Office
Logga in

Översikt över diagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Microsoft Office Excel 2007 finns inte längre Diagramguiden. I stället kan skapa du ett enkelt diagram genom att klicka på den diagramtyp du vill använda på Microsoft Office Fluent-användargränssnittet menyfliksområdet. Om du vill skapa ett professionellt utseende diagram som visar information som du vill du ändra diagrammet, lägga till fördefinierade format och layouter och formatera. Du kan också använda en favorit schemat genom att spara den som en diagrammall.

Om du har Office Excel 2007 installerat kan kan du också dra nytta av kraftfulla Excel-funktioner i andra Microsoft Office 2007-systemet program, till exempel Microsoft Office PowerPoint 2007 och Microsoft Office Word 2007 för diagram.

I den här artikeln

Diagram och deras element

Skapa diagram i Excel

Skapa diagram i PowerPoint och Word

Ändra diagram

Använda fördefinierade diagramlayouter och diagramformat för ett professionellt utseende

Formatera diagram

Återanvända diagram genom att skapa diagrammallar

Diagram och deras element

Diagram används för att visa serier med numeriska data i ett grafiskt format så att det blir lättare att förstå stora mängder data samt förhållandet mellan olika serier med data.

Ett diagram innehåller många element. Vissa visas som standard medan andra kan läggas till vid behov. Du kan ändra visningen av diagramelement genom att flytta dem i diagrammet, ändra storlek på dem eller ändra formatet. Du kan även ta bort diagramelement som inte ska visas.

Ett diagram och dess element

1. diagramområde i diagrammet.

2. rityta i diagrammet.

3. datapunkter i dataserie som ritas upp i diagrammet.

4. Den vågräta (kategori) och lodräta (värde) axel där data ritas upp i diagrammet.

5. förklaring till diagrammet.

6. En diagram- och axelrubrik som du kan använda i diagrammet.

7. En dataetikett som du kan använda för att visa information om en datapunkt i en dataserie.

När du klickar någonstans i diagramområdet och håller muspekaren över ett av de här elementen visas information om elementet i ett skärmtips i Excel.

Att klicka någonstans i ett diagram är också Diagramverktyg tillgängliga, Design, Layout och Format flikar.

Bild av menyfliksområdet i Excel

Överst på sidan

Skapa diagram i Excel

Om du vill skapa ett diagram i Excel, börja med att ange data för diagrammet på en kalkylblad. Data kan vara ordnade i rader eller kolumner – det bästa sättet att rita upp data i diagrammet fastställs automatiskt i Excel. Vissa diagramtyper (till exempel cirkel- och bubbeldiagram diagram) kräver särskilda data med en layout som beskrivs i följande tabell.

För den här typen av diagram

Ordnar du informationen så här

Stapeldiagram, liggande diagram, linjediagram, ytdiagram, funktionsyta eller polärdiagram

I kolumner och på rader, till exempel:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Eller:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Cirkel- eller ringdiagram

För en dataserie, i en kolumn eller rad med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

A

1

B

2

C

3

Eller:

A

B

C

1

2

3

För flera dataserier, i flera kolumner eller rader med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Eller:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Punkt- eller bubbeldiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och motsvarande Y-värden och bubbelstorleksvärden i angränsande kolumner, som t.ex.:

X

Y

Bubbelstorlek

1

2

3

4

5

6

Börskursdiagram

I kolumner eller rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter:

högsta värden, lägsta värden och sista värden

Så här:

Datum

Hög

Låg

Stäng

2002-01-01

46,125

42

44,063

Eller:

Datum

2002-01-01

Hög

46,125

Låg

42

Stäng

44,063

När du har angett data i diagrammet kan välja du vilken diagramtyp du vill använda i menyfliksområdet i Office Fluent (flikenInfoga, gruppen diagram ).

Data och diagram i ett kalkylblad

1. Data i ett kalkylblad

2. Diagram som skapats utifrån data i ett kalkylblad

Excel har stöd för flera typer av diagram som hjälper dig att visa data på ett sätt som är meningsfulla för målgruppen. När du skapar ett diagram eller ändra ett befintligt diagram kan du välja bland en mängd olika diagramtyper (till exempel ett stapeldiagram eller ett cirkeldiagram) och deras undertyper (till exempel ett staplat diagram eller en cirkel i 3D-diagram).

Mer information om de olika diagramtyperna som stöds och hur du skapar ett diagram i Excel finns i tillgängliga diagramtyper och Skapa ett diagram.

Överst på sidan

Skapa diagram i PowerPoint och Word

Diagram är helt integrerat med andra Office-version 2007 program, till exempel Office PowerPoint 2007 och Office Word 2007. Båda programmen ger samma diagramverktyg som är tillgängliga i Excel. När du har installerat Excel kan du skapa Excel-diagram i PowerPoint och Word genom att klicka på knappen diagram i menyfliksområdet (flikenInfoga, gruppen illustrationer ) och sedan genom att använda diagramverktyg att ändra eller formatera diagrammet. Diagram som du skapar bäddas in i Office PowerPoint 2007 och Office Word 2007 och data i diagrammet lagras i ett Excel-kalkylblad som ingår i PowerPoint eller Word-filen.

Obs!: Om du arbetar i kompatibilitetsläge i Word kan infoga du ett diagram med hjälp av Microsoft Graph i stället för Excel. I PowerPoint kan använda du alltid Excel för att skapa ett diagram.

