Office
Logga in

Ångra eller göra om datainmatningar eller designändringar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du slutför flera skriva åtgärder i Microsoft Office Access och sedan bestämmer dig för att du inte vill behålla dessa ändringar kan ångra du ändringarna. Om när du ångrar en skriva åtgärd punkterna som du vill återställa texten kan använda du gör om skriva alternativet. Du kan ångra och göra om upp till 20 av din skriva åtgärder. Ångra och gör om-funktioner kan du ta bort eller Upprepa enstaka eller flera skriva åtgärder.

På samma sätt kan du ångra de flesta ändringar som du gör i databasobjekt, till exempel lägga till en kontroll i en rapport eller lägga till en sorteringsordning i ett frågefält.

Vad vill du göra?

Ångra datainmatning

Ångra designändringar

Göra om åtgärder du ångrat

Andra alternativ

Ångra datainmatning

 • Du kan ångra den senaste datainmatningen genom att trycka på Ctrl+Z.

 • Om du vill ångra flera åtgärder gör du något av följande:

  • Klicka på pilen intill Ångra inmatning Knappen Ångra på verktygsfältet Snabbåtkomst och markera de åtgärder som ska ångras.

   Välja vilka åtgärder du vill ångra i listan

   Alla valda inmatningar återställs. Den första åtgärden du kan ångra i listan är den senaste åtgärden. Du kan endast ångra åtgärder i samma ordning som du har utfört dem. Du kan t.ex. inte ångra enbart den näst sista inmatningen du har gjort. Om du vill ångra den näst sista inmatningen måste du även ångra föregående åtgärd.

  • Om du inte kan komma åt verktygsfältet Snabbåtkomst (till exempel om du använder ett modalt formulär) trycker du på Ctrl+Z flera gånger tills den åtgärd du vill ångra har ångrats.

Viktigt!: Vissa åtgärder kan inte ångras, till exempel att klicka på alla Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen kommandon eller spara en fil. När en åtgärd inte kan ångras, bör ändras kommandot Ångra inmatningGår inte att ångra.

Överst på sidan

Ångra designändringar

Du kan ångra ändringar av databasobjekt på samma sätt som du ångrar datainmatningar.

 • Du kan ångra den senaste designändringen genom att trycka på Ctrl+Z.

 • Om du vill ångra flera åtgärder gör du något av följande:

  • Tryck på Ctrl+Z upprepade gånger tills den åtgärd du vill ångra har ångrats.

  • Klicka på pilen intill Ångra Knappen Ångra på verktygsfältet Snabbåtkomst och markera de åtgärder som ska ångras.

   Välja vilka åtgärder du vill ångra i listan

   Alla valda inmatningar återställs. Den första åtgärden du kan ångra i listan är den senaste åtgärden. Du kan endast ångra åtgärder i samma ordning som du har utfört dem. Du kan t.ex. inte ångra enbart den näst sista inmatningen du har gjort. Om du vill ångra den näst sista inmatningen måste du även ångra föregående åtgärd.

Viktigt!: Vissa åtgärder kan inte ångras, till exempel att klicka på alla Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen kommandon eller spara en fil. När en åtgärd inte kan ångras, bör ändras kommandot Ångra inmatningGår inte att ångra.

Överst på sidan

Göra om åtgärder du ångrat

 • Om du vill göra om den senaste åtgärden som du ångrade trycker du på Ctrl+Y.

 • Om du vill göra om flera åtgärder gör du något av följande:

  • Tryck på Ctrl+Y upprepade gånger tills åtgärderna har ångrats.

  • Klicka på pilen intill Gör om Bild av knapp på verktygsfältet Snabbåtkomst och markera de åtgärder som ska göras om.

   Välja åtgärder som du vill göra om i listan

   Åtgärderna görs om i den ordning som anges i listan. Du kan endast göra om åtgärder i samma ordning som du har ångrat dem. Du kan t.ex. inte göra om enbart den näst sista åtgärden du har ångrat. Om du vill göra om den näst sista åtgärden måste du även göra om föregående åtgärd.

Viktigt!: Om kommandona Ångra och Gör om inte är tillgängliga kan de tidigare åtgärderna inte upprepas.

Överst på sidan

Andra alternativ

Förutom ångra, kan du förhindra förlust av arbete på grund av fel med hjälp av säkerhetskopiering och återställning och genom att använda programdelar (en typ av mall).

Säkerhetskopiera och återställa

Innan du börjar jobba med en större omarbetning av designen ska du göra en säkerhetkopia av databasen. Om du sedan gör så många ändringar av designen så att det inte går att ångra dem, kan du återställa så mycket från säkerhetkopian som du behöver. Mer information finns i artikeln Skydda data med säkerhetskopiering och återställning.

Programdelar

Om du använder samma standardkomponent i flera databaser kan du skapa en programdel av komponenten. En programdel är en slags mall som du kan lägga till i en befintlig databas, och som kan bestå av ett eller flera databasobjekt, med eller utan data.

När du har lagt till en programdel i en databas kan du anpassa den. Om du gör designmisstag, eller om du bara upptäcker att ändringarna inte var tillräckligt bra, kan du ta bort de anpassade objekten och lägga till programdelen igen. Mer information finns i artikeln Spara och återanvända designelement i databaser.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×