Öppna i Utforskaren eller vy med Utforskaren i SharePoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det kan oftare vara lättare att hantera filer och mappar när du arbetar utanför SharePoint, om du använder Öppna i Utforskaren. Med Öppna med Utforskaren kan du kopiera och flytta flera filer och mappar mellan mappar, precis som du gör på skrivbordet.

SharePoint Öppna med Utforskaren används ActiveX-teknik, vilket stöds endast i Internet Explorer. Öppna med Utforskaren fungerar inte i Windows med Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla FireFox eller på Mac-plattformen. ActiveX-kontrollen behövs bara när du arbetar med filer i Utforskaren i Windows. Du kan sedan använda en webbläsare som stöds med SharePoint när du är klar med Utforskaren visas.

Flytta eller kopiera filer med Utforskaren

Obs!: Din versionshistorik kopieras inte när du använder synkronisering eller öppna med Utforskaren. Endast de senaste eller publicerade versionerna av dokument kopierat eller flyttat. Mer information finns i Varför inte synkronisera eller öppna med Utforskaren kopierar eller flyttar min versionshantering info?

Utforskaren är filhanteringssystemet i Windows, som du använder på skrivbordet. Du kan öppna SharePoint-bibliotek i Utforskaren och flytta eller kopiera filer och mappar från dina datormappar till SharePoint. Du kan också öppna flera SharePoint-bibliotek i Utforskaren och kopiera eller flytta mappar mellan dem.

Obs!: Om Utcheckning krävs är aktiverat kanske du tillfälligt måste inaktivera det så att du kan ladda ned flera filer. Läs mer i Konfigurera ett bibliotek som kräver utcheckning av filer.

 1. I SharePoint öppnar du dokumentbiblioteket som innehåller filen eller mapparna som du vill flytta eller kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • I SharePoint Online, klicka på menyn Visa och klicka sedan på Visa i Utforskaren.

   Alla dokument-menyn är öppen i Utforskaren markerat
  • I SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2010, klicka på fliken Bibliotek och klicka sedan på Öppna med Utforskaren.

   SharePoint 2016, Öppna med Utforskaren i IE11
  • I SharePoint Server 2007, klicka på Åtgärder Bild av meny och klicka sedan på Öppna i Utforskaren i Windows.

   Öppna i Utforskaren menyalternativet under åtgärder

  Obs!: Visa i Utforskaren, Öppna med Utforskaren, och Öppna i Utforskaren i Windows fungerar bara med Internet Explorer 10 eller 11.

 3. Förutom att öppna i Utforskaren, så kan SharePoint Online även öppna biblioteket i en annan flik i klassiskt SharePoint läge. Du kan ignorera eller stänga det här biblioteksfönstret.

  Du kan få ett popup-fönster som frågar om du hellre vill synkronisera biblioteket. Det här är upp till dig. När du öppnar ett bibliotek i Utforskaren är mappen på skrivbordet tillfälliga. Om du använder synkronisering får du en fortlöpande mapp som hålls synkroniserad med dokumentbiblioteket. Mer information finns i komma igång synkronisera SharePoint-webbplatser med den nya Synkroniseringsklienten för OneDrive.

 4. Om du får en dialogrutan Säkerhet i Internet Explorer klickar du på Tillåt. Du kan också klicka på kryssrutan Visa inte varningen för det här programmet igen.

 5. Öppna dokument målmapp och upprepa steg 2.

 6. Nu när du har båda dokumentbibliotek öppna i Utforskaren – källan och målet – så kan du kopiera eller flytta filer och mappar mellan dem.

  Ordna två fönster så att du kan kopiera eller flytta mellan slutpunkterna. Du kan visa både på skärmen med de här stegen:

  • Klicka på källfönstret och tryck på Windows-tangenten Start-knappen i Windows 10 +Vänsterpil. Fönstret ska dockas till vänster på skärmen.

  • Gör likadant med målfönstret, fast tryck på Windows-tangenten Start-knappen i Windows 10 +Högerpil så att fönstret dockas till höger på skärmen. Nu ska båda fönster synas.

   Placera Explorer mappar sida vid sida

  Du kan också helt enkelt ändra storlek på fönstren och lägga dem så att de överlappar varandra.

