Office
Logga in

Öppna eller redigera en fil i ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vilken metod som passar bäst när du öppnar eller redigerar en fil i ett bibliotek beror på vad du vill göra med filen.

När du klickar på en fil i vissa program som är kompatibla med Windows SharePoint Services 3.0, t.ex. Microsoft Office Word 2007, kan du välja att visa en skrivskyddad kopia av filen eller att öppna filen för redigering. På så sätt kan du välja att öppna filen på olika sätt beroende på vad du vill göra med den.

Obs!: De flesta vanliga filtyper, t.ex. dokument och kalkylblad, kan visas eller redigeras från ett bibliotek i Windows SharePoint Services 3.0. Om en filtyp inte känns igen  – t.ex. för att det inte finns något program på datorn som är associerat med filtypen – kan du hämta och spara filen lokalt och öppna den senare i ett program där filtypen känns igen.

Vad vill du göra?

Öppna en skrivskyddad kopia av en fil

Checka ut en fil

Redigera en fil

Arbeta offline med en fil från ett dokumentbibliotek

Öppna en skrivskyddad kopia av en fil

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

 2. Klicka på namnet på filen som du vill öppna och gör något av följande:

  • Om du öppnar en fil som har skapats i ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, t.ex. Office Word 2007, kan en dialogruta visas med en fråga om hur du vill öppna filen. Om en dialogruta visas markerar du alternativet för att öppna filen med skrivskydd.

  • I andra program, t.ex. en tidigare version av ett program eller ett program som inte är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, öppnas filen automatiskt som skrivskyddad när du klickar på den.

   Om du vill redigera filen går inte att öppna det genom att klicka på den. i stället, peka på filnamnet så visas en nedåtpil. Klicka på nedpilen och sedan på Redigera i program i menyn som visas.

  • I ett bildbibliotek visas egenskaperna för bilden när du klickar på filen. Du kan förhandsgranska bilden i området Exempel. Om du vill visa en skrivskyddad kopia av bilden i ett webbläsarfönster klickar du på förhandsgranskningen eller bildnamnet.

Obs!: Om du gör ändringar som du vill spara i en skrivskyddad fil som du visar kanske det inte går att spara filen direkt i biblioteket med samma filnamn som tidigare. Du kan dock spara arbetet genom att byta namn på filen och spara den i dokumentbiblioteket eller genom att spara filen på hårddisken och överföra den till biblioteket senare. Om du överför filen senare kan du överföra den som en version av den befintliga filen, om du använder versionsspårning, så att ändringarna sparas i filversionshistoriken.

Tips: I en del program som är kompatibla med Windows SharePoint Services 3.0 finns det ett alternativ för att redigera en skrivskyddad fil. I vissa fall visas det här alternativet i ett verktygsfält högst upp i filen. Det här alternativet kan vara användbart om du först öppnar en fil med skrivskydd och sedan inser att du behöver redigera filen.

Överst på sidan

Checka ut en fil

Genom att checka ut en fil ser du till att ingen annan kan ändra filen under tiden som du redigerar den. Andra användare ser inte dina ändringar förrän du checka in filen.

I vissa organisationer måste du checka ut en fil om du vill kunna redigera den. På så sätt kan bara en person åt gången ändra en fil vilket förhindrar redigeringskonflikter och förvirring. I bibliotek där du måste checka ut en fil när du vill redigera den checkas filen automatiskt ut när du redigerar den (om du inte redan har checkat ut den).

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

 2. Peka på filnamnet så visas en nedpil.

  I ett bildbibliotek klickar du på filen och klickar på Checka ut.

 3. Klicka på nedpilen och klicka på Checka ut på menyn som visas.

  När alla filer utom en bild är utcheckat läggs ändras ikonen för filen i biblioteket om du vill indikera att filen är utcheckad ikonbild . När en bild är utcheckat ändras knappen på egenskapssidan till Checka In.

 4. Om programmet som du vill använda för att redigera filen är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 kan ett meddelande visas med en fråga om du vill arbeta med filen som en lokal kopia. Om du vill arbeta med en kopia av filen på hårddisken låter du markeringen i kryssrutan Använd min lokala utkastmapp vara kvar. Om du vill att utkastkopian ska sparas på servern under tiden som filen är utcheckad till dig avmarkerar du kryssrutan.

  Meddelanden: 

  • Om du senare vill checka in filen utan att spara dina ändringar kan du välja att ignorera ändringarna. Alla ändringar som du har gjort under tiden som filen har varit utcheckad till dig går då förlorade. Filen återgår till den senaste versionen som checkades in och de ändringar som du ignorerar sparas inte i versionshistoriken.

