Åtgärda synkroniseringsproblem för Outlook.com-e-post

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du inte kan skicka eller ta emot e-post, eller kan inte ansluta till Outlook.com kan du prova följande tips och tips.

Om inte kan logga in till din Outlook.com Hotmail, Live eller MSN-e-postkonto eller om du inte vet hur du loggar in eller logga ut, Läs hur du loggar in i eller ut ur Outlook.com

Kontrollera tjänstestatus

Om du har problem med Outlook.com kontrollerar du först tjänststatusen. Om statusen inte är grön väntar du tills tjänsten körs normalt och försöker igen.

Åtgärda synkroniseringsproblem

Välja problemet som du har nedan.

Om någon har skickat ett e-postmeddelande till ditt Outlook.com-konto som aldrig kom fram så finns det flera saker du kan göra för att försöka åtgärda problemet.

Kontrollera mappen Skräppost

Gå till mapplistan i Outlook.com och välj Skräppost. Leta där efter det e-postmeddelande du saknar.

En skärmbild av mappen Skräppost

Om det finns meddelanden som inte borde ha markerats som skräppost högerklickar du på varje meddelande och väljer Markera som Inte skräppost. Meddelandet flyttas automatiskt till din inkorg.

Rensa inkorgen

Om inkorgen är full får du inga nya meddelanden. Du kan frigöra utrymme i inkorgen genom att försöka tömma skräppostmappen. Högerklicka på Skräppost > Ta bort alla.

En skärmbild av alternativet Ta bort alla

Du kan också rensa bort oönskad e-post från inkorgen eller arkivmappar. Med Rensa kan du automatiskt ta bort all inkommande e-post från en viss avsändare, bara behålla det senaste meddelandet från den avsändaren eller ta bort e-post från avsändaren som är äldre än 10 dagar. Markera ett meddelande du vill rensa och välj Rensa.

En skärmbild av knappen Rensa

Ett annat bra sätt att frigöra utrymme i Inkorgen är att spara foton och dokument på OneDrive. Information om hur du sparar bifogade filer på OneDrive finns i Frigöra lagringsutrymme i Outlook.com.

Kontrollera inställningarna för filtrering och sortering av Inkorgen

Om Inkorgen filtreras baserat på kategorier eller om du använder en annan sorteringsordning än normalt så kanske du inte ser de meddelanden du förväntar dig. Alternativen för filtrering sortering är tillgängliga längst upp i meddelandelistan.

 • För filtrering väljer du Filtrera > Alla.

  En skärmbild av knappen Filtrera med Alla markerat

 • För sortering väljer du Filtrera > Sortera efter.

  En skärmbild av menyn Filter med Sortera efter markerat

Om du vill leta efter nya meddelanden väljer du Datum. Om du vill leta efter meddelanden från en viss person väljer du Från. Du kan ändra ordning genom att välja alternativet igen.

Leta på fliken Övrig

Med Prioriterad inkorg delas inkorgen upp på två flikar, Prioriterad och Övrig, för att hjälpa dig att fokusera på de meddelanden som är viktigast för dig. Om Prioriterad inkorg har aktiverats för dig kanske vissa meddelanden som skickats till dig finns på fliken Övrig. Du kan högerklicka på meddelanden som du vill ska visas i Prioriterad och välja Flytta till Prioriterad inkorg eller Flytta alltid till Prioriterad inkorg. Prioriterad inkorg lär sig vilka meddelanden som alltid ska hamna på fliken Prioriterad.

En skärmbild av fliken Övrig

Mer information om hur du inaktiverar Prioriterad inkorg finns i Stänga av prioriterad inkorg.

Kontrollera listorna över blockerade och betrodda avsändare

 1. Välj Inställningar Inställningar > Alternativ.

  En skärmbild av knappen Inställningar.

 2. På vänster sida av skärmen väljer du Spärrade avsändare.

  En skärmbild av Spärrade avsändare på Alternativ-menyn

 3. Om du ser avsändarens adress under Spärrade avsändare markerar du adressen och väljer Ta bort Ikonen Ta bort > Spara.

Om avsändarens adress inte finns med i listan Spärrade avsändare kan du lägga till personen i listan Betrodda avsändare. E-post från kontakter i listan Betrodda avsändare kommer aldrig att hamna i mappen Skräppost.

