Ändra bildbakgrunder

Alla teman innehåller en bakgrund. Bakgrunden kan sparsmakat vit, en helfylld eller tonad fyllning, en struktur- eller mönsterfyllning eller en bild. När du ändrar till ett annat tema byts bakgrunden ut.

Bakgrundsfärgerna definieras av temafärgerna. Om du ändrar temats färgschema uppdateras därför bakgrunden av PowerPoint så att de nya temafärgerna återges.

Om du fastnar för färgschemat och typsnitten i ett visst tema men vill använda en annan bakgrund, kan du snabbt använda en annan bakgrund i alla bilder eller i en markering med en eller flera bilder.

Gör något av följande:

Använda en annan bakgrund i alla bilder

 1. På fliken Temanunder Temaalternativ klickar du på Bakgrund.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

 2. Markera det önskade bakgrundsformatet.

Använda en anpassad bakgrund i en eller flera markerade bilder

 1. Klicka på den eller de bilder som du vill ändra i navigeringsfönstret.

  Markera bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken Bilder  Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO  och klickar på bilderna.Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition .

 2. På fliken Temanunder Temaalternativ klickar du på Bakgrund.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

 3. Klicka på Formatera bakgrund på popup-menyn.

 4. Klicka på Fyllning på marginallisten och sedan på fliken Helfylld, Toning, Bild eller strukturfyllning eller Mönster.

 5. Välj de önskade bakgrundsfyllningarna.

  Obs!: Om du senare vill ta bort anpassade bakgrunder och använda standardbakgrunden för temat i alla bilder klickar du på fliken Helfylld. Klicka på Automatisk på popup-menyn Färg och sedan på Använd för alla.

Ta bort bakgrunderna från alla bilder

 1. På fliken Temanunder Temaalternativ klickar du på Bakgrund.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

 2. Klicka på det vita bakgrundsformatet.

  Om du inte kan ta bort bakgrunden

  1. På fliken Temanunder Temaalternativ klickar du på Bakgrund. Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

  2. Klicka på Dölj bakgrundsgrafik.

Se även

Använda en bild som bildbakgrund

Ändra eller ta bort ett tema

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×