Åsidosätta startalternativ när du öppnar en databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ange startalternativ för en Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ eller genom att skapa ett AutoExec-makro, eller med en Öppna-händelseprocedur. I vissa fall kan du dock vilja åsidosätta dessa inställningar när du öppnar en Microsoft Access 2013-databas.

Gör följande om du vill åsidosätta alla startalternativ:

  • Håll ned SKIFT-tangenten medan du öppnar databasen.

Beroende på makrosäkerhetsinställningarna för databasen kan ett eller flera säkerhetsmeddelanden visas vid starten.

Obs!: Du måste hålla ned Skift-tangenten medan du stänger alla säkerhetsmeddelanden, annars åsidosätts inte startalternativen.

Förhindra andra att åsidosätta startalternativ

Du kan förhindra att andra användare åsidosätta startalternativ. Inaktivera kringgå (Skift) med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA) kod för att ställa in egenskapen AllowBypassKeyFalskt.

Följande inställningar används för egenskapen AllowBypassKey.

Inställning

Beskrivning

Sant

Användarna kan använda SKIFT för att hoppa över startegenskaperna och AutoExec-makrot.

Falskt

Användarna kan inte använda SKIFT för att hoppa över startegenskaperna och AutoExec-makrot.

Om du vill ställa in egenskapen AllowBypassKey genom att använda ett makro måste du skapa egenskapen på följande sätt:

  • Du kan lägga till egenskapen genom att använda metoden CreateProperty och Lägg till AccessObjectProperties-mängden CurrentProject i en Microsoft Access-databas (.mdb eller .accdb).

  • I en Microsoft Access-projekt (MDB- eller ACCDB-fil) kan du lägga till egenskapen genom att använda metoden CreateProperty och sedan lägga till den till Properties-mängden i objektet Databas.

Inställningen för egenskapen AllowBypassKey börjar inte gälla förrän nästa gång databasen öppnas.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×