Återställa borttagna objekt från webbplatsens papperskorg

Återställa borttagna objekt från webbplatsens papperskorg

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du tar bort objekt (till exempel OneDrive för företag-filer) från en SharePoint webbplats skickas de till webbplatsens papperskorg (även kallat Papperskorgen i första stadiet), där du kan återställa dem om det behövs. När du tar bort objekt från webbplatsens papperskorg skickas de till webbplatssamlingens papperskorg (även kallat Papperskorgen i andra stadiet).

En administratör för webbplatssamlingen SharePoint kan visa och återställa borttagna objekt från webbplatssamlingens papperskorg till sina ursprungliga platser. Om ett objekt tas bort från webbplatssamlingens papperskorg eller den överskrider bevarande tid, bort den permanent.

Viktigt!: SharePoint Papperskorgen skiljer sig från Papperskorgen i Windows. Om du tar bort filer eller mappar som du synkroniserar kan du återställa dem från Windows Papperskorgen på din dator. Om du vill placera Windows Papperskorgen på skrivbordet, finns i Visa eller dölja Papperskorgen.

Uppdaterade maj, 2018 tack vare feedback från kunder.

Återställa ett objekt från SharePoint Online webbplatssamlingens papperskorg

 1. Gå till webbplatsen och i den vänstra rutan, Välj Papperskorgen.

  Välj Papperskorgen i vänstra navigeringsfältet.

  Om du inte ser Papperskorgen, följer du dessa steg:

  1. Klicka på Inställningar för Knappen Inställningar från SharePoint Online och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   Inställningar under Webbplatssamlingens administrationsrubrik med papperskorgen markerad
 2. Klicka på Papperskorgen i andra stadiet längst ned på sidan Papperskorgen.

  SharePoint online-papperskorgen med andra nivåns länk markerad

  Obs!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser den kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet att komma åt den.

 3. Peka på de objekt du vill återställa, klicka på Kontrollera ikonen till höger om varje post och klicka sedan på Återställ.

  SharePoint Online med knappen Återställa markerad

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

Återställa en hel webbplatssamling

Om du är en global administratör eller SharePoint administratör i Office 365 kan återställa du också hela webbplatssamlingar från webbplatssamlingens papperskorg. Mer information finns i återställa en borttagen webbplatssamling.

Hur länge lagras borttagna objekt i Papperskorgen?

I SharePoint Online behålls objekt för 93 dagar från den tidpunkt som du tar bort dem från sina ursprungliga platser. De finns kvar i webbplatsens papperskorg hela tiden, såvida inte någon tar bort dem därifrån eller tömmer den Papperskorgen. I så fall är går objekten du till webbplatssamlingens papperskorg där de alltid för resten av 93 dagar och såvida inte:

 • webbplatssamlingens papperskorg överskrider sin kvot och börjar ta bort de äldsta objekt

 • objekt manuellt tas bort av administratören för webbplatssamlingen från webbplatssamlingens papperskorg (Mer information om hur du gör detta finns i Ta bort objekt från webbplatssamlingens papperskorg)

Webbplatsen för Papperskorgen lagring räknar mot din webbplatssamling lagringskvot och Tröskelvärde för listvy. Hur mycket utrymme som tilldelats webbplatssamlingens papperskorg är 200% av webbplatssamlingens kvot. Dessa värden kan inte konfigureras.

SharePoint Online behåller säkerhetskopior av allt innehåll i 14 ytterligare dagar efter faktiska borttagningen. Om innehållet inte kan återställas via Papperskorgen eller Återställa filer, kan en administratör kontakta Microsoft Support för att begära en återställning helst i fönstret 14 dagar.

Obs!: Återställningar från säkerhetskopior kan endast utföras för webbplatssamlingar eller underwebbplatser, inte för vissa filer, listor eller bibliotek. Om du behöver återställa ett visst objekt kan hitta den i Papperskorgen, högerklickar du på den och klicka på Återställ.

Återställa ett objekt från SharePoint-servrar 2019 och 2016 papperskorg för webbplatssamling sida

 1. Välj Papperskorgen i det vänstra snabbstartsfönstret på sidan Webbplats.

  Välj Papperskorgen i vänstra navigeringsfältet.

