ÄR-funktionerna

Detta avsnitt beskriver de åtta kalkylbladsfunktioner som används för att testa ett värde eller en referens. Var och en av dessa funktioner som gemensamt kallas ÄR-funktioner kontrollerar ett villkor och returnerar SANT eller FALSKT beroende på resultatet. Exempelvis returnerar ÄRTOM värdet SANT om värde är en referens till en tom cell. Annars returneras värdet FALSKT.

Syntax

ÄRTOM(värde)

ÄRF(value)

ÄRFEL(value)

ÄRLOGISK(value)

ÄRSAKNAD(value)

ÄREJTEXT(value)

ÄRTAL(value)

ÄRTEXT(value)

Värde     är det värde du vill testa. Värdet kan vara tomt, ett fel, logiskt, text, tal eller en kolumnreferens.

Funktion

Returnerar SANT om

ÄRTOM

Värdet refererar till en tom kolumnreferens.

ÄRF

Värde refererar till alla felvärden utom #Saknas!.

ÄRFEL

Värde refererar till något felvärde (#Saknas!, #Värdefel!, #Referens!, #Division/0!, #Ogiltigt!, #Namn? eller #Null!).

ÄREJTEXT

Värde refererar till något element som inte är text. (Observera att denna funktion returnerar SANT om värde refererar till en tom cell).

ÄRLOGISK

Värde refererar till ett logiskt värde.

ÄREJTEXT

Värdet refererar till ett annat element än text. (Observera att den här funktionen returnerar SANT om värdet refererar till en tom kolumnreferens.)

ÄRTAL

Värde refererar till ett tal.

ÄRTEXT

Värde refererar till text.

Kommentarer

  • Värdeargumenten till ÄR-funktionerna omvandlas inte. I de flesta andra funktioner med tal som argument översätts exempelvis textvärdet "19" till talet 19, men i ÄRTAL("19") översätts inte textvärdet "19" och ÄRTAL returnerar FALSKT.

  • ÄR-funktionerna är användbara i formler och makron för att testa resultaten av en beräkning. I kombination med funktionen OM utgör de en metod för att lokalisera fel i formler (se följande exempel).

Exempel 1

Formel

Beskrivning (resultat)

=ÄRLOGISK(SANT)

Kontrollerar om SANT är ett logiskt värde (Ja)

=ÄRLOGISK("SANT")

Kontrollerar om "SANT" är ett logiskt värde (Nej)

=ÄRTAL(4)

Kontrollerar om 4 är ett tal (Ja)

Exempel 2

Kol1

Formel

Beskrivning (resultat)

Guld

=ÄRTOM([Kol1])

Kontrollerar om värdet i kolumn1 är tomt (Nej)

#Referens!

=ÄRFEL([Kol1])

Kontrollerar om värdet i Kol1 är ett felvärde (Ja)

#Referens!

=ÄRSAKNAD([Kol1])

Kontrollerar om värdet i kolumn 1 är felvärdet #Saknas! (Nej)

#Saknas!

=ÄRSAKNAD([Kol1])

Kontrollerar om värdet i kolumn 1 är felvärdet #Saknas! (Ja)

#Saknas!

=ÄRF([Kol1])

Kontrollerar om värdet i Kol1 är ett felvärde (Nej)

330,92

=ÄRTAL([Kol1])

Kontrollerar om värdet i Kol1 är ett numeriskt värde (Ja)

Region1

=ÄRTEXT([Kol1])

Kontrollerar om värdet i kolumn1 är text (Ja)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×