 1. Välj Inställningar Inställningar > Alternativ.

 2. På vänster sida av skärmen väljer du Betrodda avsändare.

  En skärmbild av Betrodda avsändare på Alternativ-menyn

 3. Ange avsändarens e-postadress och välj Ta bort Ikonen Lägg till > Spara.

Om du vill återgå till Inkorgen väljer du Alternativ högst upp på skärmen.

Kontrollera inställningarna för skräppost

 1. Välj Inställningar Inställningar > Alternativ.

  En skärmbild av knappen Inställningar.

 2. På vänster sida av skärmen väljer du Filter och rapportering.

  En skärmbild av Filter och rapportering på Alternativ-menyn

 3. Under Välj ett skräppostfilter väljer du önskad skyddsnivå och väljer sedan Spara.

  • Med Standard så kan vissa skräppostmeddelanden hamna i Inkorgen. Du måste markera de meddelandena som skräppost manuellt.

  • Med Exklusivt kan vissa legitima meddelanden hamna i mappen Skräp. Du behöver då kontrollera den här mappen med jämna mellanrum.

Om du vill återgå till Inkorgen väljer du Alternativ högst upp på skärmen.

Kontrollera dina e-postregler

Med hjälp av postregler kan du hålla ordning i Inkorgen genom att ta bort, flytta, kategorisera och flagga meddelanden baserat på avsändare, ämne eller andra kriterier. Det kan finnas en regel som hindrar dig från att se vissa e-postmeddelanden i Inkorgen.

 1. Välj Inställningar Inställningar > Alternativ.

  En skärmbild av knappen Inställningar.

 2. På vänster sida av skärmen väljer du Regler för inkorgen och rensning.

  En skärmbild av Regler för inkorgen och rensning på Alternativ-menyn

 3. Om det finns en eller flera regler som hindrar dig från att se e-post du vill ta emot gör du något av följande:

  • Välj den regel du vill ta bort och välj sedan Ta bort Ta bort .

  • Välj regeln och välj sedan Redigera Redigera . Ändra regelinställningarna så att du enklare kan hitta dina meddelanden. Du kan till exempel ändra åtgärder i regeln från borttagning till kategorisering eller flaggning.

 4. Välj Spara.

Om du vill återgå till Inkorgen väljer du Alternativ högst upp på skärmen.

Kontrollera e-postvidarebefordran

Kontrollera om vidarebefordran av e-post är aktiverat.

 1. Gå till Inställningarna för vidarebefordran.

 2. Välj Stoppa vidarebefordra.

  Om du vill att vidarebefordran av e-post ska förbli aktiverat kontrollerar du att kryssrutan för Spara en kopia av vidarebefordrade meddelanden är markerad.

Om du har konfigurerat vidarebefordran från ett annat e-postkonto till din inkorg i Outlook.com ska du se till att vidarebefordran inte har upphört att gälla och att den är rätt inställd. Fråga supporten hos din andra e-postleverantör om du behöver mer hjälp.

Kontrollera om ditt konto är blockerat

Om du inte kan skicka eller ta emot e-post kanske ditt konto tillfälligt blockerats därför att vi lagt märke till vissa ovanliga inloggningsaktiviteter. Information om hur du tar bort en blockering av ditt konto finns i Ta bort blockering av mitt Outlook.com-konto.

Ta bort några anslutna konton

Du kan ansluta maximalt 20 andra e-postkonton till ditt Outlook.com-konto. Om du har anslutit fler än 20 konton har du inte möjlighet att skicka och ta emot meddelanden från något av dina anslutna konton. Lös problemet genom att ta bort några anslutna konton så att det totala antalet anslutna konton är 20 eller färre.

Kontakta avsändaren

Om du har försökt med ovanstående lösningar och ändå inte får meddelanden från en avsändare bör du kontakta avsändaren. Informera dem om att:

 • Deras e-postmeddelande inte levereras till Outlook.com.

 • De bör kontakta Microsofts support via postmaster.live.com.

Om du har problem med att skicka meddelanden i Outlook.com kan du prova de här lösningarna.