  Om du inte ser Papperskorgen kan du prova följande steg:

  1. Klicka på Inställningar för Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   Inställningar under Webbplatssamlingens administrationsrubrik med papperskorgen markerad

  Viktigt!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser den kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet att komma åt den. Om du är administratör för SharePoint finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

 2. Klicka på Papperskorgen i andra stadiet längst ned på sidan Papperskorgen.

  SharePoint 2016 andra nivåns papperskorgslänk
 3. Klicka på rutan bredvid det objekt som du vill återställa och klicka sedan på Återställ.

  SharePoint 2: a nivåns papperskorg med återställningsknappen markerad

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

 4. Klicka på OK.

Återställa en borttagen webbplats

Borttagna webbplatser finns kvar i webbplatssamlingens papperskorg. Där kan återställa en administratör för webbplatssamlingen dem till sina ursprungliga webbplatssamling.

Obs!: SharePoint Server 2019 användare kan återställa objekt som de har tagit bort själva och objekt som andra användare på webbplatsen har tagits bort. Användare behöver redigeringsbehörighet på de borttagna objekten så att de visas i sina SharePoint-Papperskorgen.

Innan du återställer bör du vara medveten som:

 • Alla innehållstyper som läggs till när en webbplats är i webbplatssamlingens papperskorg läggs inte till den webbplatsen. Fältdefinitioner kan därför inte uppdaterad.

 • Innehållsdistribution påverkas inte en borttagen webbplats i webbplatssamlingens papperskorg. För att lösa det här problemet kan köra begränsat distribution för webbplatsen när du har återställt.

 • När update-paketen är installerade, inklusive Microsoft snabbt åtgärda utveckling (QFE) uppdateringar tillämpas inte uppdateringspaket till webbplatser i webbplatssamlingen Papperskorgen. För att lösa det här problemet kan du manuellt uppgradera webbplatssamlingen med hjälp av cmdlet Upgrade-SPContentDatabase på innehållsdatabas som innehåller den webbplatssamlingen.

Obs!: Om du inte ser den webbplats som du vill återställa kanske den redan har tagits permanent bort manuellt eller automatiskt. Om du har frågor om inställningar för automatisk borttagning prata med din servergrupp eller server-administratören.

Återställa en hel webbplatssamling

Om du är administratör för en SharePoint kan återställa du en webbplatssamling med hjälp av PowerShell. Mer information finns i Återställa SPDeletedSite.

Hur länge lagras borttagna objekt i Papperskorgen?

Det finns två papperskorgarna, webbplatsen Papperskorgen (första stadiet) och webbplatssamlingen Papperskorgen (andra stadiet). Lagringstid standard för alla objekt är 30 dagar. Lagringstid börjar så fort objektet tas bort och inte ändras även om fältet flyttas från webbplatsens papperskorg till webbplatssamlingens papperskorg. Den här perioden kan du öka upp till upp till 10 000 dagar från det datum då den ursprungliga borttagningen händelsen inträffade. Du kan också konfigurera objekt i Papperskorgen inte slängas automatiskt efter en viss tidsperiod, om du vill. Objekt i webbplatsens papperskorg räknas in webbplatsens lagringskvot och Tröskelvärde för listvy. Standard hur mycket utrymme som är tillgängliga i den papperskorg för webbplatssamling är 50% av lagringskvoten för webbplatsen, men kan konfigureras för upp till 500% av lagringskvoten för webbplatsen. Dessa värden kan konfigureras med servergruppsadministratören. Mer information finns i Inställningar för Konfigurera SharePoint-Papperskorgen.

Återställa ett objekt från sidan SharePoint Server 2013 papperskorg för webbplatssamling

 1. Välj Papperskorgen i det vänstra snabbstartsfönstret på sidan Webbplats.

  Om du inte ser Papperskorgen kan du prova följande steg:

  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   Inställningar under Webbplatssamlingens administrationsrubrik med papperskorgen markerad

  Viktigt!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser den kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet att komma åt den. Om du är administratör för SharePoint finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

 2. Klicka på Borttaget från användarens papperskorg i dialogrutan Papperskorgen.

  SharePoint 2013 papperskorg med Ta bort från användaren markerat
 3. Klicka på rutan bredvid det objekt som du vill återställa och klicka sedan på Återställ.

