Återställa en anpassad sida till webbplatsdefinitionen

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du snabbt skapa webbplatser med professionellt utseende med hjälp av webbplatsmallar som Gruppwebbplats och Dokumentarbetsyta. Sedan kan du anpassa en sida som ingår i mallen ytterligare och göra den precis som du vill ha den. Många webbdesigners anpassar t.ex. sina startsidor (default.aspx) med företags- eller grupplogotyp, kontaktnamn, egna webbdelar med mera.

Ibland kan det hända att du vill ta bort anpassningarna och gå tillbaka till webbplatsdefinitionen. Du kanske vill återgå till webbplatsdefinitionen när:

 • Du inte är nöjd med anpassningarna som du har gjort. Webbplatsen kanske ser bra ut, men du råkade kanske ta bort en viktig funktion på huvudsidan.

 • Webbplatsen är uppgraderad till Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007 och du vill återställa till den nya webbplatsdefinitionen för att kunna använda några av de nya funktionerna, t.ex. tabbade länkar till underwebbplatser, Papperskorgen, dynamiska länkar som gör det lätt att identifiera sidan du befinner dig på samt förbättrad sökfunktion.

I den här artikeln beskrivs hur du identifierar sidor som har anpassats och hur du återställer en anpassad sida till webbplatsdefinitionen. Du kan återställa sidor till webbplatsdefinitionen både i Windows SharePoint Services 3.0-webbplatser och i Office SharePoint Server 2007-webbplatser.

Artikelinnehåll

Vad är en webbplatsdefinitionen?

Identifiera anpassade sidor

Återställa en standardhuvudsidan till webbplatsdefinitionen

Återställa en sida till webbplatsdefinitionen

Vad är en webbplatsdefinition?

En webbplatsdefinition är en grupp filer som finns på webbservern och som definierar en unik typ av SharePoint-webbplats. Alla SharePoint-mallar som visas på fliken Webbplats i dialogrutan Ny är baserade på en webbplatsdefinition. En webbplatsdefinition definierar t.ex. mallarna Gruppwebbplats, Tom webbplats och Dokumentarbetsyta, och en annan webbplatsdefinition definierar mallarna Grundläggande mötesarbetsyta, Tom mötesarbetsyta, Mötesarbetsyta för diskussioner och beslut, Mötesarbetsyta för tillställningar och Mötesarbetsyta för möten med flera sidor.

När du återställer en anpassad sida till webbplatsdefinitionen ignorerar du alla ändringar som har gjorts på den sidan och återgår till den ursprungliga definitionen i webbplatsdefinitionen. Inga anpassningar av webbdelar försvinner, förutsatt att webbdelarna ligger i en webbdelszon som finns på webbplatsdefinitionsidan. Webbdelszoner – och webbdelarna inuti dem – som du lägger till en webbplatsdefinitionsida ignoreras när du återställer sidan.

Du kan t.ex. infoga en Innehållsredigerare i en webbdelszon (en standardzon, inte den du lade till) på en webbplatsdefinitionsida, t.ex. standardstartsidan (default.aspx), och sedan ange eget innehåll i webbdelen. Om du återställer den sidan till webbplatsdefinitionen ignoreras alla andra ändringar, men Innehållsredigeraren visas fortfarande i webbdelen och innehållet som du angav ligger kvar.

Kommandot Återställ till webbplatsdefinition är inte tillgängligt för alla sidor på en webbplats. Om sidorna inte skapades genom att en befintlig sida anpassades, utan skapades från en tom sida eller i ett annat program och sedan importerades till webbplatsen så har sidan ingen koppling till Återställ till webbplatsdefinitionen och du kan därför inte återställa den till webbplatsdefinitionen. T.ex. innehåller mallen Gruppwebbplats default.master, listformulär som DispForm.aspx och EditForm.aspx, och ett Microsoft Office Word-dokument som är mall för dokument i biblioteket för delade filer. Alla de sidorna kan återställas eftersom de ingår i webbplatsdefinitionen, men det går inte att återställa nya sidor som har skapats från default.master, nya tomma ASPX-sidor eller anpassade listformulär som du har skapat.

Obs!: Om du återställer en anpassad sida till webbplatsdefinitionen återställs sidan till sitt ursprungliga skick. Om du däremot arbetar med sidor som ligger i ett dokumentbibliotek har du ett alternativ. Huvudsidor ligger t.ex. i Galleri för huvudsidor, som är ett dokumentbibliotek, och du kan använda versionshantering för filer i dokumentbibliotek. Om versionshantering är aktiverad för Galleri för huvudsidor när du ändrar en huvudsida, kan du återställa till en tidigare version i stället för att börja om från början genom att återgå till webbplatsdefinitionen igen. Länkar till mer information om versionshantering finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Identifiera anpassade sidor

Börja med att identifiera anpassade sidor på webbplatsen. Öppna webbplatsen i Office SharePoint Designer 2007 och titta i mapplistan efter filer med ikonen Sidan är anpassad bredvid filnamnet, som visas i följande bild.

Filnamn med ikonen Sidan är anpassad

Det går också att köra en rapport i Office SharePoint Designer 2007 som ger en lista över alla anpassade sidor på webbplatsen.

