Återställa filer i Office för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Återskapa automatiskt, en funktion som är tillgänglig i vissa Office-program försöker återställa filer automatiskt i händelse av ett program eller system kraschar. Det gör det här genom att regelbundet spara en kopia av filen i bakgrunden.  Som standard sparas återskapa automatiskt en återställningsfil var 10: e minut.

Viktigt!: Använd inte återskapa automatiskt i stället för att spara filer genom att klicka på Spara   Knappen Spara . Spara dina filer ofta är det bästa sättet att spara ditt arbete.

Du kan ange hur ofta dessa filer för återskapning sparas. Till exempel om du har angett återskapa automatiskt spara varje 5 minuter, du kan återställa mer information om oväntad avstängning – till exempel från ett strömavbrott – än om den har konfigurerats för att spara varje 10 till 15 minuter.

Om du sparar filen manuellt, rensas föregående filer för återskapning eftersom du just har sparat dina ändringar.

AutoSave är en annan funktion som sparas filen automatiskt medan du arbetar – precis som om du sparar filen manuellt – så att du inte behöver oroa dig om hur du sparar på resande fot. AutoSave är tillgängliga i Excel, Word och PowerPoint för prenumeranter på Office 365 på din Mac. När AutoSave är aktiverat behövs sällan filer för återskapning.

Läs mer: Vad är AutoSave?

Hitta en automatiskt sparad återskapning

Nästa gång du öppnar ett program efter en krasch ska programmet identifieras som en återskapning finns och öppna den automatiskt. Du kan spara den och sedan fortsätta arbeta från där det lämnar.

Tips: Det är bra att spara en återställd fil omedelbart innan du fortsätter om du vill kontrollera att ändringarna ska bevaras på ett säkert sätt punkt.

Om du vill söka manuellt efter filer för återskapning finns de i mappen återskapning. Du kan hitta dem i Finder under ”/ Users /<username >/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/AutoRecovery”

Obs!: Om du stänger en fil och klicka på Spara inte rensas återskapning och ta bort eftersom Office förutsätter att allt är ok och du avslutar normalt.

Ändra hur ofta filer för återskapning sparas automatiskt i Word, PowerPoint eller Excel

 1. Klicka på Inställningar på menyn Word, PowerPoint eller Excel.

 2. Klicka på Spara   Ikonen Spara .

 3. Ange hur ofta du vill att appen ska spara dokument i rutan Spara information för återskapning.

Ändra var du vill spara filer för återskapning i Word

Obs!: Filsökväg automatisk återställning kan inte ändras i Excel eller PowerPoint. För programmen återskapning filer lagras här: / Users /<username >/Library/Containers/com.microsoft. [PowerPoint eller Excel]/Data/Library/Preferences/AutoRecovery

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Klicka på Sökvägar Ikonen Sökvägar under Personliga inställningar

 3. Under Sökvägar klickar du på Filer för återskapning och sedan på Ändra.

 4. Leta rätt på den plats där du vill spara filer automatiskt och klicka sedan på Öppna.

Återskapa text från en skadad fil i Word

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under redigerings- och språkverktyg klickar du på Allmänt   Ikonen Allmänt .

 3. Se till att kryssrutan Bekräfta filformatskonvertering vid öppning är markerad och stäng sedan dialogrutan Allmänt.

 4. Klicka på Arkiv > Öppna.

 5. Välj Återskapa text på menyn Öppna nere till höger.

  Klicka på Öppna > Återskapa text och öppna sedan det skadade dokument du vill försöka återställa
 6. Öppna dokumentet.

Hitta en fil som sparats eller återskapats automatiskt.

Nästa gång du öppnar ett program filerna i mappen återskapning i listan Öppna senaste. Eller om du kan hitta filerna i Finder under ”/ Users /användarnamn/Library/Application Support / Microsoft/Office/Office 2011 återskapning”

Obs!: Om du stänger en fil och klicka på Spara inte tas filen bort från mappen Återskapning.

Word

Gör något av följande:

Ändra hur ofta filer sparas automatiskt

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under utdata och delning klickar du på Spara   Knappen Spara inställningar .

 3. I rutan Spara automatiskt eller återskapa automatiskt information var anger du hur ofta du vill att Word sparar dokument.

Ändra platsen där filer sparas automatiskt

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Klicka på Sökvägar Knappen Inställningar för sökvägar under Personliga inställningar

 3. Under Sökvägar klickar du på Filer för återskapning och sedan på Ändra.

 4. Sök efter den plats där du vill spara filer automatiskt och klicka sedan på Välj.

Återskapa text från en skadad fil

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under redigerings- och språkverktyg klickar du på Allmänt   Knappen Allmänna alternativ .

 3. Kontrollera att kryssrutan Bekräfta konvertering vid Öppna är markerad och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Öppna Knappen Öppna i verktygsfältet Standard

 5. På popup-menyn Aktivera klickar du på Återskapar text från en godtycklig fil.

 6. Öppna dokumentet.

PowerPoint

Gör något av följande:

Ändra hur ofta filer sparas automatiskt

 1. Klicka på AlternativPowerPoint-menyn.

 2. Klicka på Spara   Knappen Spara alternativ i PowerPoint , Välj den AutoSave eller återskapa automatiskt information var markerar kryssrutan och ange sedan hur ofta du vill att PowerPoint ska spara presentationer.

Excel

Gör något av följande:

Ändra hur ofta filer sparas automatiskt

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under delning och sekretess klickar du på Spara   Knappen Spara inställningar .

 3. Markera kryssrutan Spara automatiskt eller återskapa automatiskt information var och ange sedan hur ofta du vill att Excel ska spara arbetsböcker.

Se även

Vad är Spara automatiskt?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×