Ändra versaler/gemener i text

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Till skillnad från Microsoft Word finns det inget knappen ändra Skift läge för att ändra Skift läge. Du kan använda funktionerna versaleroch gemenerför att automatiskt ändra Skift läge för text till versaler, gemener eller versaler. Funktioner är bara inbyggda formler som är avsedda att utföra specifika uppgifter – i det här fallet konvertera text.

Så här ändrar du Skift läge

I exemplet nedan används funktionen initial för att konvertera namnen på versaler i kolumn A till versaler, vilket bara får den första bokstaven i varje namn.

 1. Infoga först en tillfällig kolumn bredvid kolumnen som innehåller den text du vill konvertera. I det här fallet har vi lagt till en ny kolumn (B) till höger om kolumnen kundnamn .


  Tom kolumn för att ange formel
  i cell B2 skriver du = initial (a2)och trycker sedan på RETUR.

  Funktionen INITIAL i cell B2
  med den här formeln konverteras namnet i cell A2 från versaler till gemener. Om du vill konvertera text till gemener skriver du = gemener (a2) i stället. Use = versaler (a2) om du behöver konvertera text till versaler, ersätter a2 med motsvarande cell referens.

 2. Fyll i formeln i den nya kolumnen. Det snabbaste sättet att göra detta är genom att Markera cell B2 och sedan dubbelklicka på den lilla svarta fyr kanten som visas i det nedre högra hörnet av cellen.
  Liten svart fyrkant för att fylla formeln nedåt

  Tips:  Om dina data finns i en Excel-tabell skapas en beräknad kolumn automatiskt med värden som är ifyllda när du anger formeln.

 1. I det här läget ska värdena i den nya kolumnen (B) markeras. Tryck på CTRL + C för att kopiera dem till Urklipp.

  Versal text i ny kolumn (B)
  Högerklicka på cell A2, klicka på Klistra inoch klicka sedan på värden. I det här steget kan du klistra in endast namnen och inte underliggande formler, som du inte behöver behålla.

 2. Du kan sedan ta bort kolumn (B) eftersom den inte längre behövs.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Använda Autofyll och Snabbfyllning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×