjligt

Ett tema är en samling av teckensnitt och färger. Om något av elementen formateras manuellt åsidosätts temat av den manuella formateringen. Om du till exempel använder teckensnittet Courier i ett dokument och sedan manuellt formaterar en del av texten med teckensnittet Tahoma, påverkas inte Tahoma-texten om du senare väljer ett nytt tema eller ändrar temat.

Om du vill återgå till att använda temainställningarna för manuellt formaterade element följer du instruktionerna nedan.

Använd temateckensnittet för manuellt formaterad text

Varje tema innehåller två uppsättningar teckensnitt: ett för rubriker och ett för brödtext. Om den manuellt formaterade texten är en rubrik använder du teckensnittet för Temarubriker. Annars använder du teckensnittet för Temabrödtext.

 1. Markera den text som du vill använda ett temateckensnitt för.

 2. Klicka på pilen vid rutan under Typsnitt på fliken Start.

 3. Om du vill använda ett temateckensnitt för texten klickar du på teckensnittet för Temarubriker eller för Temabrödtext.

  En markering visar om du har valt Temarubriker eller Temabrödtext

  Popup-menyn Teckensnitt

Ta bort ett tema

Alla dokument i Word måste innehålla ett tema. Därför går det inte att ta bort temat helt, men du kan använda ett annat tema. Om du vill visa väldigt lite eller ingen färg alls i dokumentet (ett enkelt utseende) använder du Office-standardtemat.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Start klickar du på Temanunder Teman och sedan på Office-temat.

  Fliken Start, gruppen Teman

  Om dokumentet fortfarande har en bakgrundsfärg eller bild som du vill ta bort

  1. Klicka på fliken Layout.

  2. Gör något av följande under Sidbakgrund:

  Om du vill ta bort

  Gör så här

  En bild

  Klicka på Vattenstämpel och klicka sedan på Ingen vattenstämpel.

  Bakgrundsfärg

  Klicka på Färg och klicka sedan på Ingen fyllning.

Se även

Skillnader mellan mallar, teman och Word-formatmallar

PowerPoint

Ett tema är en kombination av en eller flera bildlayouter med koordinerade temafärger, matchande bakgrund, temateckensnitt och temaeffekter. Alla PowerPoint-presentationer innehåller ett tema, och som standard används temat Vitt. Du kan välja ett tema när du startar en ny presentation, eller välja att använda ett tema för alla bilder eller för en grupp med bilder under tiden som du arbetar med den.

Välja ett annat tema än det aktuella temat

 1. På fliken Teman, under Teman klickar du på önskat tema.

  Fliken Teman, gruppen Teman

  Om du vill visa fler teman pekar du på ett tema och klickar sedan på Pil för mer nedan.

Ändra färger, teckensnitt eller bakgrunder för att ändra utseendet på ett tema

Ändra färgpaletten

Du kan skapa ett helt nytt utseende för en presentation genom att ändra färgpaletten. Färgpaletten påverkar färgerna på figurer, text, SmartArt-objekt, bakgrunder och designelement. Ändringarna blir tydligare om du först använder ett annat tema än Vitt eller Svart.

 • Under Temaalternativ på fliken Teman klickar du på Färg och klickar sedan på den färgpalett som du vill använda.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

Ändra teckensnitt i en presentation

Om du vill ändra teckensnitten genomgående i en presentation finns det ett enklare sätt än att markera all text på varje bild och ändra teckensnittet. Du kan ändra teckensnitten för alla rubriker och all brödtext i presentationen i ett enda steg.

 • Under Temaalternativ på fliken Teman klickar du på Typsnitt och klickar sedan på önskad teckenpalett.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

Ändra bildbakgrunden för alla bilder

 1. På fliken Teman klickar du på Bakgrundunder Temaalternativ.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

 2. Klicka på det bakgrundsformat som du vill använda.

  Meddelanden  

  • Om du vill visa fler alternativ för bakgrunden klickar du på Formatera bakgrund.

  • Om du vill ta bort en bakgrund klickar du på Bakgrund under Temaalternativ på fliken Teman och klickar sedan på den vita bakgrunden.

