Översättningar för inlägg i Meddelandecenter

Inlägg i meddelandecentret är skrivna på engelska på grund av tidsaspekten för informationen vi publicerar, men de kan visas automatiskt på det språk som anges i dina personliga språkinställningar för Office 365. Om du anger ett annat språk än engelska ser du ett alternativ för automatisk översättning av inlägg i meddelandecentret. Meddelandena maskinöversätts till det valda språket, vilket innebär att en dator gör översättningen. Det här alternativet styr standardvyn, men du kan också använda den nedrullningsbara menyn om du vill översätta och visa inlägg på de språk som stöds för översättning. Om du väljer engelska återställs meddelandet till den ursprungliga engelska versionen.

Viktigt!: Du måste ange ett språk för Office 365 innan du kan ställa in språkinställningarna för meddelandecentret. Inga översättningsalternativ visas om språket är inställt på engelska. Du kan inte ange ett språk för andra personer, varje person måste ändra inställningen själv.

Ange språk

  1. Från administrationscentret eller startsidan för Office 365 väljer du ikonen för inställningar i det övre högra hörnet i fönstret. 

    Skärmbild: Panelen Inställningar visar ikon för inställningar och språkinställningar
  2. Visa alla tillgängliga alternativ genom att trycka på Språk och tidszon. Välj önskat språk på den nedrullningsbara menyn och klicka sedan på Spara. Office 365 försöker uppdatera och visa det nya språket. Om det inte sker omedelbart, eller om det verkar som att det tar för lång tid, kan du antingen uppdatera webbläsaren eller logga ut och sedan logga in igen.

    En skärmbild som visar språkinställningarna

Maskinöversättning i Meddelandecenter

Översättningsalternativen är tillgängliga i meddelandecentret om det valda språket inte är inställt på engelska.

Om du vill ange att inlägg i meddelandecentret automatiskt ska maskinöversättas och visas på det valda språket går du till Hälsa > Meddelandecenter. Överst på listvyn över meddelanden finns en knapp som du använder om du vill inaktivera eller aktivera automatisk översättning. När inställningen är inaktiverad visas inlägg på engelska. När inställningen är aktiverad visas meddelanden på det valda språket. Den valda inställningen bevaras för alla besök i meddelandecentret.

En skärmbild av växlingsknappen för automatisk översättning

Du kan manuellt ändra visningsspråket till ett annat språk oavsett om inställningen för automatisk översättning är aktiverad eller inaktiverad. I det här exemplet är Deutsch (Deutschland) det valda språket och inlägg är inställda på att automatiskt översättas och visas på det språket. I den nedrullningsbara menyn har Översätt till engelska valts, så inlägg visas i den ursprungliga engelska versionen. 

En skärmbild av meddelandecentret som visar listrutan för översättning

Den här språkinställningen bevaras medan du är aktiv i meddelandecentret, men återgår till standardinställningarna för språk när du navigerar bort från meddelandecentret. 

Närliggande avsnitt

Håll dig uppdaterad om ändringarna i Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×