Du kan också kopiera ett diagram från Excel till PowerPoint 2007 och Word 2007. När du kopierar ett diagram kan det inbäddade som statiska data eller kopplade till arbetsboken. Du kan ange den automatiskt söker efter ändringar i den länkade arbetsboken när diagrammet öppnas i ett diagram är länkat till en arbetsbok som du har åtkomst till.

Mer information om hur du skapar ett diagram i PowerPoint 2007 eller Office Word 2007 finns i använda diagram och tabeller i en presentation eller presentera data i ett diagram.

Överst på sidan

Ändra diagram

När du har skapat ett diagram kan ändra du den. Du kanske vill ändra visningen av axlar, lägga till en diagramrubrik, flytta eller dölja förklaringen eller visa ytterligare diagramelement.

Om du vill ändra ett diagram kan du:

  • Ändra hur axlarna visas i ett diagram    Du kan ange skalan för axlar och anpassa intervallet mellan de värden eller kategorier som visas. Om du vill göra diagrammet mer lättläst kan du även lägga till skalstreck på en axel, och ange intervallet mellan dem.

  • Lägga till rubriker och dataetiketter i ett diagram    Om du vill förtydliga informationen som visas i ett diagram kan du lägga till en diagramrubrik, axelrubriker och dataetiketter.

  • Lägg till en förklaring eller datatabell     Du kan visa eller dölja förklaring eller ändra dess plats. I vissa diagram kan du också visa datatabell som visar seriemönster och de värden som visas i diagrammet.

  • Använda särskilda alternativ för varje diagramtyp    Andra alternativ som är tillgängliga för olika diagramtyper är bland annat särskilda linjer (till exempel högsta-lägsta-linjer och trendlinjer), staplar (till exempel uppstaplar, nedstaplar och felstaplar) och databrytpunkter.

Överst på sidan

Använda fördefinierade diagramlayouter och diagramformat för ett professionellt utseende

I stället för att manuellt lägga till eller ändra diagramelement eller formatering diagrammet, kan du snabbt tillämpa en fördefinierad Diagramlayout och diagramformat i ditt diagram. Excel innehåller en mängd användbara fördefinierade layouter och format som du kan välja från. Om det behövs kan du finjustera en layout eller format genom att göra manuella ändringar i layout och format för enskilda diagramelement, till exempel diagramområde, rityta, dataserie eller förklaring i diagrammet.

När du använder en fördefinierad Diagramlayout visas en specifik uppsättning diagramelement (till exempel rubriker, en förklaring, datatabell eller dataetiketter) i en viss ordning i diagrammet. Du kan välja från en mängd olika layouter som finns för varje diagramtyp som helst.

När du använder ett fördefinierat diagramformat formateras diagrammet efter det tema som du använder så att diagrammet matchar ditt företags eller dina egna temafärger (en färguppsättning), temateckensnitt (en uppsättning teckensnitt för rubriker och text) och temaeffekter (en uppsättning linjer och fyllningseffekter).

Obs!: Du kan inte skapa egna diagramlayouter och diagramformat, men du kan skapa diagrammallar som innehåller diagrammets layout och format som du vill använda. Mer information om diagrammallar finns i Spara ett anpassat diagram som en mall.

Mer information om hur du ändrar utseendet på ett diagram finns i Ändra layout eller format på ett diagram.

Överst på sidan

Formatera diagram

Förutom att tillämpa ett fördefinierat diagramformat, kan du snabbt använda formatering till enskilda diagramelement, till exempel brytpunkter, på diagramområdet, ritytan, och tal och text i rubriker och etiketter och ge diagrammet ett anpassat, snygga utseende. Du kan använda specifika Figurformat och WordArt-format, men du kan också formatera former och text med diagramelement manuellt.

Om du vill lägga till formatering kan du:

  • Fylla i diagramelement    Du kan använda färger, strukturer, bilder och toningar för att dra uppmärksamhet till särskilda diagramelement.

  • Ändra dispositionen av diagramelement    Du kan använda färger, linjeformat och linjetjocklek för att framhäva diagramelement.

  • Lägga till specialeffekter till diagramelement    Du kan använda specialeffekter, till exempel skugga, reflektion, ljussken, mjuka kanter, fasning och 3D-rotation, på elementfigurer som ger diagrammet ett fulländat utseende.

  • Formatera text och siffror    Du kan formatera text och siffror i rubriker, etiketter och textrutor i ett diagram på samma sätt som i ett kalkylblad. Om du vill få text och siffror att verkligen sticka ut kan du till och med använda WordArt-format.

Mer information om hur du kan formatera diagramelement finns i formatera element i ett diagram.

Överst på sidan

Återanvända diagram genom att skapa diagrammallar

Om du vill återanvända ett diagram som du har anpassat efter dina behov kan spara du diagrammet som en diagrammall (*.crtx) i mallmappen för diagram. När du skapar ett diagram kan använda du sedan Diagrammallen precis som du gör med andra inbyggda diagramtyp. I själva verket diagrammallar är SANT diagramtyper och du kan också använda dem för att ändra diagramtyp för ett befintligt diagram. Om du ofta använder en diagrammall kan spara du den som standarddiagramtyp.

Obs!: Diagrammallar baseras inte på Dokumentteman. Om du vill använda den aktuella temafärger, temateckensnitt och temaeffekter i ett diagram som du skapar genom att använda en diagrammall kan du tillämpa en formatmall på diagrammet. Ett diagramformat återställer temat i ett diagram till dokumenttemat. Mer information finns i använda fördefinierade diagramformat och diagramlayouter för ett professionellt utseende.

Mer information om hur du använder diagrammallar finns i Spara ett anpassat diagram som en mall.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×