Ändra varaktigheten för en aktivitet

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar en automatiskt schemalagd aktivitet tilldelas Project 2010 en uppskattad varaktighet av en dag som standard. Du kan ändra den varaktigheten när som helst för att visa den faktiska tid som aktiviteten kräver.

Obs!: Vad händer när du skapar eller ändra varaktigheten för en aktivitet skiljer sig åt beroende på om du arbetar med en automatiskt schemalagd aktivitet eller en manuellt schemalagd aktivitet. Som standard nya aktiviteter schemaläggs manuellt och har inte standardvaraktighet. Om du vill att nya aktiviteter schemaläggs automatiskt på fliken aktivitet i gruppen uppgifter klickar du på Schemalägg automatiskt.

Vad vill du göra?

Ändra varaktigheten för en aktivitet

Göra bättre uppskattningar

Ändra varaktigheten för en aktivitet

 1. Om det behövs kan du lägga till aktiviteten i projektplanen. Fullständiga anvisningar finns i skapa enstaka och återkommande aktiviteter .

 2. I kolumnen varaktighet för aktiviteten skriver du varaktigheten i minuter (m), timmar (h), dagar (d), veckor (v) eller månader ().

  Obs!: Project konverterar inte enheterna om du ändrar dem. Om varaktigheten till exempel är 1 dag och du vill uttrycka det i timmar så måste du först beräkna antalet arbetstimmar för en dag och sedan ange det nya värdet i timmar.

 3. Om den nya varaktigheten är en uppskattning skriver du ett frågetecken (?) efter den.

 4. Tryck på RETUR.

Obs!: Du kan ändra varaktigheten för en sammanfattningsaktivitet (kallas även en "hammock aktivitet") i Project 2010, utan att ändra dess underaktiviteter. Om varaktigheten för den sammanfattande uppgiften blir annorlunda än den totala varaktigheten för underaktiviteter visas skillnaden som en röd linje i schemadelen av vyn.

Ändra standardenheterna

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Schema till vänster i dialogrutan Alternativ för projekt.

 3. Välj en enhet i rutan Varaktigheten anges i.

Tillåt uppskattade varaktigheter

Vissa projekt kan inte använda uppskattad varaktighet för automatiskt schemalagda aktiviteter. Om projektet inte använda uppskattad varaktighet och du skriver ett frågetecken i kolumnen varaktighet för en aktivitet, värdet inte anses vara en uppskattning. Om du vill aktivera uppskattad varaktighet i projektet, gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Schema till vänster i dialogrutan Alternativ för projekt.

 3. Markera kryssrutan Visa att schemalagda aktiviteter har uppskattade varaktigheter.

Överst på sidan

Göra bättre uppskattningar

Förstå det förflutna

Du kan göra riktigare uppskattningar av varaktigheten för aktiviteter genom att utnyttja dina egna erfarenheter och erfarenheter från andra som har gjort liknande saker i tidigare projekt. Ställ till exempel följande frågor:

 • Hur lång tid tog aktiviteten?

 • Vilka utmaningar stötte du på?

 • Vad skulle du göra annorlunda om du skulle göra det igen?

Notera eventuella skillnader mellan den nya aktiviteten och tidigare aktiviteter, och ta hänsyn till dem när du uppskattar aktivitetens varaktighet.

Tips: Om du vill kommunicera med andra projektledare, ta en titt project management grupper på webbplatser för sociala nätverk som Facebook eller Twitter.

Förstå den aktuella situationen: vem och vad

Beakta följande när du uppskattar varaktigheten för aktiviteter:

 • Varaktigheten är beroende av erfarenheten hos den person som utför aktiviteten. En mycket erfaren person kan ibland bli klar med vissa aktiviteter snabbare än mindre erfarna personer.

 • Uppskattningarna bör ses över när arbetet startar. Då vet du mer om aktiviteterna.

Använda PERT

Du kan även räkna fram uppskattningar genom att jämföra bästa, sämsta och förväntade varaktigheter. Detta kallas ibland PERT-analys.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×