Ångra skicka alternativet är aktiverat

Om Ångra skicka alternativet är aktiverat och Stäng webbläsaren under väntar innan meddelandet skickas meddelandet inte kan skickas. Om du vill ändra budskapet sändningsalternativ, markera Inställningar > Alternativ > e-post > automatisk bearbetning > Ångra skicka.

Inkorgen är full

Om Inkorgen är full kan du inte skicka och ta emot nya meddelanden. Du kan frigöra utrymme i Inkorgen genom försöka tömma skräppostmappen. Högerklicka på Skräppost > Ta bort alla.

En skärmbild av alternativet Ta bort alla

Du kan också använda Rensa för att ta bort oönskad e-post från Inkorgen eller arkivmappar. Med Rensa kan du automatiskt ta bort all inkommande e-post från en viss avsändare, bara behålla det senaste meddelandet från den avsändaren eller ta bort e-post från avsändaren som är äldre än 10 dagar. Markera ett meddelande du vill rensa och välj Rensa.

En skärmbild av knappen Rensa

Ett annat bra sätt att frigöra utrymme i Inkorgen är att spara foton och dokument på OneDrive. Information om hur du sparar bifogade filer på OneDrive finns i Frigöra lagringsutrymme i Outlook.com.

Du kan inte skicka e-post från Windows Live Mail, en mobil enhet eller Outlook på datorn

Tidigare i år introducerade vi nya Outlook.com som hjälper dig att fokusera på det som är viktigt, samarbeta smidigt och få mer gjort. Som en del av uppgraderingen flyttar vi även konton till en säkrare och mer tillförlitlig infrastruktur.

Ansluta ditt Outlook.com-konto igen till Outlook på datorn eller Outlook på telefonen

Du måste ansluta ditt Outlook.com-konto igen till Outlook på datorn eller Outlook på telefonen så att du får de bästa funktionerna och kan åtgärda problem. Mer information om hur du ansluter kontot igen finns i den här artikeln.

Använd e-postprogrammet i Windows

Windows Line Mail 2012 ansluter inte längre till Outlook.comkonton. Windows Live Mail-användarna måste använda ett annat program eller en webbläsare och besöka www.outlook.com. Det inbyggda e-postprogrammet i Windows är den rekommenderade ersättaren för Windows Live Mail 2012, och är det mest använda e-postprogrammet bland Outlook.com-användare idag. Mer information om varför Windows Live Mail 2012 inte kan ansluta till Outlook.com

Du har nyligen ändrat lösenordet

Om du har ändrat lösenordet för Outlook.com måste du kanske även ändra dina kontoinställningar för e-post i Outlook och i dina mobilappar.

Meddelandet eller de bifogade filerna är för stora

Om du har kopplat ditt Outlook.com-konto till Outlook på datorn eller Outlook på telefonen och försöker skicka ett meddelande med en bilaga som är större än 25 MB kommer meddelandet inte att skickas i Outlook.

Om du vill åtgärda problemet går du till Utkorgen och öppna e-postmeddelanden som inte skickats. Börja med det äldsta meddelandet. Om meddelandet har en bifogad fil som är större än 25 MB tar du bort den bifogade filen och bifogar en mindre fil eller laddar upp filen påOneDrive och sedan bifogar en länk till den bifogade filen. Prova sedan att skicka meddelandet igen.

Mer information om hur du bifogar filer i meddelanden i Outlook för Windows finns i Bifoga en fil till ett e-postmeddelande i Outlook för Windows.

Kontrollera adressraden "Till"

Kontrollera att e-postadresserna till de personer som du försöker skicka till är rätt formaterade. Om du försöker skicka ett meddelande till en felaktigt skriven e-postadress visas ett felmeddelande.

Om du till exempel utelämnar ".com" i en e-postadress av misstag får du det här felmeddelandet:

En skärmbild av ett adressformateringsfel i Outlook.com.

Du har överskridit den dagliga meddelandegränsen

För att hindra skräppostavsändare begränsar Outlook.com antalet meddelanden som kan skickas på ett dygn. Om du får ett meddelande om att du har nått den dagliga meddelandegränsen kan du prova följande:

 • Spara ditt e-postmeddelande som ett utkast och skicka det dagen därpå.

 • Öka dina meddelandegränser genom att lägga till säkerhetsinformation i ditt konto.