  Överlappande mappar i Windows
 7. Gör något av följande:

  • Kopiera genom att markera önskade mappar och filer i källan, högerklicka och välja Kopia, eller trycka på Ctrl+C för att kopiera.

   Högerklicka på och välj Kopiera
  • Flytta genom att markera önskade mappar och filer i källan, högerklicka och välja Klipp ut, eller trycka på Ctrl+X för att kopiera.

   Högerklicka och välj Klipp ut för att flytta en fil

   Om du vill flytta filer, så kan du även markera och dra filerna från ett fönster i Utforskaren till ett annat, i stället för att använda Klipp ut och Klistra in.

  Obs!: Om biblioteket använder versionshantering kan får du endast den publicerade eller de senaste dokument. Du kan inte flytta eller kopiera tidigare versioner. Mer information finns i Varför inte synkronisera eller öppna med Utforskaren kopierar eller flyttar min versionshantering info?

 8. Högerklicka i målmappen och välj Klistra in, eller tryck på Ctrl + V.

  Högerklicka och välj Klistra in

  Obs!: Om alternativet Klistra in inte visas, så ska du återgå till källmappen, markera filerna och mapparna, högerklicka och välja Klipp ut eller Kopiera.

  kopiera filer mellan två Utforskaren-fönster
 9. När du har kopierat eller flyttat alla önskade filer kan du stänga båda Utforskarfönster. Eventuella fil- eller mappändringar du gjort överförs automatiskt till SharePoint.

 10. Återgå till målbiblioteket i SharePoint. Om de nya filerna, mapparna eller ändringarna inte visas ännu, så ska du uppdatera sidan.

  Tomma bibliotek

  Innan du kopierar filer

  Bibliotek med filer kopieras från Utforskaren

  När du kopierat filer

Förutom att använda Öppna med Utforskaren kan du även synkronisera biblioteket med ditt skrivbord. När du synkroniserar får du en beständig kopia av SharePoint-biblioteket på skrivbordet. Du kan spara filer direkt till den synkroniserade mappen, så överförs de automatiskt till det SharePoint-bibliotek som den synkroniseras med.

Du kan synkronisera käll- och målbiblioteket, eller bägge, och dessutom arbeta mellan dem. Mer information finns i Kom igång med synkronisering av SharePoint-webbplatser med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

Information om hur du överför filer finns i överföra en mapp eller filer i ett dokumentbibliotek. Överst på sidan

Vad kan gå fel?

 • Du använder inte en webbläsare som stöder ActiveX-kontroller.    Öppna med Utforskaren fungerar bara i Internet Explorer 10 eller 11. Edge är standardwebbläsare för Windows 10, men även Internet Explorer 11 installeras. Öppna med Utforskaren fungerar inte med Edge, Chrome eller Firefox. Du kan använda Internet Explorer för att utföra dina filöverföringar och sedan återgå till att använda din favoritwebbläsare (om det inte är IE).

 • Internet Explorer har ActiveX-kontroller eller så är tillägg blockerade.    I Internet Explorer 11 trycker du påAlt+Tpå tangentbordet. Om det finns en bockmarkering bredvid ActiveX-filtrering på menyn Verktyg, tryck på X för att inaktivera det. Du kan även klicka på Verktyg, klicka på Säkerhet och sedan klicka på ActiveX-filtrering.

 • Du använder 64-bitarsversionen av Internet Explorer.    ActiveX-kontroller är en 32-bitars endast teknik. De fungerar inte i 64-bitarsversionen av Internet Explorer. Det finns bara en webbläsare och den växlar automatiskt till 32-bitars för ActiveX-kontroller i Internet Explorer 11. Om du använder 64-bitars Internet Explorer 10, växla till 32-bitarsversionen. Om du vill kontrollera din version, trycker du påAlt+H, och sedan påO för Om Internet Explorer.