  • Du kan checka in filen så att andra användare kan se dina ändringar samtidigt som du låter filen fortsätta vara utcheckad till dig så att du kan fortsätta arbeta med den. Om du vill göra detta markerar du kryssrutan Behåll dokumentet utcheckat när den här versionen har checkats in när du checkar in filen.

Överst på sidan

Redigera en fil

Beroende på hur biblioteket har konfigurerats kan det hända att du måste checka ut en fil om du vill redigera den. Detta förhindrar att andra användare ändrar filen samtidigt. Om någon annan har checkat ut filen kan du inte redigera den.

Om du inte checkar ut en fil innan du redigerar den kan någon annan redigera filen under tiden som du arbetar med den. Om två eller flera användare arbetar samtidigt med filen kan det hända att en av användarnas ändringar skrivs över av misstag.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

 2. Gör något av följande:

  • Om du öppnar en fil som har skapats i ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, t.ex. Office Word 2007, klickar du på filen. Om en dialogruta visas med en fråga om hur du vill öppna filen markerar du alternativet för att redigera filen.

  • Om du redigerar filen i en tidigare version av ett program eller i ett program som inte är kompatibel med Windows SharePoint Services 3.0 pekar du på filnamnet så visas en nedåtpil. Klicka på nedpilen och klicka på Redigera i Program på menyn som visas.

  • Markera kryssrutorna för bilden eller bilderna som du vill redigera i ett bildbibliotek. Klicka på Redigeraåtgärder-menyn Bild av meny .

 3. Beroende på vilka inställningar som har angetts för biblioteket och vilket program du använder för att redigera filen kanske ett meddelande visas när du öppnar filen. Meddelandet kan t.ex. innehålla en fråga om du tror att filen är säker att öppna, eller information om att filen håller på att checkas ut (om biblioteket är konfigurerat så att filer måste checkas ut för redigering). Om du vill fortsätta svarar du på meddelandet genom att klicka på OK eller motsvarande knapp.

 4. Redigera och spara filen och stäng sedan programmet.

 5. Om filen är utcheckad och programmet som du använder är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 uppmanas du att checka in filen när du stänger den. Om du inte vill checka in filen just då kan du checka in den senare med hjälp av den nedrullningsbara menyn för filen i biblioteket.

  Meddelanden: 

  • Om du redigerar filen utan att ha checkat ut den visas dina ändringar när du sparar filen i biblioteket. Om filen är utcheckad visas dina ändringar när du checkar in filen.

  • Beroende på hur biblioteket har konfigurerats kan du uppmanas att ange ytterligare information om filen när du sparar den. Du kanske t.ex. uppmanas att ange innehållstyp för filen eller skriva in annan information om filen.

Överst på sidan

Arbeta offline med en fil från ett dokumentbibliotek

Om du redigerar filen från ett dokumentbibliotek med ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, t.ex. Office Word 2007, kan du checka ut och arbeta med filen på din hårddisk. Beroende på hur servern fungerar kan det gå snabbare att arbeta med filer på hårddisken än att arbeta på servern.

Du måste vara ansluten till servern när du checkar ut filen, men du kan arbeta med filen i en serverutkastmapp på datorn oavsett om du är ansluten till servern eller inte. Du kan till exempel checka ut en fil från din Windows SharePoint Services-webbplats och senare arbeta med den på en bärbar dator. Oavsett var du arbetar med filen uppdateras filen på servern när du checkar in den igen.

Det här alternativet är bara tillgängligt för dokumentbibliotek.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

 2. Peka på ett filnamn i biblioteket så att en nedpil visas.

 3. Klicka på nedpilen och klicka på Checka ut.

 4. Markera kryssrutan Använd min lokala utkastmapp i dialogrutan.

  Obs!: Om du checkar ut en fil som har skapats i ett program som inte är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 visas inte kryssrutan Använd min lokala utkastmapp och det går inte att arbeta offline med filen.

 5. Redigera filen och checka in filen igen när du är klar.

Obs!: I vissa program som är kompatibla med Windows SharePoint Services 3.0 kan du ändra platsen för den lokala utkastmappen där filer som du checkar ut placeras. Mer information finns i hjälpen för programmet.

Tips: Du kan också ansluta biblioteket till vissa e-postprogram som är kompatibla med Windows SharePoint Services 3.0, t.ex. Microsoft Office Outlook 2007, så att du kan visa, redigera och söka i filer offline. Mer information finns i hjälpen för e-postprogrammet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×