 1. Öppna webbplatsen som du vill ha en rapport för i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Peka på Rapporter, Delat innehållWebbplats-menyn och klicka sedan på Anpassade sidor.

  En rapport med alla sidorna på webbplatsen visas, och i kolumnen Anpassad anges om innehållet för sidan har anpassats eller ej.

 3. Om du bara vill visa de sidor som har anpassats klickar du på nedpilen till höger om kolumnen Anpassad och sedan klickar du på Ja.

  Nu visas bara de sidor som har anpassats.

Överst på sidan

Återställa en standardhuvudsida till webbplatsdefinitionen

När du skapar en SharePoint-webbplats hämtar många av webbplatssidorna struktur, funktioner, teckensnitt och formatering från en standardhuvudsida. På en gruppwebbplats i Windows SharePoint Services 3.0 heter standardhuvudsidan default.master. Gör så här om du har anpassat standardhuvudsida men vill återställa den till webbplatsdefinitionen. De sidor som var kopplade till den anpassade huvudsidan är kopplade till den återställda versionen av filen  – inte till kopian.

Obs!: Om du återställer en anpassad sida till webbplatsdefinitionen återställs sidan till sitt ursprungliga skick. Om du arbetar med huvudsidor har du dock ett alternativ. Huvudsidor ligger i Galleri för huvudsidor, som är ett dokumentbibliotek, och du kan använda versionshantering för filer i dokumentbibliotek. Om versionshantering är aktiverad för Galleri för huvudsidor när du ändrar en huvudsida, kan du återställa till en tidigare version i stället för att börja om från början genom att återgå till webbplatsdefinitionen igen. Länkar till mer information om versionshantering finns i avsnittet Se även.

 1. Öppna webbplatsen där den anpassade huvudsidan finns i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Högerklicka på huvudsidan du vill återställa, t.ex. default.master och klicka sedan på Återställ till webbplatsdefinition på snabbmenyn.

  Obs!: Som standard i mapplistan finns huvudsidor i mappen masterpages som finns i mappen _catalogs på webbplatsen.

  Ett varningsmeddelande visas om att huvudsidans innehåll kommer att skrivas över men att en säkerhetskopia av den aktuella sidan skapas.

 3. Klicka på Ja.

  En kopia av anpassad huvudsida placeras i samma katalog där Återställ huvudsidan finns och heter filen name_copy(1) där filnamnet kan det ursprungliga filnamnet som visas i följande illustration.

  Mapplista med säkerhetskopia av anpassad huvudsida

  Obs!: Eftersom sidan har återställts till webbplatsdefinitionen identifieras default.master inte längre av ikonen Sidan är anpassad.

Överst på sidan

Återställa en sida till webbplatsdefinitionen

Du kan återställa en anpassad sida till webbplatsdefinitionen om den ursprungligen skapades från en SharePoint-mall.

 1. Öppna webbplatsen med den anpassade sidan i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Högerklicka på sidan som du vill återställa till webbplatsdefinitionen och klicka på Återställa till webbplatsdefinition på snabbmenyn.

  Obs!: Kommandot för att återställa är inte tillgängligt för alla sidor på en webbplats. Om sidorna inte skapades genom att en befintlig sida anpassades, utan skapades från en tom sida eller i ett annat program och sedan importerades till webbplatsen så har sidan ingen koppling till Återställ till webbplatsdefinitionen. Därför kan du inte återställa den till webbplatsdefinitionen. T.ex. innehåller mallen Gruppwebbplats default.master, listformulär som DispForm.aspx och EditForm.aspx och ett Microsoft Office Word-dokument som är mall för dokument i biblioteket för delade filer. Alla de sidorna kan återställas eftersom de ingår i webbplatsdefinitionen, men det går inte att återställa nya sidor som har skapats från default.master, nya tomma ASPX-sidor eller anpassade listformulär som du har skapat.

  Ett varningsmeddelande visas om att sidans innehåll kommer att skrivas över men att en säkerhetskopia av den aktuella sidan skapas.

 3. Klicka på Ja.

  En kopia av sidan anpassade placeras i samma katalog där sidan Återställ finns och heter filen name_copy(1), där namn är det ursprungliga filnamnet.

  Tips: Observera att om du använder webbläsargränssnittet i Windows SharePoint Services 3.0 för att återställa en sida till webbplatsdefinitionen skapas ingen säkerhetskopia av den anpassade sidan. När du återställer en sida i Office SharePoint Designer 2007 skapas däremot en säkerhetskopia. Säkerhetskopian är användbar eftersom den fortfarande innehåller anpassat innehåll som du lade till på sidan, t.ex. webbdelszoner – och webbdelarna inuti – som du lade till sidan. Du kan kopiera det innehåll du vill behålla från kopian och klistra in det på den nyss återställda sidan.

 4. Om den anpassade sidan innehåller webbdelszoner som inte ingår i webbplatsdefinitionen tas de webbdelszonerna – och webbdelarna inuti – bort när sidan återställs. Kontrollera om den återställda sidan innehåller alla de webbdelar du vill ha kvar. Du kan lägga till de webbdelar du saknar på den nyss återställda sidan genom att öppna säkerhetskopian av den anpassade sidan och sedan kopiera och klistra in webbdelarna i den återställda sidan.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×