Ändra visningen av ett 3D-diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Att göra ett 3D-diagram, till exempel ett 3D-stapel, 3D-linje eller 3D-funktionsyta) lättare att läsa, du kan ändra 3D format, rotation och skalning i diagrammet.

Diagram som visar diagramelement i 3D-diagram utan att använda en tredje djupaxel (till exempel en cirkel i 3D-, stapel i 3D-diagram eller Staplad fraktionsyta i 3D-diagram) kan ändra du 3D-diagramelementens 3D-format. 3D-rotation och skalningsalternativ är dock inte tillgängliga för de enskilda diagramelement – du kan ändra 3D-rotation och skala för hela diagrammet.

3D-diagram med en vågrät axel, en lodrät axel och en axel för djup

Om mindre brytpunkter döljs bakom större dem i ett 3D-diagram, kan du ångra ordningen på dataserie som ritas i diagrammet eller du kan använda transparens för att öka synligheten för alla brytpunkter.

Meddelanden: 

 • Det här exemplen är från Excel, men diagram är också tillgängliga i Word, PowerPoint och Outlook. Om du använder något av dessa program funktionerna är samma, men det kan finnas vissa skillnader i komma åt de inledande diagrammen.

 • Följande procedur gäller för Office 2013 och senare versioner. Steg för office 2010?

 1. Markera de celler som innehåller de data som du vill använda för ett diagram i kalkylbladet.

 2. Klicka på diagram på fliken Infoga om du bara ser ikonen, eller klicka på ett diagram som du vill använda.

  Knappar för Excel-diagram

Du kan också klicka på se alla diagram-ikonen i det nedre högra hörnet av avsnittet diagram. Då öppnas dialogrutan diagram där du kan välja vilken diagramtyp som helst. Varje kategori visas vanligtvis 2D- och 3D. Välj en.

 1. Klicka på diagramelement, till exempel staplar eller rader som du vill ändra 3D-format på en 3D-diagram, eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement.

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka sedan på det diagramelement som du vill använda.

   Aktuella markeringsområde med element markering markerat

 2. Kortkommando du kan i stället, klicka på det diagramelement du vill ändra 3D-format och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering.

 4. Klicka på effekter3D formatera, och välj sedan en eller flera av följande alternativ.

  Knappen diagram effekter

  1. Klicka på fasa upp eller ned fasa och klicka sedan på den fasning format som du vill använda.

   Markera punktstorleken som du vill använda i rutorna bredd och höjd.

  2. Klicka på Material och klickar på den effekt som du vill använda.

  Inställningarna för 3D-format

  Obs!: Tillgängligheten för de här alternativen beror på det diagramelement som du har valt. Vissa alternativ som presenteras i den här dialogrutan är inte tillgängliga för alla diagram.

  Inställningar i den här dialogrutan fungerar på det diagramelement du väljer. Om du väljer hela diagrammet som skapas ramar, medan om du väljer en dataserie, det fungerar bara på elementen i den aktuella serien.

Du kan ändra diagrammets djup i 3D-diagram som har axlar, mellanrum i x-led i 3D-stapeldiagram och mellanrummet i 3D-liggande eller stående stapeldiagram.

 1. Klicka på 3D-diagrammet som du vill ändra.

 2. Klicka på DataserieFormat-menyn.

 3. Klicka på Alternativ för serie på fliken Formatera dataserie och välj sedan alternativen djup och bredd som du vill använda.

  Inställning av dataserie mellanrummet djup och bredd egenskaper

Obs!: Tillgängligheten för de här alternativen beror på det diagramelement som du har valt. Vissa alternativ som presenteras i den här dialogrutan är inte tillgängliga för diagram.

 1. Klicka först på diagramområdet för 3D-diagram som du vill rotera eller markera diagramområdet i diagrammet element i listan under aktuell markering på fliken Format.

 2. Kortkommando du kan i stället klicka först på diagramområdet och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. Klicka på effekter på fliken Formatera diagramyta och klicka sedan på 3D-Rotation.

  Knappen diagram effekter

 4. Gör något av följande:

  Rotationsegenskaper för 3D

  1. Om du vill ändra rotationen klickar du på graden av rotation som du vill använda i rutorna X-Rotation och Y-Rotation.

   Obs!: Diagram kan roteras runt den vågräta och lodräta axeln men aldrig runt djupaxeln. Därför kan du ange graden av rotation i rutan Z.

  2. Om du vill ändra visningsfält i schemat, klicka på graden av perspektiv som du vill använda i rutan perspektiv, eller knapparna smal visningsfält eller Widen visningsfält tills du har uppnått resultatet som du vill använda.

