Återskapa dina Office-filer

Om en Office-app avslutas oväntat och du inte haft möjlighet att spara dina senaste ändringar öppnas Återskapa dokument automatiskt nästa gång du öppnar Office-appen och hjälper dig att återställa filen.

Tips: För att minska risken att förlora ditt arbete ska du kontrollera att Spara automatiskt och Återskapa automatiskt är aktiverade, och dessutom spara filen manuellt (trycka på Ctrl+S) ofta.

Avgöra vilken fil som jag vill spara?

Fönstret Återskapa dokument

Om det finns flera filer i listan Tillgängliga filer i fönstret Återskapa dokument och du är osäker på vilka du ska spara tar du hjälp av datum och tid då det automatiskt sparade dokumentet skapades. De finns under dokumentnamnet och ger en fingervisning om vilken fil du ska återställa. Om du ser flera versioner av samma fil är det troligtvis filen med den senaste tiden du ska öppna, eftersom den innehåller de senaste ändringarna. Du kan också klicka på varje fil för att öppna dokumentet och granska det. När du har öppnat en fil i listan kan du fortsätta att arbeta i den. Du kan stänga fönstret Återskapa dokument när du har återställt alla dokument som du vill spara.

Du kan snabbt ta bort oönskade filer genom att klicka på pilen bredvid filnamnet och sedan klicka på Ta bort.

Om du klickar på Stäng utan att granska alla återskapade filer ser du ett alternativ om att visa dem igen senare. Nästa gång du öppnar programmet har du möjlighet att spara eller ta bort de automatiskt återskapade filerna.

Ja, jag vill visa dessa filer senare (säkrast) – Välj det här alternativet om du är osäker på ifall du behöver data i de återskapade versionerna av filerna.

Nej, ta bort dessa filer. Jag har sparat de filer jag behöver. – Välj det här alternativet om du är säker på att du inte behöver data i de återskapade versionerna av filerna.

Se även

Behöver du hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×