Översikt över Office dataanslutningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Data i ditt program kan komma från en extern datakälla, till exempel en textfil, en arbetsbok eller en databas. Den externa datakällan är ansluten till ditt program via en dataanslutning som är en uppsättning information som beskriver hur du kan söka efter, logga in och komma åt den externa datakällan. I följande avsnitt beskrivs hur externa dataanslutningar arbete, hur du delar anslutningsinformationen med andra program och användare och hur du gör dataåtkomst säkrare.

Förstå grunderna i dataanslutningar

Den största fördelen med att ansluta till externa data är att du regelbundet analysera dessa data utan att kopiera den flera gånger. Flera gånger kopierar data är en åtgärd som kan vara mer tidskrävande och det uppstod ofta.

Information om anslutningen kan lagras i en arbetsbok eller en anslutningsfil som i en Office-dataanslutningsfil (ODC)-fil (.odc) eller Data Source namn (DSN)-fil (DSN).

Om du vill sätta externa data i programmet ha du åtkomst till data. Om den externa datakälla som du vill använda inte finns på din lokala dator kan du behöva kontakta administratören för databasen om lösenord, användarbehörighet eller annan anslutningsinformation. Om datakällan är en databas, kontrollerar du att databasen inte öppnas i exklusivt läge. Om datakällan är en textfil eller en arbetsbok kan du se till att en annan användare inte har textfil eller arbetsbok öppen för exklusiv åtkomst.

Många datakällor kräver en ODBC-drivrutin eller OLE DB-provider och samordna dataflödet mellan dina program, anslutningsfilen och datakällan.

I diagrammet nedan sammanfattas de viktigaste punkterna om dataanslutningar.

Ansluta till externa data

1. det finns en mängd olika datakällor som du kan ansluta till: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel och textfiler.

2. Varje datakälla har kopplats till en ODBC-drivrutin eller OLE DB-provider.

3. En anslutningsfil definierar all information som du behöver för att komma åt och hämta data från en datakälla.

4. Information om anslutningen kopieras från en anslutningsfil in i programmet.

Dela anslutningar

Anslutningsfiler är särskilt användbart för delningsanslutningar konsekvent upprätta anslutningar lättare att hitta, hjälper oss för att förbättra säkerhet och underlättar data source administration. Det bästa sättet att dela anslutningsfiler är att placera dem på en säker och betrodd plats, exempelvis en nätverksmapp eller ett SharePoint bibliotek, där användare kan läsa filen, men endast utsetts användare kan ändra den.

Du kan skapa Office-dataanslutningsfil (ODC) filer (.odc) med hjälp av Excel eller genom att använda guiden Dataanslutning för att ansluta till nya datakällor. En ODC-fil används anpassade HTML- och XML-taggar för att lagra anslutningsinformationen. Du kan enkelt visa eller redigera innehållet i filen i Excel.

Du kan dela anslutningsfiler med andra användare att ge dem samma åtkomst som du har till en extern datakälla. Andra användare behöver inte konfigurera en datakälla för att öppna anslutningsfilen, men de kan behöva installera ODBC-drivrutin eller OLE DB-provider som krävs för att få åtkomst till externa data på sina datorer.

Förstå Data till Microsoft Access-komponenter

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 är ingår i Windows Server 2003 och Windows XP SP2 och senare. Du kan ansluta till och använda data från en mängd olika relationsdata och icke-relationella datakällor med MDAC. Du kan ansluta till många olika datakällor med hjälp av Open Database Connectivity (ODBC) drivrutiner eller OLE-DB leverantörer. Antingen kan vara inbyggda och levererats av Microsoft eller utvecklats av olika utomstående. När du har installerat Microsoft Office läggs ytterligare ODBC-drivrutiner och OLE DB-provider till din dator.

Visa dialogrutan Egenskaper för datalänk från en datalänk fil om du vill se en fullständig lista över OLE DB-provider som är installerade på datorn, och klicka sedan på fliken leverantör.

Visa dialogrutan ODBC databasadministratören om du vill se en fullständig lista över ODBC-drivrutiner som är installerade på datorn, och klicka sedan på fliken drivrutiner.

Du kan också använda ODBC-drivrutiner och OLE DB-provider från andra tillverkare för att hämta information från andra källor än Microsoft datakällor, inklusive andra typer av ODBC- och OLE DB-databaser. Information om hur du installerar dessa ODBC-drivrutiner eller OLE DB-provider i dokumentationen för databasen eller kontakta återförsäljaren.

Använda ODBC för att ansluta till datakällor

I följande avsnitt beskrivs Open Database Connectivity (ODBC) i detalj.

ODBC-arkitektur

I ODBC-arkitekturen ansluter ett program (till exempel ditt program) till ODBC Driver Manager, vilket i sin tur används en speciell ODBC-drivrutin (till exempel Microsoft SQL ODBC-drivrutin) att ansluta till en datakälla (till exempel Microsoft SQL Server-databas).

Definiera anslutningsinformation

Gör följande om du vill ansluta till ODBC-datakällor:

  1. Kontrollera att rätt ODBC-drivrutin är installerat på datorn som innehåller datakällan.

  2. Definiera ett namn på datakällan (DSN) genom att använda Administrera ODBC-datakälla för att lagra anslutningsinformationen i Windows-registret eller en DSN-fil eller genom att använda en anslutningssträng i Microsoft Visual Basic-kod för att överföra anslutningsinformationen direkt till ODBC Driver Manager.

    Definiera en datakälla, öppna Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet > ODBC-datakällor (32-bitars) eller (64-bitars) ODBC-datakällor.