 • Om e-postmeddelandet har skapats på en mobil enhet trycker du för att stänga det. Du får då en fråga om du vill spara eller ta bort meddelandet. Välj Spara och sedan Synkronisera. Därefter kan du gå till Outlook.com på en dator, öppna utkastet och skicka det.

Du har för många anslutna konton

Du kan ansluta maximalt 20 andra e-postkonton till ditt Outlook.com-konto. Om du har anslutit fler än 20 konton har du inte möjlighet att skicka och ta emot meddelanden från något av dina anslutna konton. Lös problemet genom att ta bort några anslutna konton så att det totala antalet anslutna konton är 20 eller färre.

Ditt konto kanske blockeras

Om du inte kan skicka eller ta emot e-post kanske ditt konto tillfälligt blockerats därför att vi lagt märke till vissa ovanliga inloggningsaktiviteter. Information om hur du tar bort en blockering av ditt konto finns i Ta bort blockering av mitt Outlook.com-konto.

Du har lagt till för många mottagare i ett e-postmeddelande

Outlook.com begränsar antalet mottagare du kan lägga till i ett e-postmeddelande. Om du överskrider gränsen får du ett felmeddelande där det står hur många mottagare du kan lägga till för e-post. Ta bort några mottagare och försök sedan skicka meddelandet igen.

Innehållet utlöser skräppostfilter

Outlook.com blockerar sändning av meddelanden när Outlook.com-skräppostfiltren identifierar innehållet som skräppost. Ibland kan legitima e-postmeddelanden markeras som skräppost. Om meddelandet blockeras kan du försöka ändra innehållet i meddelandet och skicka det igen.

Öka dina sändningsgränser för meddelanden

Du kan öka dina sändningsgränser genom att lägga till säkerhetsinformation i ditt konto. Gå till din sida för Microsoft-kontosäkerhet, välj Uppdatera information och lägg till följande säkerhetsinformation i ditt konto:

Telefonnummer

 1. Välj Lägg till säkerhetsinformation.

 2. Ange ditt telefonnummer i dialogrutan.

 3. Välj Nästa och följ anvisningarna på skärmen.

Alternativ e-postadress

 1. Välj Lägg till säkerhetsinformation.

 2. I dialogrutan väljer du pilen bredvid ett telefonnummer, och väljer en alternativ e-postadress.

 3. Ange en alternativ e-postadress.

 4. Välj Nästa och följ anvisningarna på skärmen.

Tvåstegsverifiering

 1. Välj Konfigurera tvåstegsverifiering.

 2. Ange lösenordet och välj Logga in.

 3. Välj Nästa och följ anvisningarna på skärmen.

Otillräcklig behörighet

Information Rights Management (IRM) tillåter att avsändare anger åtkomstbehörigheter för sina e-postmeddelanden, vilket kan inbegripa att förhindra att meddelanden vidarebefordras, läses, skrivs ut eller kopieras av obehöriga personer. Mer information om den här funktionen finns i artikeln med en introduktion till IRM för e-postmeddelanden.

Du skickar e-post från en äldre enhet som använder AUTH PLAIN-autentisering

Outlook.com stöder inte längre AUTH PLAIN-autentisering. Om du försöker skicka meddelanden från en enhet med AUTH PLAIN-autentisering skickas inte meddelandena. Mer information finns i Outlook.com stöder inte längre AUTH PLAIN-autentisering.

Om du har problem med att ta emot eller skicka meddelanden från en mobil enhet försöker du med att ta bort enheten i Outlook.com-alternativ.

 1. Gå till Mobila enheter.

 2. I listan över anslutna enheter väljer du din telefon och sedan Ta bort.

  Ta bort telefonen från Outlook Web App

 3. Välj Ja i bekräftelserutan.

 4. Gå till din mobila enhet och stäng av den helt.

 5. Starta om enheten efter några sekunder och synkronisera din postlåda igen.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Närliggande avsnitt

Alternativ för mobila enheter på Outlook.com eller Outlook på webben
Lagringsgränser i Outlook.com
Ordna Inkorgen med Arkiv, svep, och andra verktyg i Outlook.com
Hjälp Håll skräpposten borta från Inkorgen i Outlook.com

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×