Åsidosätta startalternativ när du öppnar en databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du använde en inställning för att ange vad som händer när du öppnar en Microsoft Access 2010 databas kan du gå förbi dessa inställningar och få full tillgång till din egen databas. Du kan till exempel ange alternativ för en Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ genom att skapa ett AutoExec-makro eller genom att öppna händelseprocedur. Om databasen har en start-inställning kan beskrivs den här artikeln hur du kan undvika den.

Alternativet att åsidosätta startalternativ kan vara användbart ibland. Om du till exempel har ställt in alternativet att dölja navigeringsfönstret men vill att navigeringsfönstret ska visas kan du åsidosätta det alternativ du tidigare ställde in. Om du vill åsidosätta alla staralternativ utför du följande steg:

  • Håll ned SKIFT-tangenten medan du öppnar databasen.

Beroende på makrosäkerhetsinställningarna för databasen kan ett eller flera säkerhetsmeddelanden visas vid starten.

Obs!: Du måste hålla ned SKIFT-tangenten tills du stänger säkerhetsmeddelandena, annars åsidosätts inte startalternativen.

När du öppnar en databas och samtidigt håller ned SKIFT-tangenten åsidosätts många av alternativen som ställs in på sidan Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ. Gör så här om du vill ändra de här alternativen:

  1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

    Rutan Access-alternativ öppnas.

  2. Klicka på Aktuell databas och ändra inställningarna för den aktuella databasen.

Obs!: Du måste kanske stänga databasen och öppna den igen för att ändringarna ska genomföras.

I tabellen nedan listas alla inställningar på sidan Aktuell databas och hur de beter sig när du öppnar databasen samtidigt som du håller ned SKIFT-tangenten.

Gruppruta

Inställning

Beteende när startalternativ åsidosätts

Programalternativ

Programnamn

Det anpassade programnamnet visas inte.

Programikon

Den anpassade programikonen visas inte.

Visa formulär

Det avsedda formuläret visas inte, och inga av händelsprocedurerna i formuläret körs.

Webbvisningsformulär

Är tillgängligt endast när det avsedda webbformuläret finns tillgängligt. När det är tillgängligt visas inte det avsedda webbformuläret och inga av formulärets händelseprocedurer körs.

Navigering

Visa navigeringsfönster

Även om detta alternativ inte har valts visas navigeringsfönstret.

Alternativ för menyfliksområde och verktygsfält

Menyfliksnamn

Det avsedda anpassade menyfliksområdet visas inte.

Tillåt fullständiga menyer

Alla standardflikar i menyfliksområdet visas oavsett inställning.

Tillåt standardsnabbmenyer

Alla standardsnabbmenyer visas oavsett inställning.

Mer information om hur du anger alternativ för den aktuella databasen finns i artikeln Ange användaralternativ för en aktuell databas från en central plats.

Om du lägger till ett Access-makro med namnet AutoExec i en databas körs makrot vanligtvis varje gång du öppnar databasen. När du åsidosätter startalternativen körs AutoExec-makrot inte.


När databasen har flera användare bör hindra du användare från att åsidosätta startalternativ. Inaktivera kringgå (Skift) med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA) kod för att ställa in egenskapen AllowBypassKeyFalskt.

Egenskapen AllowBypassKey använder följande inställningar.

Inställning

Beskrivning

Sant

Användarna kan använda SKIFT för att hoppa över startegenskaperna och AutoExec-makrot.

Falskt

Användarna kan inte använda SKIFT för att hoppa över startegenskaperna och AutoExec-makrot.

Du kan ange den här egenskapen med hjälp av en makro eller VBA-kod.

Om du vill ställa in egenskapen AllowBypassKey genom att använda ett makro måste du skapa egenskapen på följande sätt:

  • Du kan lägga till egenskapen genom att använda metoden CreateProperty och Lägg till AccessObjectProperties-mängden CurrentProject i en Microsoft Access-databas (.mdb eller .accdb).

  • I en Microsoft Access-projekt (MDB- eller ACCDB-fil) kan du lägga till egenskapen genom att använda metoden CreateProperty och sedan lägga till den till Properties-mängden i objektet Databas.

Inställningen för egenskapen AllowBypassKey börjar inte gälla förrän nästa gång databasen öppnas.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×