Översikt över integration av SQL Server Reporting Services med Rapportcenter

Den här artikeln innehåller en översikt över vad som krävs för att integrera SQL Server 2005 Reporting Services med Rapportcenter i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Vi visar hur olika serverkomponenter samverkar och hur länkar kan läggas till i Snabbstart när rapportcentermallen används för att utöka rapportfunktionerna i SharePoint via integrationen med Reporting Services.

Följande komponenter måste vara installerade för att Reporting Services ska kunna integreras med Rapportcenter.

SQL Server 2005 Reporting Services

Hanterar Reporting Services-rapporter och kommunicerar med Office SharePoint Server 2007 via ett webbtjänstgränssnitt. Reporting Services-servern hanterar också prenumerationer och rapportcachelagring. Den här servern kan köras separat från servern med Office SharePoint Server 2007 men du måste göra en grundinstallation av Microsoft Office SharePoint Server 2007 på Reporting Services-servern för att säkerställa att Windows SharePoint Services 3.0-objektmodellen är installerad.

SQL Server 2005 Service Pack 2

Möjliggör integration mellan Office SharePoint Server 2007 och Reporting Services på rapportservern.

Office SharePoint Server 2007

Fungerar som en central åtkomstpunkt för alla rapporter och affärsdata. Du kan även använda Windows SharePoint Services 3.0.

Tilläggsprogrammet Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services för Microsoft SharePoint-teknik

Innehåller webbdelen för rapportvisning och det nya rapporthanteringsgränssnittet.

I följande diagram visas hur de olika komponenterna samverkar.

Integrationsdiagram

Överst på sidan

Integration med SQL Server 2005 Reporting Services

SQL Server 2005 möjliggör djupgående integration mellan Reporting Services och Microsoft SharePoint-produkter och -teknik (Windows SharePoint Services 3.0 och Office SharePoint Server 2007). Rapportcenter – en webbplatsmall som medföljer Office SharePoint Server 2007 – har stöd för integration med SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2). Tack vare denna integration kan du använda Rapportcenter för att visa och hantera rapporter direkt från ett SharePoint-dokumentbibliotek. Integration av Reporting Services med Office SharePoint Server 2007 kallas – från SQL Server 2005-sidan – för SharePoint-integrerat läge. Läget när Reporting Services endast hanterar rapporter i rapporteringstjänstdatabasen utan integration med Office SharePoint Server 2007 kallas enhetligt läge.

Obs!: Det krävs viss konfiguration för att integrationen mellan Reporting Services och Office SharePoint Server 2007 ska fungera. När du har installerat ovanstående komponenter på rapportservern och servern med Office SharePoint Server 2007 måste du konfigurera varje server. Mer information om hur du integrerar SQL Server 2005 Reporting Services med Office SharePoint Server 2007 hittar du i artikeln Integration av Business Intelligence i Microsoft Office 2007 med SQL Server 2005. Du kan också kontakta administratören.

Integration med Rapportcenter

Reporting Services-rapporter kan hanteras på vilken webbplats eller i vilket dokumentbibliotek som helst. Webbplatsmallen Rapportcenter som medföljer Office SharePoint Server 2007 är en helt färdig affärsrapporteringsfunktion, där Rapportcenter används för att skapa en SharePoint-webbplats som värd för rapporter. När du skapar en webbplats med den här mallen läggs det till länkar i Snabbstart så att du enkelt kan hantera rapportresurser, vilket visas här.

Navigeringslänkar i Rapportcenter

1. Datadokument (rapporter) – dokumentbibliotek där du lagrar en dokumentsamling.

2. Instrumentpaneler – lista över alla instrumentpaneler som du kan konfigurera.

3. Resurser – mapp med följande resurser som kan användas med Reporting Services-rapporter:

  • Dataanslutningar    Dokumentbibliotek som innehåller delade datakällor och/eller rapportmodeller som kan användas i alla rapporter.

  • Rapportkalender    Kalenderlista som kan innehålla datumrelaterad information om en rapport eller ett rapportschema. Du kan till exempel ange vilka datum som rapportdata ska uppdateras eller läsas in. Det här objektet har inga särskilda integrationspunkter med Reporting Services.

  • Referensbibliotek    Dokumentbibliotek där du kan lagra dokument så att det blir lättare för användare att navigera i och använda Rapportcenter. Det här objektet har inga särskilda integrationspunkter med Reporting Services.

När du, eller administratören, har konfigurerat integrationen mellan Reporting Services och Office SharePoint Server 2007, kan du skapa och distribuera rapporter på servern med Office SharePoint Server 2007.

Obs!: Innan du kan skapa egna rapporter måste en utvecklare eller administratör publicera en rapportmodell på Office SharePoint Server 2007. En rapportmodell definierar datakällan för rapporten, säkerhetsparametrar för datakällan, tabeller, fält och relationer för hur data ska presenteras i rapporten.

Mer information om hur Reporting Services och SharePoint-produkter och -teknik tillsammans kan hjälpa dig att skapa och distribuera rapporter hittar du i Integration av Reporting Services och SharePoint-teknik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×