Översikt över administrativa roller och sökuppgifter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs sökrelaterade uppgifter som utförs av administratörer, webbplatsägare och slutanvändare i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Länkar till hjälpavsnitt om hur du söker och hur du konfigurerar sökningen visas i avsnittet Se även.

I den här artikeln

Sökroller i Office SharePoint Server 2007

Sökning och administratören för delade tjänster

Sök och administratören för webbplatssamlingen

Sök och webbplatsägare

Sök och sökanvändare

Sökroller i Office SharePoint Server 2007

När du väljer en omfattning för att söka och köra en fråga, använder sökmotorn ett index med tillgängliga platser och returnerar träffar på en sökresultatsida. Sökresultaten ordnas med rekommenderade resultat och bästa val högst upp, kärnresultat sorterade nedanför dem och eventuella resultat från externa platser på ena sidan.

Samarbete mellan de i organisationen som bidrar till sökningar kan förbättra sökresultaten avsevärt. Personer med olika roller kan vidta åtgärder och göra sökningar mer produktiva. Nedan följer nyckelrollerna för Office SharePoint Server 2007:

 • Administratörer för delade tjänster bygger sökindexet, konfigurerar hanterade egenskaper och definierar delade sökomfattningar. Den primära administratören för delade tjänster är administratören för webbplatssamlingen för delade tjänster. De kan även ange behörigheter för andra administratörer för webbplatssamlingar och ge dem åtkomst till webbplatssamlingen för delade tjänster så att de kan ändra vissa inställningar för delade tjänster.

 • Administratörer för webbplatssamlingar definierar sökomfattningar, nyckelord och bästa val för användning på deras webbplatser.

 • Webbplatsägare konfigurerar instanser av rutan Sök och sökcenterwebbplatsen, samt hanterar delade bibliotek och listor.

 • Skapare av innehåll tilldelar rubriker, filnamn och egenskapsvärden till innehållet.

 • Sökanvändare kör frågor för att hitta information.

I följande avsnitt beskrivs sökrelaterade åtgärder som vidtas av dessa roller för att förfina och förbättra sökresultatet.

Överst på sidan

Sökning och administratören för delade tjänster

Administratören för delade tjänster har omfattande behörighet att definiera och konfigurera sökfunktioner som påverkar alla webbplatssamlingar. Nedan följer några viktiga delar inom rollen som administratör för delade tjänster:

Obs!: Som standard har administratören för delade tjänster också behörighet att hantera standardwebbplatssamlingen som innehåller Sökcenter, samt att fungera som dess webbplatsägare.

 • Innehållskällor    Administratören för delade tjänster definierar vilka platser och vilka typer av innehåll som indexeras och görs tillgängliga för sökningar.

 • Indexering    När användaren kör en fråga använder sökmotorn ett index med tillgängligt innehåll för att hitta resultat. Det här indexet uppdateras regelbundet av en automatisk agent som kallas en crawler. Administratören för delade tjänster schemalägger hur ofta crawlern bygger indexet och definierar vilka webbplatser och lager som crawlern söker igenom.

 • Hanterade egenskaper    De egenskaper som tilldelas till innehåll i en webbplatssamling eller ett datalager lagras under indexering. Administratören för delade tjänster kan mappa vissa innehållsegenskaper till hanterade egenskaper. Det är de egenskaper som användare kan välja i listan med egenskaper i Avancerad sökning eller skriva manuellt i rutan Sök.

 • Delade omfattningar     På nivån Provider för delade tjänster kan administratören ändra delade standardegenskaper och lägga till nya delade omfattningar som kan användas i webbplatssamlingarna. Administratörer för webbplatssamlingar kan sedan välja delade omfattningar som kan användas i deras webbplatssamling. Administratören för webbplatssamlingen kan använda en delad omfattning som den är, eller kopiera den och skapa en anpassad omfattning genom att ändra kopian.

 • Auktoritativa sidor    Administratören för delade tjänster kan ange att vissa viktiga webbsidor, till exempel grupportaler, är auktoritativa sidor. När en sida markeras som auktoritativ förbättras rankningen av innehållet från sidan och det visas tidigare i sökresultatet än annars.

 • Prefixsträngar för externa platser     Administratören för delade tjänster kan skicka frågor som börjar med en viss term eller fras till en extern plats, och konfigurera dem så att de returnerar vissa typer av innehåll. En fråga med termen väder för ett visst postnummer kan till exempel skickas till en vädertjänst, som en begäran att returnera den lokala prognosen för det angivna postnumret.

Överst på sidan

Sökning och administratören för en webbplatssamling

En administratör för en webbplatssamling kan skapa nya webbplatser, tilldela webbplatsägare till dem, lägga till sökomfattningar, ordna omfattningar i visningsgrupper, definiera nyckelord, ange bästa val-webbplatser och anpassa Sökcenter-webbplatser. Nedan följer viktiga delar inom rollen som administratör för en webbplatssamling:

Obs!: I Office SharePoint Server 2007 kan administratören för delade tjänster också fungera som administratör för en webbplatssamling.

 • Skapa webbplatser     En administratör för en webbplatssamling skapar nya webbplatser, ger webbplatsägare behörighet att redigera dem och tillhandahåller standardmallar för att skapa webbsidor, gallerier med webbdelar som kan läggas till och standardformatmallar för webben.

 • Visningsgrupper med omfattningar     Omfattningar skickar sökningar till fler eller färre platser, eller till innehåll som är markerat med vissa egenskapsvärden. Administratören för en webbplatssamling kan skapa nya visningsgrupper och ordna omfattningar i dem. På så sätt kan webbplatsägare som redigerar instanser av sökrutewebbdelen på sina sidor, fylla i sina omfattningslistor med alternativa val.

