Åtkomst till OData-feed via Power Query

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Med Power Query kan du komma åt OData-feeds som visas i Power BI för Microsoft 365 Admin Center med Power Query för Excel med hjälp av Microsoft Online Services-ID eller Windows-inloggning.

Obs!: Power Query-klienten måste finnas i samma företags miljö med den dator som är värd för data Management Gateway; Annars kan Power Query-klienten inte komma åt data som ingår i OData-feeden.

När en administratör aktiverar OData-feed för en lokal data källa kan administratören se URL-adressen för OData-feeden i administrations centret. Administratören kan ange URL-adressen till en användare, som kan komma åt OData-feed från Power Query för Excel med hjälp av Microsoft Online Services-ID eller Windows-inloggning (endast om det här alternativet är aktiverat separat).

När du aktiverar feed indexeras feedens metadata automatiskt i data katalogen, en komponent i SSIM (Self service information management) för Power BI för Office 365. Användare kan söka efter och hitta feeden med hjälp av funktionen Sök online i Power Query för Excel.

I följande avsnitt beskrivs båda sätten: använda URL och sökning online från Power Query för Excel – för att använda OData-feed som visas av den lokala data källan.

Viktigt!: Ladda ned Microsoft Power Query för Excel härifrån om du inte redan har installerat på datorn, eller om du inte ser avsnittet organisation på POWERQUERY menyfliksområdet i Excel, som inte är tillgängligt i den tidigare versionen av Power Query.

Använda URL för att komma åt OData-feeden

Som IT-administratör kanske du vill testa att öppna URL-adressen innan du överlämnar den till data administration. Här följer instruktioner för hur du hämtar URL-adressen till OData-feed och sedan använder URL-adressen för att komma åt feeden.

Hämta URL-adressen för OData-feeden från Power BI Admin Center

 1. I Power BI Admin Centerklickar du på data källor på menyn till vänster.

 2. Klicka på … (ellips) bredvid data källan för att visa ett popup-fönster.

 3. Kopiera URL-adressen för OData-feed till Urklipp genom att markera hela texten och trycka på CTRL + C eller högerklicka och klicka på Kopiera.

Denna URL är den molnbaserade URL-adressen som använder HTTPS-protokollet som löses till en HTTP/HTTPS-baserad lokal URL-adress. Fördelen med den här metoden är att oavsett hur OData-feeden är konfigurerad för åtkomst (HTTP/HTTPS) använder samma URL.

Till exempel: https://<domän namn>. hybridproxy.clouddatahub.net/ODataService/v1.0/TestDB löses till http://<dator namn>. <lokala domän namn>. Corp.Microsoft.com:8000/TestDBeller https://<dator Namn>. <lokala domän namn>. Corp.Microsoft.com:8000/TestDB.

Komma åt OData-feeden från Power Query för Excel

Microsoft Power Query för Excel är ett Excel-tillägg som förbättrar själv tjänstens Business Intelligence-upplevelse i Excel genom att förenkla identifiering och åtkomst av data. Om Power Query inte är installerat på datorn kan du installera det härifrån.

Så här kommer du åt OData-feed från Power Query:

 1. Starta Excel och växla till Power Query -fliken.

 2. Klicka på från andra källor i menyfliksområdet och klicka på från OData-feed.

 3. I dialog rutan OData-feed klistrar du in webb adressen som du kopierade till Urklipp och klickar på OK.

 4. Välj Microsoft Online Services-IDeller Windows för att verifiera. Om du väljer Microsoft Online Services-ID och du inte är inloggad på Microsoft Online Servicesmåste du logga in med det konto som har åtkomst till OData-feeden. Du kommer att få åtkomst till feeden med Windows-autentiseringsinformation endast om åtkomst med hjälp av den här funktionen är aktive rad av en administratör som använder Power BI Admin Center.

  Obs!: När en administratör aktiverar en OData-feed för en data källa är det bara att använda autentisering för Microsoft Online Services-ID för klienter för åtkomst till feeden. Administratören använder sidan Allmänt på fliken Inställningar i administrations centret för att aktivera åtkomst av OData-feeds med Windows-inloggning. Vad är Power BI-administration? mer information.

 5. I navigerings fönstret bör du se de feeds som visas i data källan.

 6. Välj en uppsättning från feeden och klicka på klar.

Sök efter och upptäck feeds i Power Query för Excel

Här beskrivs hur du söker efter, upptäcker och konsumerar OData-feeds i Power Query för Excel. När OData-feed är aktiverat för en datakälla indexeras alla metadata för detta feed i den molnbaserade datakatalogen. Därför kan användare söka efter en feed genom att använda nyckelorden från följande:

 • Namnet på datakällan i administrationscentret

 • Beskrivning av datakällan i administrationscentret

 • Namn på tabeller och vyer

 • Namn på kolumner i tabeller

 • Utgivaren av OData-feed

Om du växlar till fliken system hälsa i administrations centret och sedan växlar till sidan loggar visas ett meddelande som anger statusen för indexering av metadata. Vänta tills du ser ett lyckat meddelande från indexerings åtgärden för metadata i loggen.

 1. Starta Excel och växla till Power Query -fliken.

 2. Klicka på Sök i menyfliksområdet. Du bör nu se online -sökfönstret med en text ruta för att skriva sökorden.

 3. Ange nyckelord för att söka efter feeden. Ange omfattningen för organisationenmedList rutan bredvid knappen Sök. Tryck på RETUR eller klicka på Sök -knappen. Du kan använda fullständiga eller ofullständiga namn på tabeller och kolumner i original tabellen från den lokala databasen för att söka. Om tabell namnet är SPCustomer och kolumn namnen är SPCustomerID och SPCustomerName kan du söka med nyckelorden: SPCustomer, SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC, SPCu etc...

 4. För mus pekaren över resultatet för att förhandsgranska data i en feed.

 5. Klicka på resultatet för att börja importera data från OData-feeden till Excel.

 6. I dialog rutan komma åt en OData-feed väljer du Microsoft Online Services ID-identifiering . Följ instruktionerna för att logga in med det organisations-ID som har åtkomst till feeden.

Mer information finns i

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×