   Fältet Antal visningsknapparna

   Obs!: Vissa alternativ som presenteras i den här dialogrutan är inte tillgängliga för diagram. Du kan inte återställa de alternativ som du har ändrat till föregående inställningar.

Du kan ändra skalan på ett 3D-diagram genom att ange dess höjd och djup som en procentandel av basen i diagrammet.

 1. Klicka först på diagramområdet för 3D-diagram som du vill ändra eller markera diagramområdet i diagrammet element i listan under aktuell markering på fliken Format.

 2. Kortkommando du kan i stället klicka först på diagramområdet och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. Klicka på 3D-Rotation i dialogrutan Formatera diagramyta.

  Rotationsegenskaper för 3D

 4. Gör något av följande i 3D-Rotation-egenskaper:

  1. Ange hur stor procentandel av djup i rutan djup (% av basen) om du vill ändra djupet i diagrammet.

  2. Om du vill ändra djup och höjd på diagrammet, avmarkera kryssrutan Autoskala och ange hur stor procentandel av djup och höjd som du vill använda i rutorna djup (% av basen) och höjd (% av basen).

  3. Om du vill använda en vy som Rätvinkliga axlar, markera kryssrutan Rätvinkliga axlar och ange hur stor procentandel av djup som du vill använda i rutan djup (% av basen).

Du kan ändra ritordningen för dataserien så att stora 3D-brytpunkter inte blockerar små.

Tredimensionellt diagram som visas i omvänd ordning

 1. Klicka på djupaxeln i ett diagram eller välj djupaxel element i listan under aktuell markering på fliken Format.

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. Markera kryssrutan serier i omvänd ordning i kategorin Alternativ för axel under Alternativ för axel.

  Alternativet 3D-omvänd ordning

Även om genomskinlighet kan användas i 3D- och 2D-diagram, är det särskilt användbart i 3D-diagram där större brytpunkter kan skymmer små.

 1. Klicka på Dataserie eller datapunkt som du vill göra transparent i ett 3D-diagram eller markera en dataserie i diagrammet element i listan under aktuell markering på fliken Format.

 2. Kortkommando du kan i stället, klicka på det diagramelement du vill ändra 3D-format och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 4. Klicka på fyllning och linje, klicka på fyllning och klicka sedan på hel fyllning, toning eller bild eller strukturfyllning.

  Egenskaper för fyllning och linje

 5. Klicka på och välj en färg om du vill ändra färg på elementet.

 6. Klicka på reglaget genomskinlighet handtaget och dra det sedan hur stor procentandel av genomskinlighet som du vill använda.

Skapa ett punktdiagram eller linje diagram i Office 2010

 1. Markera de celler som innehåller de data som du vill använda för ett diagram i kalkylbladet.

 2. Gör ett av följande i gruppen Diagram på fliken Infoga:

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Klicka på kolumn om du vill skapa ett 3D-stapeldiagram, och under 3D-stapel, klickar du på 3D-stapel.

  • Klicka på kolumn om du vill skapa en 3D-cylinderdiagram och klicka på 3D-Cylinder under Cylinder.

  • Klicka på kolumn om du vill skapa ett kondiagram i 3D-och klicka på 3D-kon under kon.

  • Klicka på kolumn om du vill skapa en 3D-pyramiddiagram och klicka på 3D-Pyramid under Pyramid.

  • Om du vill skapa ett 3D-linjediagram, klicka på linje och sedan på 3D-linje under 3D-linjediagram.

  • Klickar på 3D-ytdiagram under 3D-ytdiagram, om du vill skapa en 3D-ytdiagram område.

  • Klicka på 3D-funktionsyta eller 3D-funktionsyta med stålram under ytan, om du vill skapa en 3D-funktionsyta, Andra diagram.

   Tips: Ett skärmtips med namnet på diagramtypen visas när du placerar muspekaren över en diagramtyp eller undertyp. Mer information finns i Tillgängliga diagramtyper.

 1. Klicka på det diagramelement du vill ändra 3D-format på en 3D-diagram, eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement.

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format läggs till.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka sedan på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Kortkommando du kan i stället, klicka på det diagramelement du vill ändra 3D-format och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Layout.

 4. Klicka på Formatera 3D och välj sedan en eller flera av följande alternativ.

  1. Klicka på övre och nedre under fasa, och sedan på formatet fasning som du vill använda. Markera punktstorleken som du vill använda i rutorna bredd och höjd.

  2. Klicka på Material under ytan och klickar på den effekt som du vill använda.

   Obs!: Tillgängligheten för de här alternativen beror på det diagramelement som du har valt. Vissa alternativ som presenteras i den här dialogrutan är inte tillgängliga för diagram.

