Översikt: Skapa ett projekt

En presentation av hur du skapar ett projekt.

När du är klar med den första planeringen  – eller om du inte ens har startat! – kan du använda Microsoft Project 2010 när du vill skapa projektplanen. Sedan kan du använda de kraftfulla funktionerna i Project när du vill hantera projektet på ett effektivare sätt.

I den här översikten går vi igenom helheten i hur du skapar ett projekt. Följ länkarna i varje steg om du vill få mer information om varje process.

Vad vill du göra?

Steg 1: Skapa ett projekt

Steg 2: Lägga till aktiviteter i projektet

Steg 3: Skapa en disposition för projektet

Steg 4: Skapa kalendrar

Steg 5: Spara och publicera

Steg 1: Skapa ett projekt

Det vanligaste sätt att börja använda Project 2010 på är att skapa en ny tom projektplan. Du kan också basera den nya filen på ett befintligt projekt eller en befintlig mall som innehåller aktiviteter eller resurser som liknar dem som du vill använda.

Skapa ett nytt projekt

Börja från början med en tom plan, som du sedan kan fylla med aktivitet, resurser och annan schemainformation.

Öppna ett projekt

Dra nytta av all tankeverksamhet som lades ned i tidigare projekt genom att använda ett befintligt projekt eller en befintlig mall som utgångspunkt för projektet.

Öppna en fil från en tidigare version

I Project 2010 går det att öppna projekt som skapats med tidigare versioner av Project, men vissa funktioner kan påverkas av konverteringen.

Överst på sidan

Steg 2: Lägga till aktiviteter i projektet

De flesta projekt börjar med en aktivitetslista som blir allt mer komplex tills den utvecklats till en komplett projektplan och ett schema. När du har skapat eller importerat aktivitetslistan kan du definiera sambanden mellan dem.

Lägga till aktiviteter

Skapa vanliga aktiviteter och återkommande aktiviteter och lägg till dem i projektplanen.

Importera aktiviteter och annan information

Lägg till aktiviteter och fältinformation från andra program i projektplanen.

Skapa en milstolpe

Milstolpar är aktiviteter som fungerar som referenspunkter som markerar stora händelser i ett projekt.

Ange aktiviteternas varaktighet

Bestäm hur lång tid det tar att slutföra en aktivitet och lägg till denna information i planen.

Länka aktiviteter

Skapa länkar (samband) mellan aktiviteterna i aktivitetslistan. Om någon aktivitet blir försenad påverkas nästa aktivitet som står på tur.

Inaktivera en aktivitet

Avbryt en uppgift, men spara den i projektplanen. Det är ett användbart verktyg under testning av hur ändringar påverkar projektet.

Överst på sidan

Steg 3: Skapa en disposition för projektet

Du gör aktivitetslistan mer ordnad och läsbar genom att dra in och dra ut aktiviteterna i projektet och skapa en disposition över sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter. Till skillnad från tidigare versioner kan du i Project 2010 börja med en lista över sammanfattningsaktiviteter och skapa underaktiviteter för dem i stället för tvärtom.

Skapa disposition över aktiviteter

Skapa aktiviteter och underaktiviteter så att du får struktur i aktivitetslistan.

Använd projektplanering uppifrån och ned

Ange huvudfaserna först och sedan dela sedan upp dem i enskilda aktiviteter.

Överst på sidan

Steg 4: Skapa kalendrar

När du har fått en bättre bild av vad som måste göras och hur alla delar hänger ihop i projektet kan du börja justera schemat. Du kan ange kalendrar för hela projektet, för specifika aktiviteter och för resurser som arbetar i projektet.

Ange arbetstider, ledigheter och helgdagar för projektet

Ändra timmarna för alla arbetsdagar, vissa dagar (varje tisdag) eller specifika datum (helgdagar).

Skapa en kalender för en aktivitet (länk kommer senare)

Ange arbetstid och ledig tid för en viss aktivitet.

Så här fungerar schemaläggning i Project (länk kommer senare)

Läs mer om hur schemat beräknas i Project och hur du kan schemalägga aktiviteter manuellt.

Överst på sidan

Steg 5: Spara och publicera

Med jämna mellanrum måste du spara projektet när du har gjort ändringar i det, skapa en säkerhetskopia, skapa en mall som du kan använda i andra projekt eller till och med publicera projektet på Project Server.

Spara ett projekt

Spara ett lokalt projekt eller ett företagsprojekt på datorn.

Publicera ett projekt

Gör projektet tillgängligt för andra användare på Project Server.

Spara en plan som PDF eller XPS

Dessa format kan visas på nästan vilken dator som helst, även om Project inte har installerats.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×