Överbeläggning (fält)

Det tidsfördelad fältet Överbeläggning innehåller mängden arbete som utgör överbeläggningen av alla resurser som har tilldelats en aktivitet, den totala mängden arbete som utgör överbeläggningen av en resurs i resursens alla tilldelade aktiviteter eller mängden arbete som utgör överbeläggningen av en resurs i en tilldelning. I de tidfasade fälten visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten Överbeläggning.

Datatyp    varaktighetsfält

Överbeläggning (tidfasat aktivitetsfält)

Inmatningstyp    beräknat fält

Beräkning    Fältet Överbeläggning för en aktivitet beräknas som summan av alla överbeläggningar för alla resurser som är tilldelade aktiviteten. Beräkningen baseras på mängden tilldelat arbete och arbetskapaciteten, som i sin tur baseras på informationen i resurskalender och resurstillgängligheten (datum och enheter) i dialogrutan Resursinformation.

Bästa användning    Lägg till fältet Överbeläggning i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning om du vill kontrollera överbeläggningen i en tilldelning för aktiviteten under varje tidsperiod.

Exempel    Du är bekymrad över att de resurser som har tilldelats aktiviteten ”Skriv förslag” är överbelagda. Du lägger till fältet Överbeläggning i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning. Då visas att de tilldelade resurserna är överbelagda för aktiviteten med fyra timmar per dag under de kommande fyra dagarna.

Överbeläggning (tidfasat resursfält)

Inmatningstyp    beräknat fält

Beräkning    I Microsoft Office Project baseras värdet i fältet Överbeläggning på den totala mängden tilldelat arbete och på arbetskapaciteten, som i sin tur baseras på informationen i resurskalendern och när resursen är tillgänglig (datum och enheter) enligt dialogrutan Resursinformation.

Bästa användning    Lägg till fältet Överbeläggning i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning när du vill kontrollera hur mycket arbete som är överbelagt för resursen i allmänhet, och för var och en av resursens individuella tilldelningar under varje tidsperiod.

Exempel    Sara säger att det är för mycket arbete som ska utföras under den schemalagda tiden. När du vill kontrollera detaljerna och hitta lösningar lägger du till fältet Överbeläggning i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning. Du ser då att Sara verkligen är överbelagd med två timmar per dag under de kommande två veckorna.

Överbeläggning (tidfasat tilldelningsfält)

Inmatningstyp    beräknat fält

Beräkning    I Microsoft Office Project baseras värdet i fältet Överbeläggning på mängden tilldelat arbete och på arbetskapaciteten, som i sin tur baseras på informationen i resurskalendern och när resursen är tillgänglig (datum och enheter) enligt dialogrutan Resursinformation.

Bästa användning    Lägg till fältet Överbeläggning i den tidfasade delen i vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill kontrollera hur mycket arbete som är överbelagt för en viss tilldelning under varje tidsperiod.

Exempel    Sara är schemalagd att arbeta tio timmar per dag med aktiviteten ”Ta fram uppskattning”. Enligt resurskalendern är Saras normala arbetskapacitet åtta timmar per dag. Du lägger till fältet Överbeläggning i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning. Detta visar att under de kommande fem dagarna blir Sara överbelagd med två timmar per dag för aktiviteten.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×