Använda en bild som bildbakgrund

 1. På fliken Teman klickar du på Bakgrundunder Temaalternativ.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

 2. Klicka på Formatera bakgrund på snabbmenyn.

 3. Klicka på Fyll i sidofältet och klicka sedan på fliken Bild eller struktur.

 4. Klicka på Välj bild, leta upp den bild du vill använda som bakgrund och klicka sedan på Infoga.

  Tips   Om du vill tona bilden så att den fungerar bättre som bakgrundsbild flyttar du reglaget Genomskinlighet åt höger. Om du vill använda en mindre version av bilden som upprepande bakgrundsbild markerar du kryssrutan Lägg kant till kant.

 5. Gör något av följande:

Om du vill tillämpa ändringar på

Klicka på

Den aktuella bilden

Använd

Alla bilder

Använd för alla

Följ de här instruktionerna för att resultatet ska bli så bra som möjligt

Ett tema är en samling av teckensnitt, färger och bildlayout. Om något av elementen formateras manuellt åsidosätts temat av den manuella formateringen. Om du till exempel använder teckensnittet Courier i en presentation och sedan manuellt formaterar en del av texten med teckensnittet Tahoma, påverkas inte Tahoma-texten om du senare väljer ett nytt tema eller ändrar temat.

Om du vill återgå till att använda temainställningarna för manuellt formaterade element följer du instruktionerna nedan.

Använd temateckensnittet för manuellt formaterad text

Varje tema innehåller två uppsättningar teckensnitt: ett för rubriker och ett för brödtext. Om den manuellt formaterade texten är en rubrik använder du teckensnittet för Temarubriker. Annars använder du teckensnittet för Temabrödtext.

 1. Markera den text som du vill använda ett temateckensnitt för.

  Tips   Du kan hålla ned SKIFT om du vill markera fler än en textruta eller flera objekt som innehåller text. Om det inte går att markera ett objekt eller text i en bild ändrar du bildbakgrunden.

 2. Klicka på pilen vid rutan under Typsnitt på fliken Start.

 3. Om du vill använda ett temateckensnitt för texten klickar du på teckensnittet för Temarubriker eller för Temabrödtext.

  En markering visar om du har valt Temarubriker eller Temabrödtext

  Popup-menyn Teckensnitt

Återställa temalayouter

Om du använder ett tema och temalayouterna inte ändras för vissa av bilderna, beror det förmodligen på att dessa layouter har ändrats manuellt. Om du till exempel flyttar en rubrik till en ny plats i bilden eller ändrar positionen för en tabell blir dessa objekt manuellt formaterade, och de påverkas därför inte när temat ändras.

 1. Klicka på det objekt som du vill återställa temalayouten för, till exempel en rubrik som har flyttat.

 2. Klicka på Layout under Bilder på fliken Start och klicka sedan på Återställ layout till standardinställningar.

  Fliken Start, gruppen Bilder

Ändra temat för markerade bilder

Ibland kan det hända att en presentation innehåller en bild eller några få bilder där vissa teman inte ser så bra ut. Om du till exempel har en bild som domineras av ett diagram eller ett flödesschema vill du inte att designelement eller bakgrundsfärger ska ta upp onödig plats eller distrahera uppmärksamheten.

 1. Håll ned KOMMANDO och klicka på de bilder som du vill ändra temat för i navigeringsfönstret.

  Markera bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken Bilder  Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition.

 2. Peka på det tema du vill använda under Teman på fliken Teman, håll ned CTRL och klicka sedan på Använd på vissa bilder.

  Fliken Teman, gruppen Teman

  Om du vill visa fler teman pekar du på ett tema och klickar sedan på Pil för mer nedan.

  Tips   Om du vill att bilden ska se tom ut klickar du på temat Vitt.

Ta bort ett tema

Alla presentationer i PowerPoint måste innehålla ett tema. Därför går det inte att ta bort temat helt, men du kan använda ett annat tema. Om du vill visa väldigt lite eller ingen färg alls i presentationen (ett enkelt utseende) använder du temat Vitt.

 1. På fliken Teman klickar du på Vittunder Teman.

  Fliken Teman, gruppen Teman

  Om du vill visa fler teman pekar du på ett tema och klickar sedan på Pil för mer nedan.

