Ändra avstånd i text

Du kan ändra avståndet mellan tecknen i en markerad text eller för vissa tecken. Du kan också komprimera eller sträcka ut ett helt textstycke.

Mer information om hur du kan ändra avståndet mellan rader eller stycken i ett dokument hittar du i Justera avståndet mellan rader eller stycken.

Vad vill du ha mer information om?

Ändra teckenavstånd

Sträcka ut eller skala texten vågrätt

Ändra teckenavstånd

Om du väljer Expanderat eller Kondenserat ändras avståndet mellan alla markerade bokstäver med samma värde. Kerning ändrar avståndet mellan vissa bokstavspar.

Expandera eller kondensera avståndet jämnt mellan alla markerade tecken

 1. Markera texten som ska ändras.

 2. Klicka på dialogruteikonen Teckensnitt på fliken Start och klicka sedan på Teckenavstånd.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

 3. Klicka på Expanderat eller Kondenserat i rutan Avstånd och ange sedan önskat avstånd i rutan med.

Kerna de tecken som överstiger en viss teckenstorlek

 1. Markera texten som ska ändras.

 2. Klicka på dialogruteikonen Teckensnitt på fliken Start och klicka sedan på Teckenavstånd.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

 3. Markera kryssrutan Kerning för teckensnitt och ange sedan önskad teckenstorlek i rutan Punkter eller större.

Överst på sidan

Sträcka ut eller skala texten vågrätt

När du skalar texten ändrar du tecknens form procentuellt. Du kan skala texten genom att sträcka ut eller komprimera den.

 1. Markera den text som ska sträckas ut eller komprimeras.

 2. Klicka på dialogruteikonen Teckensnitt på fliken Start och klicka sedan på Teckenavstånd.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

 3. Ange ett procentvärde i rutan Skala.

  Om procentvärdet är högre än 100 sträcks texten ut. Om procentvärdet är lägre än 100 komprimeras texten.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×