Översätta text till ett annat språk

Översättningsfunktionen är för närvarande tillgänglig i Word, Excel och PowerPoint. Du kan hämta ett tillägg för översättning i Outlook i Office Store. Läs Translator för Outlook för mer information.

Översätta en hel fil

 1. Välj Granska > Översätt > Översätt dokument.

 2. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 3. Välj Översätt. En kopia av det översätta dokumentet öppnas i ett separat fönster.

 4. Stäng översättaren genom att välja OK i det ursprungliga fönstret.

Tillgänglig i: Word

Alternativet Översätt dokument i menyfliksområdet i Word visas

Obs!: Office 365-prenumeranter: Läs mer om översättningsfunktionerna i Word i Översätta ord och dokument till ett annat språk i Word.

Översätta markerad text

 1. Markera cellen eller texten som du vill översätta i kalkylbladet eller presentationen.

 2. Välj Granska > Översätt.

 3. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 4. Välj Infoga. Den översatta texten ersätter texten som du markerade i steg 1.

  Du ser eventuellt en lista med flera översättningar. Välj den du vill ha och klicka på Kopiera.

  Översättningsalternativ för ett ord

Tillgänglig i: PowerPoint Excel

Översättningsfönstret med ord som översatts från svenska till franska

Översättningsfunktionen är för närvarande tillgänglig i Word för Mac. Du kan hämta ett tillägg för översättning i Outlook för Mac i Office Store. Läs Translator för Outlook för mer information.

Översätta hela dokumentet

 1. Välj Granska > Översätt > Översätt dokument.

 2. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 3. Välj Översätt. En kopia av det översätta dokumentet öppnas i ett separat fönster.

  Tillgänglig i: Word

Fliken Granska med Översätt dokument markerad

Översätta markerad text

 1. Markera den text du vill översätta i dokumentet.

 2. Välj Granska > Översätt > Översätt markering.

 3. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 4. Välj Infoga. Den översatta texten ersätter texten som du markerade i steg 1.

  Tillgänglig i: Word

Fliken Granska med Översätt markering markerad

Vilka översättningsverktyg som finns beror på vilket Office-program du använder:

 • Översätt dokument/Översätt objekt: Word, Outlook.

 • Översätt markerad text: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio.

 • Miniöversättaren: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

  Tillgängliga översättningsverktyg i Office-program

Du kan översätta ett helt Word-dokument eller Outlook-meddelande med en dator (maskinöversättning) och visa det i en webbläsare. När du väljer den här typen av översättning skickas innehållet i filen via Internet till en tjänsteleverantör.

Obs!: Maskinöversättning är bra att använda för att förmedla grundtanken i innehållet, och om du vill se om innehållet är intressant för dig. Om du vill ha hög exakthet eller översätter känsliga dokument rekommenderar vi att du använder en mänsklig översättare, eftersom maskinöversättningen kanske inte klarar av att förmedla hela innehållet och stilen i texten.

Välja översättningsspråk

 1. På fliken Granska, i gruppen Språk, klickar du på Översätt > Välj översättningsspråk.

  Välj översättningsspråk

 2. Välj språk i rutorna Översätt från och Översätt till under Välj språk för dokumentöversättning och klicka sedan på OK.

Översätta dokumentet eller meddelandet

 1. På fliken Granska i gruppen Språk klickar du på Översätt.

 2. Klicka på Översätt dokument (Översätt objekt i Outlook). Från- och Till-språket du har valt visas.

  Översätta ett dokument eller meddelande

En webbläsare öppnas med din fil i både originalspråket och det språk du har valt för översättningen.

Obs!: Om det här är första gången du har använt översättningstjänster kanske du måste klicka på OK för att installera tvåspråkiga ordlistor och aktivera översättningstjänsten i fönstret Referensinformation. Du kan även se vilka tvåspråkiga ordlistor och maskinöversättningstjänster du har aktiverat genom att klicka på länken Översättningsalternativ i fönstret Referensinformation I Översätt markerad text finns information om hur du kommer åt fönstret Referensinformation.

Du kan använda fönstret Referensinformation till att översätta en fras, en mening eller ett stycke till flera valda språkpar i följande Microsoft Office-program: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio och Word.

Obs!:  I PowerPoint kan bara en bilds textruta översättas i taget.

 1. På fliken Granska i gruppen Språk klickar du på Översätt > Översätt markerad text för att öppna fönstret Referensinformation.

  Översätt markerad text

  Obs!: I Word kan du högerklicka på valfri plats i dokumentet och sedan klicka på Översätt.

 2. Klicka på Översättning i listan Alla referenskällor i fönstret Referensinformation.

  Översättningsalternativ i fönstret Referensinformation

 3. Gör något av följande om du vill översätta ett ord eller en kort fras:

  • Marker orden, tryck på Alt och klicka sedan på markeringen. Resultatet viss i fönstret Referensinformation under Översättning.

  • Skriv ordet eller frasen i rutan Sök efter och tryck sedan på RETUR.

   Meddelanden: 

   • Om det här är den första gången du använder översättningstjänster klickar du på OK om du vill installera de tvåspråkiga ordlistorna och aktivera översättningstjänsten från fönstret Referensinformation.

   • Du kan också se vilka tvåspråkiga ordlistor och maskinöversättningstjänster du har aktiverat genom att klicka på länken Översättningsalternativ i rutan Referensinformation.

   • Om du vill ändra vilka språk som används för översättningen markerar du de språk som du vill översätta till och från under Översättning i fönstret Referensinformation. Om du exempelvis vill översätta från engelska till franska klickar du på Engelska i Från-listan och på Franska i Till-listan.

   • Om du vill anpassa vilka resurser som används för översättningen klickar du på Översättningsalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

I Word, Outlook, PowerPoint och OneNote visar Miniöversättaren översättningen av ett ord när du pekar på det med markören. Du kan också kopiera den översatta texten till Urklipp, klistra in den i ett annat dokument eller spela upp och lyssna på det översatta ordet.

 1. På fliken Granska i gruppen Språk klickar du på Översätt > Miniöversättaren.

  Miniöversättaren

 2. Peka med musen på ett ord eller en fras som du vill översätta. När en svag dialogruta visas som överlägg i dokumentet rör du musen över den för att visa tillgängliga översättningar.

Obs!: Miniöversättaren fortsätter att visas när du hovrar över ord. Du kan inaktivera den genom att upprepa steg 1 ovan.

Mer information finns i Visa översättningar med Miniöversättaren.

Om du vill översätta text direkt i en webbläsare kan du använda Bing Translator. Webbplatsen använder Microsoft Translator och ger kostnadsfri översättning till och från drygt 50 språk. Mer information finns i Översätta text med Translator.

Mer information

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×