Översikt: Lägga till och använda resurser

Använd resurser

Utan resurser skulle ett projekt inte kunna slutföras. Resurserna är oftast människor som ingår i projektplanen, oavsett om de har tilldelats aktiviteter eller inte. Däremot kan en resurs även vara något som används för att slutföra ett projekt, inklusive utrustning och annat material (som t.ex. cement eller webbservrar).

I den här översikten går vi igenom hur man lägger till och hanterar resurser för att säkerställa att era projekt avslutas i tid och med önskat resultat.

Visa alla översikter: [översiktsgrafik]

Vad vill du göra?

Steg 1: Lägga till resurserna

Steg 2: Hantera resurserna

Steg 1: Lägga till resurserna

Innan du kan hantera människor och andra resurser måste du först lägga till dem i ditt projekt. Tänk på att det faktum att du lägger till personer är inte detsamma som att tilldela dem för aktiviteter. Denna skillnad är en vanlig källa till förvirring när man jobbar med ett projekthanteringsprogram.

Klicka här om du vill visa mer detaljerad information om det här området inom projektledning

  • Projekt är tillfälliga och unika   Projekt inträffar en gång och pågår inte kontinuerligt. Att utforma en tillverkningsfabrik är ett projekt eftersom det bara inträffar en gång. Biltillverkningen i fabriken är, trots att den består av flera länkade steg, en serie kontinuerliga aktiviteter och utgör därför inte något projekt.

  • Ett projekt har en livscykel med en start och ett slut    I exemplet ovan har uppförandet av fabriken ett slutdatum men biltillverkningen kommer att pågå kontinuerligt. Projektet tar slut när fabriken är klar.

  • Projekt använder resurser    Resurser – antingen människor eller materiella resurser som verktyg och tyger – måste noga administreras, särskilt resurser som delas över flera projekt.

  • Projekt har begränsade finansiella resurser, som definieras i projektbudgeten    Projektledare ansvarar i allmänhet för den övergripande lönsamheten i projekt och ser till att projektets kostnader inte överstiger de medel som allokerats till projektet.

.

Visa mer detaljerad information om att lägga till resurser

Lägga till personer i projektet

Vi börjar från början: med att lägga till några personer i projektet.

Lägga till personer i företagets resurspool

Om du använder Project Professional och är ansluten till Project Server kan du lägga till personer och andra resurser bland de resurser som din organisation använder (företagets resurspool).

Exportera resursinformation till Excel eller Visio

Ibland kan du behöva använda mer än Project för att analysera projektdata. Excels matematiska och statistiska funktioner kan hjälpa dig att ytterligare analysera och skapa rapporter om resursinformationen.

Ta bort eller ersätta en resurstilldelning

Om personen eller resursen inte är vad som behövs för jobbet kan du ersätta (eller ta bort) den resursen.

Infoga eller ändra information för företagsresurser

När en företagsresurs har lagts till i resurspoolen kan du ändra informationen för den resursen, till exempel kostnad, arbetskalender eller e-postadress.

Överst på sidan

Steg 2: Hantera resurserna

När du har lagt till folk och andra resurser i projektet kan du börja hantera dem.

Organisera arbetet snabbare med vyn Grupplanering

Grupplanering är en ny vy som gör det lättare att tilldela arbete till resurser och att flytta arbetsuppgifter genom att dra och släppa. Det har blivit mycket lättare att organisera arbetsfördelningen inom en grupp med Project 2010.

Skriva ut en vy eller rapport om resurser

En av de vanligaste åtgärderna inom projektledning är att skriva ut information om projektet. Det har blivit mycket lättare att skriva ut projektinformation med Project 2010.

Uppdatera projektarbetet

Att följa arbetet med ett projekt är inte bara avgörande för att kunna säkerställa att projektet avslutas i tid, det ger dig också möjligheten att lära dig av misstag som gjordes i ett projekt i och med att det finns en historik över projektets risker, problem och framgångar.

Fördela projektarbete jämnt (utjämna resurstilldelningar)

Folk kan bli överarbetade, särskilt om de tilldelats två saker samtidigt. Utjämning av resurstilldelningen är ett sätt att fördela belastningen.

Ställa in arbetstider, ledigheter och helgdagar för ditt projekt

Vi behöver alla semester. Vi kan bli sjuka. Och vi gillar alla våra lediga dagar. Lär dig hur du tar med denna fritid genom att lägga till den i tidsplaneringen.

Ändra standardenhetsformatet för tilldelning

Du kan visa tilldelningen för personer och andra resurser antingen i procent eller som ett decimaltal.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×