Återställa data till en Business Contact Manager-databas

Om du är databasägaren kan du behöva återställa en säkerhetskopia av Business Contact Manager-databasen för att återställa skadade data, återgå till en tidigare version av en databas, eller ersätta data med data från en annan databas.

Om du till exempel avinstallerar Business Contact Manager för Outlook och senare vill installera programmet igen kan du använda säkerhetskopian för att återställa data. Du kan återställa en säkerhetskopia från valfri version av Business Contact Manager för Outlook, inklusive en säkerhetskopia som skapats i samband med en migrering från en tidigare version.

Obs!:  Om du vill återställa en databas som skapats av någon annan och du kör Windows Vista på datorn måste du vara administratör på datorn där du vill återställa databasen, och du måste köra Outlook som administratör.

Om du vill använda data som ursprungligen säkerhetskopierades från en annan Business Contact Manager-databas ska du först återställa de data till en befintlig databas. Om du inte redan har skapat en databas skapar du först en sådan och återställer säkerhetskopian till den nyligen skapade databasen. Mer information finns under Skapa eller välja en ny Business Contact Manager-databas.

Varning!:  Om du återställer en säkerhetskopia till en databas som innehåller data kommer data från säkerhetskopian att ersätta befintliga data. Om du vill spara data innan du ersätter dem skapar du en säkerhetskopia. Mer information finns under Varför du bör säkerhetskopiera Business Contact Manager-data.

Återställa data från en säkerhetskopia till en databas

Varning!:  Om databasen är delad ska du be alla användare av den att avsluta Outlook innan du utför återställningen. Detta förhindrar att de får felmeddelanden.

  1. Klicka på fliken Arkiv .

  2. Klicka på fliken Business Contact Manager och sedan på knappen Säkerhetskopiera och återställa.

  3. Klicka på Återställ .

  4. Klicka på Bläddra i dialogrutan Databasåterställning och sök upp säkerhetskopian av databasen.

  5. Ange lösenordet i rutan lösenord i rutan Lösenord om filerna är lösenordsskyddade och klicka på sedan på OK.

    Obs!:  Om du återställer en säkerhetskopia som skapats i en tidigare version av Business Contact Manager för Outlook visas en dialogruta. Klicka på OK för att fortsätta återställa säkerhetskopian. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.

  6. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan Databasen har återställts.

Nu kan du använda den återställda databasen.

Meddelanden: 

  • Om datorn är en del av en arbetsgrupp i stället för en domän och du återställer en databas till en dator som inte är den dator som databasen ursprungligen fanns på, inaktiveras automatisk koppling av skickade och mottagna e-postmeddelanden till konton och affärskontakter. Mer information om länkning och spårning av e-postmeddelanden finns under Länka och spåra e-postmeddelanden i Business Contact Manager.

  • Om datorn är en del av en arbetsgrupp och du återställer en delad databas till en annan dator känner den nya datorn inte igen gamla användarnamn och lösenord. Du måste sluta dela databasen, återställa den och sedan dela den igen för att ge användare åtkomst till den. Mer information finns i Dela Business Contact Manager-data med andra användare.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×