Översikt över formulärmallar och lägen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Microsoft InfoPath 2010 Designer kan du utforma en mängd formulär som kan fyllas i i en webbläsare och InfoPath Filler. Om du vill börja utforma ett InfoPath-formulär startar du InfoPath 2010 Designer och väljer en mall i galleriet i avsnittet Nytt på fliken Arkiv. Mallarna är uppdelade i följande kategorier: Vanliga formulärmallar, Avancerade formulärmallar, InfoPath 2007-formulärmallar och Malldelar. Varje kategori innehåller ett antal formulärmallar att välja mellan.

I den här artikeln

Översikt över InfoPath-formulärmallar

Vanliga formulärmallar

SharePoint-lista

SharePoint-formulärbibliotek

E-post

Tomt formulär

Tomt formulär (InfoPath Filler)

Avancerade formulärmallar

Databas

Webbtjänst

XML eller schema

Dataanslutningsfil

Konvertera befintligt formulär

Dokumentinformationspanel

InfoPath 2007-formulärmallar

Malldelar

Ändra formulärmallens typ eller kompatibilitet

Översikt över InfoPath-formulärmallar

Med formulären i kategorin Vanliga formulärmallar kan du distribuera formulär där SharePoint-listor används som primär datakälla, som ser ut och fungerar som SharePoint- och e-postformulär eller som ger dig möjligheten att utforma formuläret från grunden. Om du tror att du kommer att utforma formuläret med avancerade dataanslutningar, som en databas- eller webbtjänstanslutning, bör du välja rätt mall från kategorin Avancerade formulärmallar. Om en majoritet av dina användare använder SharePoint 2007 eller InfoPath 2007 bör du välja en mall från kategorin InfoPath 2007-formulärsmallar eller vara inställd på att ändra formulärskompatibiliteten senare. Slutligen finns kategorin Malldelar för konstruktörer som vill skapa återanvändningsbara formulärdelar som kan bäddas in i andra formulär.

Överst på sidan

Vanliga formulärmallar

I kategorin Vanliga formulärmallar finns de vanligaste InfoPath-formulären.

Typ av mall

Miljö där formulär fylls i

SharePoint-lista

Webbläsare och Microsoft SharePoint Workspace

SharePoint-formulärsbibliotek

Webbläsare och InfoPath Filler

E-post

Microsoft Outlook

Tomt formulär

Webbläsare och InfoPath Filler

Tomt formulär (InfoPath Filler)

InfoPath Filler

SharePoint-lista

Formulärmallen SharePoint-lista används om du vill anpassa formuläret som används för att skapa, visa och redigera objekt i en SharePoint-lista. Du börjar genom att ange en ny eller befintlig SharePoint-lista och sedan skapas listformuläret automatiskt i InfoPath. När du har anpassat formuläret publicerar du det i SharePoint med ett enda klick med hjälp av funktionen Snabbpublicering i InfoPath 2010.

SharePoint-formulärbibliotek

Mallen för SharePoint-formulärbibliotek används för att utforma ett formulär för insamling av data i ett SharePoint-formulärbibliotek. Du börjar med en enkel layout i InfoPath, som snabbt kan anpassas genom att lägga till kontroller, välja bland tillgängliga SharePoint-teman på fliken Sidlayout i menyfliksområdet och anpassa sändningsalternativen.

E-post

Formuläret E-post distribueras, fylls i och skickas in via e-post. Du kan använda den automatiskt skapade layouten eller ändra den med sidlayoutmallar, teman och tabeller som du hittar i menyfliksområdet. När du har anpassat layouten och lagt till kontroller anger du vem som ska ta emot e-postmeddelandet. Gör det genom att klicka på fliken Data och sedan på Till e-post i gruppen Skicka formulär. Klicka sedan på fliken Arkiv, på avsnittet Publicera och sedan på E-post om du vill välja avsedda mottagare.

InfoPath-formulär kan endast skickas in via e-post i Microsoft Outlook 2007 och 2010. Standardkompatibiliteten är Outlook 2010. Om Outlook 2007 används kan du ändra formulärmallstypen till E-post (InfoPath 2007). Användare måste ha samma version av Outlook och InfoPath installerade om e-postformulär ska kunna fyllas i.

Tomt formulär

Mallen Tomt formulär innebär att du börjar med en layout av en tom sida. Som konstruktör lägger du till kontroller och dataanslutningar och anger den layout och de avsnitt som passar dina behov.

Som standard kan det tomma formuläret fyllas i i en webbläsare och InfoPath Filler.

Tomt formulär (InfoPath Filler)

När du skapar ett formulär som fylls i med InfoPath Filler ska du använda alternativet Tomt formulär (InfoPath Filler). Precis som med mallen Tomt formulär kan du lägga till layout, kontroller och dataanslutningar efter egna behov.

Tomt formulär (InfoPath Filler) kan endast fyllas i i InfoPath Filler.

Överst på sidan

Avancerade formulärmallar

Typ av mall

Miljö där formulär fylls i

Databas

  • Microsoft SQL Server: webbläsare eller InfoPath Filler

  • Microsoft Access: InfoPath Filler

Webbtjänst

Webbläsare och InfoPath Filler

XML eller schema

Webbläsare och InfoPath Filler

Dataanslutningsfil

Webbläsare och InfoPath Filler

Konvertera befintligt formulär

Webbläsare och InfoPath Filler

Dokumentinformationspanel

Microsoft Word, PowerPoint och Excel

Databas

Formuläret Databas ansluts till en Microsoft SQL Server- eller Access-databas som den primära datakällan, och tabeller i databasen används för att definiera fält i formuläret. Den här mallen avgör dynamiskt om formuläret kan fyllas i med en webbläsare eller InfoPath Filler. Om du väljer en Microsoft SQL-databas blir formuläret som standard ett webbläsarformulär, och om du väljer en Access-databas blir det som standard ett InfoPath Filler-formulär.

