Åtkomst till OData-feed via Power Query

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Med Power Query kan du komma åt OData-feed som används i Power BI för Office 365 Admin Center via Power Query för Excel med hjälp av Microsoft Online Services-ID-autentisering eller Windows-autentisering.

Obs!:  Power Query-klienten måste finnas i samma företagsnätverk som värddatorn för Data Management Gateway, annars kan Power Query-klienten inte få åtkomst till de data som ingår i OData-flödet.

När en administratör aktiverar OData-feed för en lokal datakälla kan administratören se URL-adressen till OData-feed i Admin Center. Administratören kan ange URL-adressen till en användare, vem som har åtkomst till OData-feed via Power Query för Excel med hjälp av autentisering med Microsoft Online Services-ID eller Windows-autentisering (endast om alternativet aktiveras separat).

När du aktiverar en feed indexeras automatiskt alla metadata i datakatalogen, en komponent med SSIM (Self Service Information Management) i Power BI för Office 365. Användare kan söka efter och hitta en feed med hjälp av sökning online i Power Query för Excel.

I följande avsnitt beskrivs båda sätten – med URL-adressen och onlinesökningen från Power Query för Excel – för OData-feed som används av den lokala datakällan.

Viktigt!: Hämta Microsoft Power Query för Excel från här om du inte har den redan installerat på datorn eller om du inte ser avsnittet organisation POWERQUERY menyfliksområdet i Excel, som inte tillgängliga i den tidigare versionen av Power Query.

Åtkomst av OData-feed med hjälp av URL-adress

Som IT-administratör kanske du vill testa URL-adressen innan den överlämnas till datapersonalen. Följ anvisningar nedan när du vill hämta URL-adressen till OData-feed för att sedan använda URL:en vid åtkomst av samma feed.

Hämta URL-adressen för OData-feed från Power BI-administrationscentret

 1. I Power BI-administrationscentret klickar du på datakällor på menyn till vänster.

 2. Klicka på … (ellips) bredvid datakällan för att visa ett popup-fönster.

 3. Kopiera URL för OData-feed till urklippet genom att markera hela texten och trycka på Ctrl + C eller högerklicka och klicka på Kopiera.

URL-adressen är den molnbaserade URL som används med HTTPS-protokollet och ger en HTTP-/HTTPS-baserad lokal URL. Fördelen med den här metoden är att oavsett hur ditt OData-feed konfigureras för åtkomst (HTTP/HTTPS) använder användaren samma URL.

Till exempel: https:/ / < domännamn >.hybridproxy.clouddatahub.net/ODataService/v1.0/TestDB matchas till http:/ / < datornamn >. < lokal domännamn >.corp.microsoft.com:8000/TestDBeller https:/ / < datornamn >. < lokal domännamn >.corp.microsoft.com:8000/TestDB.

Åtkomst av OData-feed via Power Query för Excel

Microsoft Power Query för Excel är ett Excel-tillägg som förbättrar Self-Service Business Intelligence-funktionen i Excel genom att förenkla dataidentifiering och access. Om du inte har Power Query installerat på datorn kan du installera det från här.

Så här får du åtkomst till OData-feed via Power Query:

 1. Starta Excel och öppna fliken POWER QUERY.

 2. Klicka på Från andra källor i menyfliksområdet och klicka på Från OData-feed.

 3. I dialogrutan OData-feed klistrar du in den URL som du tidigare kopierade till urklipp och klickar på OK.

 4. Markera Microsoft Online Services-IDeller Windows för autentisering. Om du väljer Microsoft Online Services-ID och du inte redan är inloggad i Microsoft Online Services, måste du logga in med det konto som har åtkomst till OData-feeden. Du kommer att åtkomst feeden med Windows-autentisering om access med hjälp av autentisering aktiveras av en administratör som använder Power BI Admin Center.

  Obs!: När en administratör aktiverar OData-feed för en datakälla som standard stöds endast Microsoft Online Services-ID-autentisering för klienter tillgång till feeden. Administratören använder sidan Allmänt på fliken Inställningar i administrationscentret för att aktivera åtkomst till OData-feed med Windows-autentisering. Mer information finns i konfiguration av allmänna inställningar och Meddelandeinställningar .

 5. I fönstret Navigatör visas alla feed som används med datakällan.

 6. Välj datamängd från feeden och klicka på Klar.

Söka efter och hitta feed i Power Query för Excel

I följande procedur beskrivs hur du söker efter, hittar och använder OData-feed i Power Query för Excel. När OData-feed är aktiverat för en datakälla indexeras alla metadata för detta feed i den molnbaserade datakatalogen. Därför kan användaren söka efter en feed med hjälp av sökord från följande:

 • Namnet på datakällan i administrationscentret

 • Beskrivning av datakällan i administrationscentret

 • Namn på tabeller och vyer

 • Namn på kolumner i tabeller

 • Utgivaren av OData-feed

Om du klickar på fliken Systemhälsa i administrationscentret och sedan växlar till sidan Loggar visas ett meddelande som anger status för metadataindexeringen. Vänta tills du ser ett meddelande om att metadataindexeringen är klar.

 1. Starta Excel och öppna fliken POWER QUERY.

 2. Klicka på Onlinesökning i menyfliksområdet. Du bör se fönstret Onlinesökning med en textruta där du kan skriva in sökord.

 3. Ange ord att söka efter en feed. Ange omfattningen för organisationmedlistrutan bredvid sökknappen. Tryck på RETUR eller klicka på knappen Sök . Du kan använda fullständig eller partiell namnen på de tabeller eller kolumner med den ursprungliga tabellen från den lokala databasen för att söka. Till exempel om tabellnamnet är SPCustomer och kolumnnamnen är SPCustomerID och SPCustomerName, du kan söka med nyckelord: SPCustomer, SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC osv SPCu...

 4. För musen över resultatet för att förhandsgranska data i en feed.

 5. Klicka på resultatet för att börja importera data från OData-feed till Excel.

 6. I dialogrutan Åtkomst av OData-feed väljer du autentisering med Microsoft Online Services-ID. Följ anvisningarna för att logga in med det organisations-ID som har behörighet till en feed.

Mer information finns i

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×