 • SharePoint tillägg installeras inte.    Klicka på Verktyg i Internet Explorer och klicka sedan på Hantera tillägg. Du bör ha dessa tillägg är installerad och aktiverad:

  Namn

  Utgivare

  Status

  SharePoint Export Database Launcher

  Microsoft Corporation

  Aktiverat

  SharePoint OpenDocuments Class

  Microsoft Corporation

  Aktiverat

  SharePoint Stssync Handler

  Microsoft Corporation

  Aktiverat

 • Fältet Windows WebClient inte körs    Windows WebClient ger stöd för Windows och ActiveX-kontrollen prata med SharePoint bibliotek. Som standard är det in och körs i Windows. Om det inte är igång kan du har problem med hjälp av öppna med Utforskaren. WebClient ingår i Internet Explorer. Följ dessa steg om du vill kontrollera WebClient.

  1. Tryck på Windows-tangenten + R, Skriv service.mscoch tryck sedan påRetur.

  2. Hitta WebClient i dialogrutan tjänster. Om du inte kan hitta den, klickar du på namnet om du vill sortera listan i alfabetisk ordning.

  3. Kontrollera under Status så att den säger är igång. Om du inte högerklicka på WebClient och välj Starta.

  Dialogrutan Windows Services med WebClient markerat

Varför kopieras eller flyttas inte versionshistorik med synkronisering eller Öppna med Utforskaren?

Versionshantering är en del av ett SharePoint-bibliotek. Versions- och spårningsinformation lagras i SharePoint-data, och inte i filerna. I stället för att skriva över äldre filer när du checkar in en ny version lagrar SharePoint äldre filer tillsammans med de nyare, och skiljer dem åt med versionsnummer. Filerna är fortfarande separata och spåras i biblioteket, men versionerna finns endast i SharePoint-biblioteket.

Versionshantering lagring diagram

Synkronisering och Öppna med Utforskaren fungerar med filer som innehåller endast de metadata som behövs för den enskilda filen, t.ex. ändringsdatum eller författare. När du kopierar med Öppna med Utforskaren, så kan du endast kopiera eller flytta filer och deras omedelbart kopplade information. Ytterligare information och andra filer i SharePoint tas inte med.

Om du använder SharePoint Online så flyttas versionshistoriken med kommandot Flytta till, eftersom det körs inom biblioteket. Flytta till bibehåller versionshistoriken eftersom det bara finns en kopia av filen och strukturen. När SharePoint Online flyttar en fil mellan mappar eller bibliotek med kommandot Flytta till, så tas versioner och spårningsinformation med.

Med kommandot Kopiera till i SharePoint Online kopieras dock endast den senaste filen. Detta förhindrar att historiken delas upp över två platser. Du kan uppdatera en av filerna, men ändringarna visas bara den filen.

Om du kopierar filer för att lagra en säkerhetskopia och vill bibehålla versionshistoriken, så bör du överväga att använda en SharePoint-serverbaserad säkerhetskopiering i stället för att kopiera manuellt. Om något skulle hända med dina aktuella filer, kan du i så fall hämta säkerhetskopian av SharePoint.

Vad är det för skillnad mellan synkronisering och Öppna med Utforskaren?

Både synkronisering och Öppna med Utforskaren ansluter ett SharePoint bibliotek till en mapp på skrivbordet, men det finns en skillnad. För Öppna med Utforskaren används en tillfällig mapp som öppnas i Utforskaren. Den mappen bevaras endast tills du stänger den och innehållet sparas till SharePoint. Att använda Öppna med Utforskaren är en bra metod om du bara vill göra engångskopia av filen eller mappen, och inte behöver en beständig lokal mapp.

För synkronisering används en synkroniseringsklienten i OneDrive för företag för att skapa en bestående mapp som du kan använda dagligen. Allt innehåll som du lägger till, redigerar eller tar bort antingen från biblioteket eller från mappen Skrivbord synkroniseras automatiskt med den andra platsen. Om du t.ex. synkroniserar ett bibliotek kan du spara direkt från Word eller Excel till den lokala mappen, så överförs allt automatiskt till SharePoint-biblioteket. Om du arbetar offline så uppdateras SharePoint-biblioteket automatiskt så snart du är online igen.

Mer information om synkronisering finns i Kom igång med synkronisering av SharePoint-webbplatser med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

Mer information

Kom igång med synkronisering av SharePoint-webbplatser med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive

Överföra en mapp eller filer till ett dokumentbibliotek

Konfigurera ett bibliotek så att filer måste checkas ut

Säkerhetskopiera en SharePoint server-sökning på TechNet

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×