  SharePoint 2013 2: a nivåns papperskorg med återställningsknappen markerad

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

 4. Klicka på OK.

Återställa en borttagen webbplats

Borttagna webbplatser finns kvar i webbplatssamlingens papperskorg. Där kan återställa en administratör för webbplatssamlingen dem till sina ursprungliga webbplatssamling.

Innan du återställer bör du vara medveten som:

 • Alla innehållstyper som läggs till när en webbplats är i webbplatssamlingens papperskorg läggs inte till den webbplatsen. Fältdefinitioner kan därför inte uppdaterad.

 • Innehållsdistribution påverkas inte en borttagen webbplats i webbplatssamlingens papperskorg. För att lösa det här problemet kan köra begränsat distribution för webbplatsen när du har återställt.

 • När update-paketen är installerade, inklusive Microsoft snabbt åtgärda utveckling (QFE) uppdateringar tillämpas inte uppdateringspaket till webbplatser i webbplatssamlingen Papperskorgen. För att lösa det här problemet kan du manuellt uppgradera webbplatssamlingen med hjälp av cmdlet Upgrade-SPContentDatabase på innehållsdatabas som innehåller den webbplatssamlingen.

Obs!: Om du inte ser den webbplats som du vill återställa kanske den redan har tagits permanent bort manuellt eller automatiskt. Om du har frågor om inställningar för automatisk borttagning prata med din servergrupp eller server-administratören.

Återställa en hel webbplatssamling

Om du är administratör för en SharePoint kan återställa du en webbplatssamling med hjälp av PowerShell. Mer information finns i Återställa SPDeletedSite.

Hur länge lagras borttagna objekt i Papperskorgen?

Det finns två papperskorgarna, webbplatsen Papperskorgen (första stadiet) och webbplatssamlingen Papperskorgen (andra stadiet). Lagringstid standard för alla objekt är 30 dagar. Lagringstid börjar så fort objektet tas bort och inte ändras även om fältet flyttas från webbplatsens papperskorg till webbplatssamlingens papperskorg. Den här perioden kan du öka upp till upp till 10 000 dagar från det datum då den ursprungliga borttagningen händelsen inträffade. Du kan också konfigurera objekt i Papperskorgen inte slängas automatiskt efter en viss tidsperiod, om du vill. Objekt i webbplatsens papperskorg räknas in webbplatsens lagringskvot och Tröskelvärde för listvy. Standard hur mycket utrymme som är tillgängliga i den papperskorg för webbplatssamling är 50% av lagringskvoten för webbplatsen, men kan konfigureras för upp till 500% av lagringskvoten för webbplatsen. Dessa värden kan konfigureras med servergruppsadministratören. Mer information finns i Inställningar för Konfigurera SharePoint-Papperskorgen.

Återställa ett objekt från sidan SharePoint Server 2010 papperskorg för webbplatssamling

 1. Välj Papperskorgen i det vänstra snabbstartsfönstret på sidan Webbplats.

  SharePoint 2010 Webbplats papperskorgslänk i Snabbstart
 2. Klicka på Papperskorg för webbplatssamling högst upp på sidan.

  Om du inte ser Papperskorgen i Snabbstart kan du prova följande steg:

  1. Klicka på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn och sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   SharePoint 2010-webbplatssamlingens administrationsavsnitt med papperskorgen markerad

  Viktigt!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser den kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet att komma åt den. Om du är administratör för SharePoint finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

 3. Klicka på Borttaget från användarens papperskorg till höger på skärmen.

  SharePoint 2010 2:a nivåns papperskorgslänk
 4. Klicka på kryssrutan bredvid de(t) objekt som du vill återställa och klicka sedan på Återställ markering.

  SharePoint 2010 med valda objekt och knappen Återställ markerad
 5. Klicka på OK.

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

Obs!: Om du återställer en fil eller mapp med samma namn som en befintlig fil eller mapp på webbplatsen SharePoint Server, att en befintlig fil eller mapp kommer att byta namn om du vill att borttagna objektet som ska återställas.

Återställa en borttagen webbplats

Borttagna webbplatser finns kvar i webbplatssamlingens papperskorg. Där kan återställa en administratör för webbplatssamlingen dem till sina ursprungliga webbplatssamling.