    Mer information om de olika alternativen klickar du på knappen Hjälp i respektive dialogruta.

Maskindatakällor

Machine datakällor lagra anslutningsinformationen i Windows-registret på en specifik dator med ett användardefinierat namn. Du kan använda machine datakällor på den dator där de har definierats på. Det finns två typer av machine datakällor – användaren och systemet. Datakällor för användare kan användas av den aktuella användaren och är synliga för den användaren. Datakällor för system kan användas av alla användare på en dator och är synliga för alla användare på datorn. En datakälla för maskinen är särskilt användbart när du vill ge ökad säkerhet, eftersom det hjälper till att säkerställa att endast användare som är inloggade kan visa en datakälla för maskinen och en datakälla för maskinen kan inte kopieras av en remote användare till en annan dator.

Fildatakällor

Datakällor (kallas även DSN-filer) lagrar anslutningsinformation i en textfil, inte i Windows-registret och är vanligtvis mer flexibla att använda än machine-datakällor. Du kan till exempel kopiera en fil som datakälla till alla datorer som har rätt ODBC-drivrutin så att programmet kan lita på konsekventa och korrekta anslutningsinformation till alla datorer som används. Eller placera den fil som datakällan på en server, dela mellan många datorer i nätverket och enkelt uppdatera anslutningsinformationen i en och samma plats.

En fil som datakälla kan också vara odelbar. En datakälla för odelbar filen finns på en enda dator och pekar på en dator-datakälla. Du kan använda odelbar datakällor till befintliga machine datakällorna från Arkiv-datakällor.

Överst på sidan

Använda OLE DB för att ansluta till datakällor

I följande avsnitt beskrivs Object Linking and Embedding databas (OLE DB) i detalj.

OLE DB-arkitekturen

I OLE DB-arkitekturen kallas det program som kommer åt datakonsument (till exempel Publisher) och det program som aktiverar inbyggd åtkomst till data kallas databas-provider (till exempel Microsoft OLE DB Provider för SQL Server).

Definiera anslutningsinformation

Universell datalänk-fil (.udl) innehåller anslutningsinformation som en data consumer används för att komma åt en datakälla via OLE DB-provider för datakällan. Du kan skapa anslutningsinformationen genom att göra något av följande:

  • Använd dialogrutan Egenskaper för datalänk för att definiera en datalänk för en OLE DB-provider i guiden Dataanslutning.

  • Skapa en tom textfil med en .udl filtyp och sedan på Redigera fil, som öppnar dialogrutan Egenskaper för datalänk.

Överst på sidan

Göra dataåtkomst säkrare

När du ansluter till en extern datakälla eller uppdatera data, är det viktigt att vara medveten om potentiella säkerhetsproblem och att veta vad du kan göra om dessa säkerhetsproblem. Använd följande riktlinjer och de bästa metoderna för att skydda dina data.

Lagra dataanslutningar på en betrodd plats

En dataanslutningsfil innehåller ofta en eller flera frågor till en datakälla. Genom att ersätta den här filen kan en användare som har någon med skadligt uppsåt utforma en fråga att komma åt konfidentiell information och distribuera den till andra användare eller utföra andra skadliga åtgärder. Därför är det viktigt att säkerställa följande:

  • Anslutningsfilen har skrivits av en tillförlitlig person.

  • Anslutningsfilen är säkert och att det kommer från en betrodd plats.

För att förbättra säkerheten, anslutningar till externa data inte är tillgänglig på datorn. Om du vill ansluta till data när du öppnar en arbetsbok, måste du aktivera dataanslutningar med hjälp av fältet Säkerhetscenter eller genom att placera arbetsboken på en betrodd plats.

Mer information finns i lägga till, ta bort eller ändra en betrodd plats, lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivareoch Visa Mina alternativ och inställningar i Säkerhetscenter.

Med hjälp av autentiseringsuppgifter på ett säkert sätt

Åtkomst till en extern datakälla vanligtvis kräver autentiseringsuppgifter (till exempel ett användarnamn och lösenord) som används för att autentisera användaren. Kontrollera att autentiseringsuppgifterna tillhandahålls till dig på ett säkrare sätt och att du inte oavsiktligt avslöjar autentiseringsuppgifterna för andra.

Använd starka lösenord med en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler. Beroende av lösenord alla inte de här elementen. Ett exempel på ett starkt lösenord är Y6dh! et5. Ett exempel på ett beroende av lösenord är Hus27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långt. Ett lösenord som använder 14 eller flera tecken är bättre.

Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

Spara inte inloggningsinformation när du ansluter till datakällor. Den här informationen kan lagras som oformaterad text i arbetsboken och anslutningsfilen och en obehörig användare kan komma åt information om du vill åsidosätta säkerheten för datakällan.

Använd Windows-autentisering (kallas även en betrodd anslutning), som använder en Windows-användarkonto för att ansluta till SQL Server. När en användare ansluter till en Windows-användarkonto använder SQL Server informationen i Windows-operativsystemet för att validera kontonamn och lösenord. Innan du kan använda Windows-autentisering måste konfigurera en serveradministratör SQL Server om du vill använda det här läget autentisering. Om Windows-autentisering inte är tillgängligt, spara inte användarnas inloggningsinformation. Det är säkrare för användare att skriva in sina inloggningsuppgifter varje gång de loggar in.

Överst på sidan

Se även

Använda guiden Dataanslutning för att importera data till Publisher

Använda guiden Dataanslutning för att importera data till Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×