Återställa anteckningar från en säkerhetskopia

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du säkerhetskopierar dina anteckningsböcker innan du förlorar eller tar bort viktig information kan återställa du anteckningar om du skulle behöva det.

Viktigt!: Återställning av anteckningar är ett värdefullt verktyg, men du måste ställa in automatiska säkerhetskopieringar eller säkerhetskopiera dina anteckningsböcker manuellt om du vill återställa dem senare.

 1. Klicka på Arkiv > Info > Öppna säkerhetskopior.

 2. I dialogrutan Öppna säkerhetskopia dubbelklickar du på mappen för den anteckningsbok som du vill återställa, markerar det aktuella avsnittet och klickar sedan på Öppna.

  Nu visas området Öppna avsnitt i OneNote, där du kan se sidorna i det avsnitt som du just har öppnat från säkerhetskopian.

 3. Om du vill återställa anteckningarna gör du något av följande:

  • Om du vill återställa hela det säkerhetskopierade avsnittet högerklickar du på avsnittsfliken och klickar sedan på Flytta eller kopiera.

  • Om du bara vill återställa vissa sidor ur det säkerhetskopierade avsnittet högerklickar du på de sidflikar du vill återställa och klickar sedan på Flytta eller kopiera.

 4. I dialogrutan Flytta eller kopiera väljer du var det säkerhetskopierade avsnittet eller sidorna ska placeras och klickar sedan på Kopiera.

 5. När dina anteckningar har återställts högerklickar du på det säkerhetskopierade avsnittet och klickar sedan på Stäng.

 6. Välj den ursprungliga anteckningsboken igen från listan Anteckningsböcker för att fortsätta arbeta i den.

Obs!: När du återställer anteckningar från en säkerhetskopia är kommandot Flytta i dialogrutan Flytta eller Kopiera inte tillgängligt. Det innebär att du aldrig av misstag kan ta bort delar av en säkerhetskopia som du kan komma att behöva igen senare.

Microsoft Office OneNote 2007 skapas automatiskt säkerhetskopior av dina anteckningar vid de tidsintervall som du kan anpassa. Du kan återställa anteckningsbokens avsnitt eller hela anteckningsböcker med hjälp av dessa säkerhetskopior.

För varje avsnitt du återställer skapas ett nytt avsnitt i den aktuella anteckningsboken med namnet Namnet på avsnittet (på datum), där avsnittsnamn är namnet på det ursprungliga avsnittet och är det datum som avsnittet senast sparades.

 1. Klicka på Öppna säkerhetskopiaArkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Öppna säkerhetskopia i mappen Säkerhetskopia dubbelklickar du på anteckningsboksmappen som innehåller filen eller filerna som du vill återställa.

 3. Markera en eller flera säkerhetskopior att återställa och klicka sedan på Öppna.

  Tips: Om du vill markera fler än en fil i taget, håller du ned CTRL och klicka på alla filer som du vill använda.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×