Innan du återställer bör du vara medveten som:

 • Alla innehållstyper som läggs till när en webbplats är i webbplatssamlingens papperskorg läggs inte till den webbplatsen. Fältdefinitioner kan därför inte uppdaterad.

 • Innehållsdistribution påverkas inte en borttagen webbplats i webbplatssamlingens papperskorg. För att lösa det här problemet kan köra begränsat distribution för webbplatsen när du har återställt.

 • När update-paketen är installerade, inklusive Microsoft snabbt åtgärda utveckling (QFE) uppdateringar tillämpas inte uppdateringspaket till webbplatser i webbplatssamlingen Papperskorgen. För att lösa det här problemet kan du manuellt uppgradera webbplatssamlingen med hjälp av cmdlet Upgrade-SPContentDatabase på innehållsdatabas som innehåller den webbplatssamlingen.

Obs!: Om du inte ser den webbplats som du vill återställa kanske den redan har tagits permanent bort manuellt eller automatiskt. Om du har frågor om inställningar för automatisk borttagning prata med din servergrupp eller server-administratören.

Återställa en hel webbplatssamling

Om du är administratör för en SharePoint kan återställa du en webbplatssamling med hjälp av PowerShell. Mer information finns i Återställa SPDeletedSite.

Hur länge lagras borttagna objekt i Papperskorgen?

Det finns två papperskorgarna, webbplatsen Papperskorgen (första stadiet) och webbplatssamlingen Papperskorgen (andra stadiet). Lagringstid standard för alla objekt är 30 dagar. Lagringstid börjar så fort objektet tas bort och inte ändras även om fältet flyttas från webbplatsens papperskorg till webbplatssamlingens papperskorg. Den här perioden kan du öka upp till upp till 10 000 dagar från det datum då den ursprungliga borttagningen händelsen inträffade. Du kan också konfigurera objekt i Papperskorgen inte slängas automatiskt efter en viss tidsperiod, om du vill. Objekt i webbplatsens papperskorg räknas in webbplatsens lagringskvot och Tröskelvärde för listvy. Standard hur mycket utrymme som är tillgängliga i den papperskorg för webbplatssamling är 50% av lagringskvoten för webbplatsen, men kan konfigureras för upp till 500% av lagringskvoten för webbplatsen. Dessa värden kan konfigureras med servergruppsadministratören. Mer information finns i Inställningar för Konfigurera SharePoint-Papperskorgen.

En del grundläggande information om hur du återställer från Papperskorgen

 • Skyddbara objekt tar med sig hela sitt innehåll tillbaka   . När du återställer ett skyddbart objekt (alla objekt vars åtkomst kan kontrolleras) återställs det med alla de objekt det innehöll när det togs bort. Om du till exempel återställer en lista, ett bibliotek, en mapp eller en dokumentgrupp innehåller den återställda versionen alla de dokument och andra objekt som den innehöll när den togs bort. Om du återställer en fil eller annat objekt som har flera versioner omfattar den återställda filen eller objektet alla versioner som fanns när de togs bort.

 • De flesta objekt kan inte återskapas om deras behållarobjekt inte finns   .Om du tar bort ett objekt och därefter tar bort det objekt som det fanns i måste du återställa behållaren innan du kan återställa objektet. Om du till exempel tar bort en fil och sedan tar bort biblioteket där den lagrades måste du återställa biblioteket innan du återställer filen. Om du tar bort en tidigare version av en fil och sedan tar bort den aktuella versionen av själva filen måste du återställa själva filen innan du kan återställa den tidigare versionen.

 • Undantag: ett objekt som tagits bort från en mapp kan återställas utan att återställa mappen    Mappen skapas automatiskt igen i den tidigare platsen, men innehåller nu endast objekt som du har återställts. (Du kan också kan du också återställa mappen manuellt från Papperskorgen i så fall återställs med allt innehåll som den hade när den har tagits bort.)

Lämna en kommentar

Var i den här artikeln till hjälp? I så fall meddela oss längst ned i den här sidan. Berätta för oss vad var förvirrande eller saknas. Om du har fått här från en sökning och var konfigurerat den information som du vill berätta för oss vad du sökte efter. Ta med din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att kontrollera att stegen och uppdatera den här artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×