Obs!: Endast med InfoPath Filler-formulär kan dataanslutningar skickas till Microsoft SQL Server. Om du behöver skicka en dataanslutning till en Microsoft SQL Server ändrar du formulärets kompatibilitet till InfoPath Filler sedan du har angett databasen. Gå sedan till fliken Data och klicka i gruppen Hämta externa dataDataanslutningar. Ändra den befintliga Microsoft SQL Server-dataanslutningen så att sändningsfunktionen kan användas genom att välja dataanslutningen och i dialogrutan Dataanslutningar klicka på Ändra.

Webbtjänst

Formuläret Webbtjänst ansluts till en SOAP-webbtjänst som du anger för att importera som en datakälla. Endast SOAP-webbtjänster kan användas som den primära datakällan, men InfoPath har stöd för både SOAP- och REST-webbtjänster. När du har valt en webbtjänst och angett om du använder tjänsten för att ta emot eller skicka data, fylls formulärschemat i i InfoPath Designer med rätt frågefält och datafält.

XML eller schema

För mallen XML eller schema används ett befintligt XML-dokument för att bygga formulärets datakälla. När du väljer den här mallen uppmanas du att välja det befintliga XML-dokumentet. När du utformar formuläret behöver du bara knyta kontroller till elementen i trädet som importerades från det XML-dokument som formuläret bygger på. Den här formulärmallen blir som standard ett InfoPath Filler-formulär för att stödet för upprepade sekvenser och andra komplexa scheman ska finnas kvar.

Dataanslutningsfil

Med mallen Dataanslutningsfil börjar du med att ansluta till ett befintligt dataanslutningsbibliotek på en SharePoint-server som du anger. Du fortsätter med att välja en dataanslutningsfil och sedan används anslutningsparametrarna i filen för att konfigurera formulärets primära datakälla. När du har valt dataanslutningsfil slutför du designen genom att lägga till kontroller, skapa regler och tillämpa formatering.

Konvertera befintligt formulär

Använd den här formulärmallen om du vill konvertera befintliga Excel- och Word-dokument till InfoPath-formulär. Som standard levereras InfoPath med två konverterarbibliotek: ett för Word och ett för Excel. Avancerade användare kan bygga upp och importera ytterligare konverterarbibliotek som också kan användas med det här utformningsalternativet.

Dokumentinformationspanel

Använd den här formulärmallen om du vill anpassa formuläret som används för att redigera egenskaper för Microsoft Office-dokument som lagras i ett SharePoint-dokumentbibliotek. I InfoPath skapas automatiskt ett formulär utifrån SharePoint-dokumentbibliotekets kolumner, och du kan sedan lägga till kontroller, skapa regler och tillämpa formatering. Dokumentinformation är ett InfoPath-formulär, men användare måste inte ha InfoPath installerat för att fylla i en Dokumentinformationspanel.

Överst på sidan

InfoPath 2007-formulärmallar

Formulären i den här kategorin är identiska med de tomma mallarna som ingår i kategorin Vanliga formulärmallar, förutom att de är kompatibla med InfoPath 2007 och saknar några av de avancerade funktionerna i InfoPath 2010. Många av användarena har kanske inte uppgraderat till 2010-versionerna av SharePoint eller InfoPath-klienten. Om du föredrar att börja med en tom formulärmall och du vet att användarna använder tidigare versioner av Office fungerar InfoPath 2007-formulärsmallarna som en bekväm genväg som säkerställer att du är i rätt läge.

Obs!: I InfoPath 2010 kan du även utforma formulär som är kompatibla med InfoPath 2003.

Överst på sidan

Malldelar

Malldelar är helt enkelt en samling av andra InfoPath-kontroller och -funktioner. Du har stöd för de flesta funktioner som är tillgängliga när du utformar formulärmall, förutom formulärkod. Du utformar en formulärmallsdel på samma sätt som du utformar en vanlig formulärmall. När du är klar visas formulärmallsdelen i kontrollgalleriet, och du kan lägga till den i formulärmallar lika enkelt som du lägger till andra InfoPath-kontroller.

Överst på sidan

Ändra formulärmallens typ eller kompatibilitet

När du har valt en formulärmall på fliken Nytt anges miljön (läget) för ifyllning till webbläsare eller InfoPath Filler. I de flesta fall kan du enkelt växla mellan lägena genom att använda Spara som eller klicka på fliken Arkiv och sedan på Formuläralternativ. Klicka sedan på Kompatibilitet och välj önskad formulärtyp i rutan Formulärtyp. Det finns emellertid några formulärmallar där läget inte kan ändras, till exempel SharePoint-listan och E-post. Vissa kontroller, datakällor och mallar är också tillgängliga i endast en miljö. Till exempel finns det endast stöd för att skicka databasanslutningar och XML-scheman med komplexa, återkommande sekvenser i InfoPath Filler. Slutligen innehåller InfoPath Filler-formulär en överordnad uppsättning kontroller och funktioner som är tillgängliga i webbläsarformulär. Du kan lägga till funktioner i ett Filler-formulär som inte fungerar i ett webbläsarformulär. Om du tror att ett formulär kommer att fyllas i i SharePoint och i InfoPath Filler, bör du utforma ett webbläsarformulär.

Mer information om kontroller och deras kompatibilitet finns i Introduktion till kontroller.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×