Återstående kostnad (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten Återstående kostnad visas den återstående planerade kostnaden som ska påföras när resten av arbetet utförs.

Det finns flera kategorier av fälten Återstående kostnad.

Datatyp    Valuta

Återstående kostnad (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du skapar en aktivitet är värdet i fältet Återstående kostnad detsamma som i fältet Kostnad. När de tilldelade resurserna börjar arbeta med aktiviteten och rapporterar verkligt arbete beräknas den återstående kostnaden så här:

Återstående kostnad = (Återstående arbete * Standardkostnad) + Återstående övertidskostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående kostnad i en aktivitet när du vill granska hur mycket av budgeten som finns kvar för en aktivitet.

Exempel    Aktiviteten ”Ta fram kostnadsförslag” har tilldelats Stefan och Johan med fem timmars arbete per person. Standardkostnaden är 200 kr per timme för var och en av dem. När aktiviteten startar är den återstående kostnaden 2 000 kr. När resurserna rapporterar två timmars verkligt arbete (400 kr) är det återstående arbetet åtta timmar, och den återstående kostnaden blir 1 600 kr.

Återstående kostnad (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du lägger till en resurs är värdet i fältet Återstående kostnad detsamma som i fältet Kostnad. När resursen börjar rapportera verkligt arbete med aktiviteten beräknas den återstående kostnaden så här:

Återstående kostnad = (Återstående arbete * Standardkostnad) + Återstående övertidskostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående kostnad i en resurslista när du vill visa hur mycket som återstår att betala för en resurs. Det gäller allt arbete som har tilldelats resursen med alla tilldelade aktiviteter.

Exempel    Du följer upp kostnader för en resurs som kostar 200 kr per timme. Resursen har tilldelats flera aktiviteter under projektets varaktighet. Aktiviteterna kommer sammanlagt att ta 100 timmar. Innan resursen har börjat rapportera något verkligt arbete är den återstående kostnaden för alla aktiviteter som tilldelats resursen 20 000 kr. Sedan rapporterar resursen tre timmars arbete med en aktivitet och sju timmars arbete med en annan aktivitet, vilket ger tio timmars verkligt arbete, eller 2 000 kr verklig kostnad. Återstående kostnad ändras från 20 000 kr till 18 000 kr.

Återstående kostnad (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en tilldelning görs är värdet i fältet Återstående kostnad detsamma som i fältet Kostnad. När resursen börjar arbeta med tilldelningen och rapporterar verkligt arbete beräknas den återstående kostnaden så här:

Återstående kostnad = (Återstående arbete * Standardkostnad) + Återstående övertidskostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående kostnad i den tidsfördelad delen av vy Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa hur mycket som ännu måste betalas för en tilldelning.

Exempel    En tilldelning består av tio timmar för en resurs som kostar 200 kr per  timme. När tilldelningen startar är den återstående kostnad2 000. När resursen rapporterar två timmars verkligt arbete (400 kr) är återstående arbete åtta timmar, och den återstående kostnaden blir 1 600 kr.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×