 • Anpassade omfattningar     En administratör för en webbplatssamling kan ändra kopior av delade standardomfattningar eller lägga till nya omfattningar som kan användas i webbplatssamlingen. När webbplatsägare vill visa nya omfattningar på sina webbsidor begär de att anpassade omfattningar läggs till, och fyller sedan i listan med omfattningar på sidan med hjälp av en visningsgrupp som innehåller den anpassade omfattningen.

 • Nyckelord med bästa val     Alla nyckelord som definieras i en webbplatssamling kan innehålla en definition, en lista med synonymer och länkar till bästa val-webbplatser med relaterat innehåll. När du söker efter ett nyckelord eller någon av dess synonymer, visas definitionen av nyckelordet och dess bästa val-länkar längst upp i sökresultaten.

  Termer som förekommer ofta i sökningar är användbara nyckelord. Administratören kan kontrollera listor med populära webbplatser, processer och verktyg i organisationen när han/hon definierar nyckelord.

Överst på sidan

Sökning och webbplatsägare

Webbplatsägare hanterar lokala webbplatser och deras innehåll. De kan konfigurera instanser av rutan Sök och dess omfattningslista samt hantera delade bibliotek och listor som tilldelar egenskaper till innehåll. Nedan följer viktiga delar inom rollen som webbplatsägare:

Obs!: Administratören för webbplatssamlingen kan också fungera som webbplatsägare för standardwebbplatsen för sökcenter.

 • Utveckling av innehåll     Webbplatsägare begär, ordnar och hanterar innehållet för sina webbplatser. De kan bygga webbsidor utifrån standardmallar och webbdelar, samt lägga till innehållsbibliotek och -listor och begära innehåll för dem.

 • Namnge innehåll     Webbplats- och innehållsägare bör samarbeta när de ger dokumentrubriker, filnamn och mappstrukturer tydliga och enhetliga namn. De namn och egenskaper som tilldelas till innehåll är mycket viktiga för att information ska vara lätt att hitta.

 • Innehållsegenskaper    Webbplatsägare kan lägga till kolumner i listor och bibliotek för att kunna tilldela egenskaper till objekt när de läggs till. Det är användbart när du vill hitta objekt i en lista, eftersom du kan söka efter objektet efter egenskapstyp. En lista kan exempelvis innehålla en anpassad kolumn för kundnummer som krävs vid datainmatning. Kolumnen för kundnummer blir nu en egenskap i listan och kan därför användas när du söker efter ett objekt i listan. När en lista innehåller anpassade kolumntyper, blir dessa nya egenskaper för varje objekt i listan.

  Tips: Dokumentbibliotek kan definiera dokumenttyper som kräver att innehållsägare tilldelar egenskapsvärden när de checkar in filer.

 • Hanterade egenskaper    Innehållsegenskaper och deras värden lagras när en webbplatssamling indexeras. Administratören för webbplatssamlingen mappar vissa innehållsegenskaper till hanterade egenskaper som finns tillgängliga för sökningar. Det är de egenskaper som användare kan välja i egenskapslistorna på sidan Avancerad sökning i Sökcenter eller skriva manuellt i rutan Sök.

  En webbplatsägare kan meddela administratören för webbplatssamlingen om innehållsegenskaper som bör mappas till en hanterad egenskap. I ett bibliotek eller en lista kan till exempel egenskapen skribent anges för den som skapat ett objekt, medan egenskapen användare kanske används i ett datalager. Det är viktigt att kontrollera att egenskaper med olika namn men liknande ändamål mappas till en gemensam hanterad egenskap, så att användare kan söka efter den egenskapen.

 • Ordna webbplatser    Webbplatsägare bygger sidor med hjälp av mallar och webbdelsgallerier, redigerar deras funktioner och ordnar dem på en fungerande SharePoint-webbplats. Ordningen på en webbplats kan påverka rankningen av innehållet. Vissa viktiga sidor, till exempel organisationsportaler, kan markeras som auktoritativa innehållskällor av administratören för webbplatssamlingen. Då kommer deras innehåll och närliggande sidor att visas tydligare i sökresultatet.

Överst på sidan

Sökning och användare

Användare kan dra nytta av hur SharePoint-administratörer och webbplatsägare ställer in sökcenterwebbplatsen när de söker efter information genom att göra följande:

 • Välj en omfattning som skickar sökningen till de mest troliga källorna för det innehåll som du behöver. Om en sökning med en bred omfattning, till exempel Alla webbplatser, returnerar för många resultat väljer du en snävare omfattning som fokuserar på källor med mer användbart innehåll.

 • Försök med alternativa frågor som föreslås av funktionen Menade du? på sidan med sökresultat.

 • Använd innehållsegenskaper om du vill begränsa sökningen efter författare eller andra objektegenskaper som ligger nära de önskade resultaten. Använd egenskapssökningar om du vill hitta innehåll av tillförlitliga författare eller från betrodda källor. Du kan matcha egenskapsvärden om du vill hitta resultat om ett visst ämne eller resultat med en viss teknik eller språk.

 • Om bästa val-webbplatser har lagts till i sökresultatet, kan ytterligare länkar visas med mer information. Om du till exempel kör en fråga som innehåller termen lön kan en länk till organisationens lönewebbplats visas. Du kan klicka på länken om du vill öppna lönewebbplatsen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×