Översikt över att skapa ett formulär

Ett formulär är ett databasobjekt som du använder när du registrerar, redigerar eller visar data från en tabell eller fråga. Du kan använda formulär när du vill kontrollera dataåtkomsten, till exempel vilka fält eller rader med data som ska visas. Med ett effektivt formulär går det snabbare att använda databasen, eftersom användarna inte behöver söka efter det som de behöver. Ett visuellt tilltalande formulär gör det också smidigare och mer effektivt att arbeta med databasen, och förhindrar att data registreras fel.

Skapa ett formulär

Lägga till fält och andra funktioner i ett formulär

Ändra funktion eller utseende för ett formulär och kontrollerna i formuläret

Skapa ett formulär

I Access 2007 finns flera verktyg som gör det lättare att skapa formulär. Verktygen finns i gruppen Formulär på fliken Skapa:

Bild av menyfliksområdet i Access

Dessutom innehåller Access nya formulärtyper och funktioner som gör databasen enklare att använda. Klicka på artikeln eller demonstrationen för det mål du vill uppnå.

Mål

Artikel eller demo

Skapa ett formulär som visar information om en post i taget.

  • <link xlink:href="f30f9c46-ca7c-4020-aaa7-f64045fca0fd">Skapa ett formulär med formulärverktyget</link>

Skapa ett formulär som visar flera poster i rader och kolumner, ungefär som ett datablad.

Skapa olika typer av formulär genom att svara på frågor i en guide.

  • <link xlink:href="2786d31a-7241-4c11-9747-1ecf88b4d04b">Skapa ett formulär med Formulärguiden</link>

Börja med ett tomt formulär och lägg sedan till fält och andra kontroller manuellt.

Visa relaterade poster med hjälp av ett underformulär eller ett underdatablad.

  • <link xlink:href="ddf3822f-8aba-49cb-831a-1e74d6f5f06b">Skapa ett formulär som innehåller ett underformulär (ett 1:N-formulär)</link>

Skapa ett formulär med en kombination av funktionerna från ett datablad och ett "enpostformulär".

Ordna formuläret genom att placera kontroller på flikar.

Skapa ett formulär som visar data från fler än en tabell.

Använda Access-formulär och -rapporter för att arbeta med data som lagras i SharePoint.

Överst på sidan

Lägga till fält och andra funktioner i ett formulär

Om du börjar med ett tomt formulär, eller om du lägger till fler funktioner i ett befintligt formulär, kan du ta hjälp av följande artiklar och demonstrationer för att kunna lägga till de funktioner som du behöver.

Mål

Artikel eller demo

Lägga till en bunden textruta som visar ett fält från en tabell eller fråga.

Lägga till en bunden, obunden eller beräknad textruta, och läsa mer om textruteegenskaper.

Hänvisa till data som finns i ett annat formulär.

Visa flera relaterade poster genom att lägga till ett datablad i ett formulär.

Göra ett formulär snyggare genom att lägga till en rubrik, en logotyp, datum-/tidsinformation eller sidnummer.

Överst på sidan

Ändra funktion eller utseende för ett formulär och kontrollerna i formuläret

Använd artiklarna och demonstrationerna i det här avsnittet om du vill ändra funktionerna för ett formulär och kontrollerna i det så att det passar dina behov.

Mål

Artikel eller demo

Ange ett startformulär som visas varje gång databasen öppnas.

Skaffa mer information om att arbeta med de orange rutnät som innehåller kontrollerna i ett formulär.

Ta bort kontroller från layouter, så att du kan placera dem precis där du vill ha dem.

Använda autoformat, skuggning av varannan rad, villkorsstyrd formatering och teman för att göra formuläret enklare att använda.

Använda fästpunktsfunktionen för kontroller för att kontrollerna ska anpassas när du ändrar storlek på ett formulär.

Bevara den sorteringsordning som var aktiv när du senast använde ett formulär.

Felsöka problem med att visa data i ett formulär.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×