Tips: Du kan också använda den här proceduren för att ändra 3D-format på diagramelement i ett 2D-diagram.

Du kan ändra diagrammets djup i 3D-diagram som har axlar, mellanrum i x-led i 3D-stapeldiagram och mellanrummet i 3D-liggande eller stående stapeldiagram.

 1. Klicka på 3D-diagrammet som du vill ändra.

 2. Klicka på DataserieFormat-menyn.

 3. Markera de alternativ du vill använda för djup och bredd på fliken Alternativ.

 1. Klicka först på diagramområdet för 3D-diagram som du vill rotera eller gör följande för att markera diagramområdet från en lista med diagramelement:

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format läggs till.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka sedan på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Kortkommando du kan i stället klicka först på diagramområdet och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. På fliken Layout i gruppen bakgrund klickar du på 3D-Rotation.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. I kategorin 3D-Rotation under Rotation, gör du något av följande:

  1. Om du vill ändra rotationen klickar du på graden av rotation som du vill använda i rutorna X och Y.

   Obs!: Diagram kan roteras runt den vågräta och lodräta axeln men aldrig runt djupaxeln. Därför kan du ange graden av rotation i rutan Z.

  2. Om du vill ändra visningsfält i schemat, klicka på graden av perspektiv som du vill använda i rutan perspektiv, eller knapparna smal visningsfält eller Widen visningsfält tills du har uppnått resultatet som du vill använda.

   Obs!: Vissa alternativ som presenteras i den här dialogrutan är inte tillgängliga för diagram. Du kan inte återställa de alternativ som du har ändrat till föregående inställningar.

Du kan ändra skalan på ett 3D-diagram genom att ange dess höjd och djup som en procentandel av basen i diagrammet.

 1. Klicka först på diagramområdet för 3D-diagram som du vill ändra eller gör följande för att välja det från en lista med diagramelement:

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format läggs till.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka sedan på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Kortkommando du kan i stället klicka först på diagramområdet och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. På fliken Layout i gruppen bakgrund klickar du på 3D-Rotation.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. I kategorin 3D-Rotation under Diagramskala gör du något av följande:

  1. Ange hur stor procentandel av djup i rutan djup (% av basen) om du vill ändra djupet i diagrammet.

  2. Om du vill ändra djup och höjd på diagrammet, avmarkera kryssrutan Autoskala och ange hur stor procentandel av djup och höjd som du vill använda i rutorna djup (% av basen) och höjd (% av basen).

  3. Om du vill använda en vy som Rätvinkliga axlar, markera kryssrutan Rätvinkliga axlar och ange hur stor procentandel av djup som du vill använda i rutan djup (% av basen).

Du kan ändra ritordningen för dataserien så att stora 3D-brytpunkter inte blockerar små.

Tredimensionellt diagram som visas i omvänd ordning

 1. Klicka på djupaxeln i ett diagram eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement:

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format läggs till.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka sedan på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. Markera kryssrutan serier i omvänd ordning i kategorin Alternativ för axel under Alternativ för axel.

Även om genomskinlighet kan användas i 3D- och 2D-diagram, är det särskilt användbart i 3D-diagram där större brytpunkter kan skymmer små.

 1. Klicka på Dataserie eller datapunkt som du vill göra transparent i ett 3D-diagram eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement:

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format läggs till.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka sedan på det diagramelement som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Kortkommando du kan i stället, klicka på det diagramelement du vill ändra 3D-format och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Layout.

 4. Klicka på fyllning och klicka sedan på hel fyllning, toning eller bild eller strukturfyllning.

 5. Klicka på reglaget genomskinlighet handtaget och dra i handtaget till hur stor procentandel av genomskinlighet som du vill använda.

Ta reda på hur du kan ändra rotationen eller perspektiv i ett 3D-diagram i Word för Mac, PowerPoint för Mac och Excel för Mac.

Obs!: Skärmbilder i följande procedur har dirigerats i Excel, även om funktionen är samma i Word och PowerPoint.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Format i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Figureffekter och sedan klicka på 3D-Rotation och på Alternativ för 3D-Rotation.

  Alternativ för 3D-rotation
 3. Gör följande på panelen Formatera diagramyta i avsnittet 3D-Rotation:

  Fönstret Formatera diagramyta
  1. Ange graden av rotation om du vill ändra rotationen i rutorna X-Rotation och Y-Rotation.

  2. Ange om du vill ändra perspektiv i rutan perspektiv i perspektiv som du vill använda. Du kan också använda pilarna Ikon för smal visningsfält och Bredda visningsfält ikon för att begränsa eller bredda visningsfältet.

Mer information finns i

Uppdatera data i ett befintligt diagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×