Se även

Skapa och tillämpa ett eget tema

Skillnader mellan mallar, teman och Word-formatmallar

Ange ett standardtema för presentationer

Excel

Ett tema är en kombination av temafärger, temateckensnitt och temaeffekter. Alla dokument innehåller ett tema. Som standard används Office-temat, med neutral bakgrund och några få färger.

Välja ett annat tema än det aktuella temat

 1. På fliken Start, under Teman klickar du på Teman och sedan på önskat tema.

  Fliken Start i Excel, gruppen Teman

Ändra färger, teckensnitt eller bakgrunder för att ändra utseendet på ett tema

Använda en annan uppsättning färger i en arbetsbok

Temafärger gör att olika element i dokumentet matchas med varandra och ger ett enhetligt utseende. I teman används olika färger för element i en arbetsbok, t.ex. färgfyllningar i tabeller, diagram, figurer eller linjer.

 • På fliken Start klickar du på Färgerunder Teman och sedan på den temafärg du vill använda.

  Publiceringslayoutvy, fliken Start, gruppen Teman

Ändra teckensnitt i en arbetsbok

Om du vill ändra teckensnitten genomgående i ett dokument finns det ett enklare sätt än att markera all text och ändra teckensnittet. Du kan ändra teckensnitten för alla rubriker och all brödtext i ett enda steg.

 • Under Temaalternativ på fliken Teman klickar du på Typsnitt och klickar sedan på önskad teckenpalett.

  Publiceringslayoutvy, fliken Start, gruppen Teman

Följ de här instruktionerna för att resultatet ska bli så bra som möjligt

Ett tema är en samling av teckensnitt och färger. Om något av elementen formateras manuellt åsidosätts temat av den manuella formateringen. Om du till exempel använder teckensnittet Calibri i ett kalkylblad och sedan manuellt formaterar en del av texten med teckensnittet Courier, påverkas inte Courier-texten om du senare väljer ett nytt tema eller ändrar temat.

Om du vill återgå till att använda temainställningarna för manuellt formaterade element följer du instruktionerna nedan.

Använd temateckensnittet för manuellt formaterad text

Varje tema innehåller två uppsättningar teckensnitt: ett för rubriker och ett för brödtext. Om den manuellt formaterade texten är en rubrik använder du teckensnittet för Temarubriker. Annars använder du teckensnittet för Temabrödtext.

 1. Markera den text som du vill använda ett temateckensnitt för.

 2. Klicka på pilen vid rutan under Typsnitt på fliken Start.

 3. Om du vill använda ett temateckensnitt för texten klickar du på teckensnittet för Temarubriker eller för Temabrödtext.

  En markering visar om du har valt Temarubriker eller Temabrödtext

  Popup-menyn Teckensnitt

Använda temafärger för diagramelement

Om du använder ett tema och temafärgerna inte ändras för vissa diagramelement, beror det förmodligen på att de har formaterats manuellt.

 1. Markera det diagramobjekt som du vill använda temafärger för.

 2. Klicka på pilen bredvid Fyll under Diagramelementformat på fliken Format. Klicka sedan på Automatiskt.

  Diagramelement – gruppen Format

Använda temafärg för ett SmartArt-grafikobjekt

Om du använder ett tema och temafärgerna inte ändras för vissa delar av ett SmartArt-grafikobjekt, beror det förmodligen på att dessa delar har formaterats manuellt.

 1. Markera det objekt som du vill använda temafärger för.

 2. Klicka på Återställ bild under Återställ på fliken Format.

  Obs!   Kommandot Återställ bild innebär också att figurernas positioner ändras tillbaka till den ursprungliga konfigurationen.

  Fliken SmartArt i Excel, gruppen Återställ

Ta bort ett tema

Alla arbetsböcker i Excel måste innehålla ett tema. Därför går det inte att ta bort temat helt, men du kan använda ett annat tema. Om du vill visa väldigt lite eller ingen färg alls i dokumentet (ett enkelt utseende) använder du Office-standardtemat.

 1. På fliken Start klickar du på Temanunder Teman och sedan på Office-temat.

  Fliken Start i Excel, gruppen Teman

Se även

Skillnader mellan mallar, teman och Word-formatmallar

Gäller för: Word for Mac 2011, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk