Ångra, göra om eller upprepa en åtgärd

Ångra, göra om eller upprepa en åtgärd (2)

Om du av misstag har utfört en åtgärd i Microsoft Office kan du använda funktionen ångra för att ändra tillbaka.

Dessutom kan du göra om en ångrad åtgärd eller upprepa samma åtgärd.

Artikeln består av följande sidor.

  1. Ångra, göra om eller upprepa en åtgärd

  2. Upprepa en åtgärd

Ångra en åtgärd

För Word

Du kan ångra upp till 100 åtgärder i Word.

Om du till exempel av misstag tar bort viktig text kan du ångra den åtgärden.

.

1.Klicka på Undo button (Ångra).

To undo an action, click Undo.

Den sista åtgärden du utförde upphävs och den raderade texten återställs.

Den föregående åtgärden avmarkeras och borttagen text återställs.

För Excel

Du kan ångra upp till 100 åtgärder i Excel.

Om du till exempel av misstag tar bort en viktig rad från en tabell kan du ångra den åtgärden.

Om en viktig rad i en tabell tas bort av misstag

1.Klicka på Undo button (Ångra).

To undo an action, click Undo.

Den sista åtgärden du utförde upphävs och den raderade raden återställs.

Den föregående åtgärden tas bort och den borttagna raden återställs.

För PowerPoint

Som standard kan du ångra upp till 20 åtgärder i PowerPoint.

Om du till exempel av misstag tar bort en viktig form från en bild kan du ångra den åtgärden.

When an important shape in a slide is accidentally deleted

1.Klicka på Undo button (Ångra).

Du kan ångra en åtgärd genom att klicka på Ångra.

Den sista åtgärden du utförde upphävs och den raderade formen återställs.

Föregående åtgärd avmarkeras och den borttagna figuren återställs.

Tips: Så här kan du ändra det maximala antalet ångra-operationer i PowerPoint

Doctor

Så här kan du ändra det maximala antalet ångra-operationer till högst 150 i PowerPoint.

1.Klicka på Arkiv (Office-knappen).

Klicka på fliken Arkiv.

2.Klicka på Alternativ.

Click Options.

PowerPoint-alternativ visas.

3.Klicka på Avancerat och ange sedan önskat tal i rutan Maximalt antal ångra-operationer.

Click Advanced, and specify a value in Maximum number of undos.

4.Klicka på OK.

Click OK to change the maximum number of undos.

Det maximala antalet ångra-operationer har ändrats.

För Outlook

Du kan ångra upp till 100 åtgärder i Outlook.

Om du till exempel av misstag tar bort en viktig kontakt kan du ångra den åtgärden.

.

1.Klicka på Undo button Doctor (Ångra).

To undo an action, click Undo.

Den sista åtgärden du utförde upphävs och den raderade kontakten återställs.

Den föregående åtgärden tas bort och den borttagna kontakten återställs.

Tips: Om du vill ångra flera åtgärder

Doctor

Du kan ångra flera åtgärder samtidigt i Word, Excel och PowerPoint.

1.Klicka på pilen på Undo button (Ångra).

Klicka på pilen till höger om knappen Ångra.

En lista över de åtgärder som du har utfört visas.

2.Klicka på önskad åtgärd från listan.

I listan klickar du på den åtgärd du vill ångra.

De åtgärder du har utfört efter den valda åtgärden upphävs.

Tips: Åtgärder som inte kan ångras

Doctor

Vissa åtgärder kan inte ångras, till exempel om du klickar på någon Office-knapp eller sparar en fil.

Om du inte kan ångra en åtgärd ändras kommandot Undo button (Ångra) till za (Det går inte att ångra).

Tips: Så här gör du om en åtgärd

Doctor

Du kan också göra om åtgärder som har ångrats.

1.Klicka på Knappen Ångra (Gör om).

Klicka på Gör om.

Endast i Excel kan du även göra om flera ångrade åtgärder samtidigt, liksom när du ångrar flera åtgärder.

I Excel kan du göra om flera godkända åtgärder på en gång.

Tips: Använda kortkommandon för att ångra och göra om

Doctor

Tryck och håll ned CTRL och tryck sedan på Z om du vill ångra en åtgärd.

Tryck och håll ned CTRL och tryck sedan på Y om du vill göra om en åtgärd.

"Upprepa en åtgärd" följer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×