Övertidsarbete (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Övertidsarbete innehåller mängden övertid planerats av alla resurser som tilldelats en aktivitet, för alla aktiviteter som tilldelats en resurs eller av en resurs i en aktivitet och debiteras med resursernas övertidskostnader. tidsfördelad-versionerna av de här fälten visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten övertidsarbete.

Datatyp    Varaktighet

Övertidsarbete (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du först skapar en aktivitet visar fältet Övertidsarbete ”0 timmar”. När du anger schemalagt övertidsarbete i den ark delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning vy för den tilldelning, Microsoft Office Project slås samman dessa övertidsarbete och anger det totala övertidsarbetet för aktiviteten till det här fältet.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Övertidsarbete i en aktivitetslista om du vill granska eller filtrera fram schemalagd övertid för en aktivitet.

Exempel    Aktiviteten ”Skriva förslag” har en fem dagar varaktighet med 40 timmar arbete för Christer. Du vill minska aktiviteternas varaktighet, men det finns inga andra resurser ska tilldelas aktiviteten. Du lägger till åtta timmar övertid fungerar till uppgiften. Det finns fortfarande 40 timmar arbete, men varaktigheten är nu fyra dagar, med åtta timmars övertidsarbete fördelat över aktiviteten.

Obs!    Du kan redigera övertidsarbete i tilldelningsfältet övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Du kan också redigera övertidsarbete i vyn arbete av den aktivitet eller Resursformuläret.

Övertidsarbete (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en resurs läggs fältet Övertidsarbete innehåller ”0 t”. När övertidsarbete schemaläggs i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för resursens olika tilldelningar, Microsoft Office Project slås samman dessa övertidsarbete och anger det totala övertidsarbetet för resursen till det här fältet.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Övertidsarbete i en resurslista om du vill visa eller filtrera fram övertidsarbete för en resurs.

Exempel    Din grupp är schemalagd att arbeta mycket övertid under de kommande tre månaderna. Du vill samla in data om du vill marginaljustera anställa tillfälligt anställda att hjälpa dig med projektet. Lägg till fältet Övertidsarbete i vyn Resurslista för att granska mängden schemalagt övertidsarbete för resurserna.

Obs!    Du kan redigera övertidsarbete i tilldelningsfältet övertidsarbete och inte i fältet Övertidsarbete resurs eller aktivitet. Du kan också redigera övertidsarbete i vyn arbete av den aktivitet eller Resursformuläret.

Övertidsarbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Rekommenderad användning    Tilldela övertidsarbete för en tilldelning vill förkorta aktivitetens varaktighet. Lägg till fältet Övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning och redigera sedan fältet övertidsarbete för tilldelningen.

Exempel    Aktiviteten ”Skriva förslag” har en varaktighet på fem dagar, med 40 timmar arbete för Christer. Du vill minska aktiviteternas varaktighet, men det finns inga andra resurser ska tilldelas aktiviteten. Du anger åtta timmar övertid fungerar till uppgiften. Det finns fortfarande 40 timmar arbete, men varaktigheten är nu fyra dagar, med åtta timmars övertidsarbete fördelat över aktivitetens nya varaktighet.

Obs!    Du kan redigera totala övertidsarbetet i tilldelningsfältet övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Du kan också redigera övertidsarbete i vyn arbete av den aktivitet eller Resursformuläret.

Övertidsarbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Övertidsarbete innehåller mängden övertid som ska utföras av alla resurser som har tilldelats en aktivitet, fördelat över tid och debiteras med resursens övertidskostnader.

Beräkning    När en aktivitet först skapas är fältet Övertidsarbete tomt. När du anger schemalagt övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för tilldelningen, Microsoft Office Project beräknas och distribuerar schemalagda övertiden arbetar olika lämplig tidsperiod och värdena fylls i automatiskt i tidfasade fält.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Övertidsarbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning om du vill granska den schemalagda övertiden för en aktivitet för varje tidsperiod.

Exempel    Aktiviteten ”Skriva förslag” har en varaktighet på fem dagar, med 40 timmar arbete för Christer. Du vill se hur mycket övertidsarbete är schemalagd för den här uppgiften. I den tidfasade delen av vyn visas som det två timmar schemaläggs över var och en av fyra dagar ger totalt åtta timmars schemalagd övertid.

Obs!    Du kan redigera övertidsarbete i tilldelningsfältet övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Du kan också redigera övertidsarbete i vyn arbete av den aktivitet eller Resursformuläret.

Övertidsarbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Övertidsarbete innehåller mängden övertid som ska utföras för alla tilldelningar som tilldelats en resurs, fördelat över tiden, och debiteras med resursens övertidskostnad.

Beräkning    När en resurs läggs är fältet Övertidsarbete tomt. När du anger schemalagt övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för tilldelningen i Microsoft Office Project beräknas och fördelas resursens schemalagda övertidsarbete över lämplig tidsperiod och infogar den talen i de tidfasade fälten.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Övertidsarbete i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning för att visa exakt när en resurs är schemalagd att arbeta övertid.

Exempel    Din grupp är schemalagd att arbeta mycket övertid under de kommande tre månaderna. Du vill se hur mycket övertid per dag som deltagarna ska arbeta. Lägg till fältet Övertidsarbete i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning för att granska mängden schemalagt övertidsarbete för resurserna.

Obs!    Du kan redigera övertidsarbete i tilldelningsfältet övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Du kan också redigera övertidsarbete i vyn arbete av den aktivitet eller Resursformuläret.

Övertidsarbete (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Övertidsarbete innehåller mängden övertid som ska utföras av en resurs för en aktivitet, fördelat över tid och debiteras med resursens övertidskostnad.

Beräkning    När en tilldelning skapas är fältet Övertidsarbete tomt. När du anger schemalagt övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för tilldelningen, Microsoft Office Project beräknas och distribuerar schemalagda övertiden arbetar olika lämplig tidsperiod och värdena fylls i automatiskt i tidfasade fält.

Rekommenderad användning    Du kan visa övertidsarbete för en tilldelning. Lägg till fältet Övertidsarbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning och granska sedan fältet övertidsarbete för tilldelningen under varje tidsperiod.

Exempel    Du har schemalagt åtta timmar övertid för aktiviteten ”Skriva förslag” har tilldelats Chris. Du vill se hur övertidsarbete för tilldelningen är fördelat över tiden. I den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning du Lägg till fältet övertidsarbete och granskar hur de åtta timmarna fördelas över tidsrymden för tilldelningen.

Obs!    Du kan redigera övertidsarbete i den totala tilldelningsfältet övertidsarbete i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. Du kan också redigera övertidsarbete i vyn arbete av den aktivitet eller Resursformuläret.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×