Ändra utseende på SharePoint-webbplatsen

Ändra utseende på SharePoint-webbplatsen

Du kan snabbt och enkelt anpassa utseendet på din SharePoint-plats så att det återspeglar din professionella stil och varumärket. Vilka alternativ som är tillgängliga för dig beror på vilken version av SharePoint du använder.

Obs!: Om du vill ändra utseendet måste du ha webbplats ägaren eller design behörigheter på webbplatsen.

Ändra utseende inställningarna finns under Inställningar Inställningar för SPO-migreringsverktyget i det övre högra hörnet på SharePoint webbplatsen. För grupp webbplatser kan du ändra tema och rubrik. På kommunikations webbplatser kan du också ändra layouten i navigeringen och lägga till en sidfot på webbplatsen.

Använda ett tema för att ändra färg på din SharePoint-webbplats

Du kan välja ett av de förvalda SharePoint-teman och anpassa det efter behov, välja ett företags tema med godkänt varumärke för ditt företag eller använda en av de klassiska funktionerna. Information om hur du skapar och laddar upp ett företags tema finns i SharePoint-webbplatsen.

Meddelanden: 

 • Vissa funktioner introduceras gradvis för organisationer som har valt att delta i det riktade utgivnings programmet. Det innebär att du kanske inte ser den här funktionen än eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna.

 • Ytterligare sätt att anpassa webbplatsen finns i Anpassa din SharePoint-webbplats.

 1. Klicka på Inställningar på din webbplats Inställningar för SPO-migreringsverktyget och klicka sedan på ändra utseendet > tema.

  Obs!: Om du inte ser ändra utseende på menyn Inställningar kanske du inte har behörighet att hantera det här alternativet. Mer information finns i förstå behörighets nivåer i SharePoint eller be administratören.

 2. Välj det utseende du vill ha. Då visas en förhands granskning av hur webbplatsen ser ut med det valda temat. Klicka på Spara för att tillämpa den på din webbplats eller klicka på Avbryt om du inte gillar det du ser och vill återgå till det du hade haft i början.

  Meddelanden: 

  • Administratören kan ha angett att den aktuella webbplatsen bara ska visa en lista över godkända teman. Om så är fallet ser du inte något av standard SharePoint s teman.

  • Om du uppdaterar temat på en under webbplats eller om din administratör har webbplatser som har ställts in på den klassiska upplevelsen följer du anvisningarna i avsnittet klassisk konstruktion .

  Ändra tema för din SharePoint-webbplats

 3. Om du vill anpassa färgerna för något av standard SharePoint-teman väljer du temat och klickar sedan på Anpassa.

  Välj den huvud färg och accentfärg du vill använda och klicka sedan på Spara för att tillämpa den på webbplatsen. Listan över huvud färger och dekor färger varierar beroende på vilket standard SharePoint-tema du väljer att anpassa.

  Obs!: För närvarande kan du inte ändra bakgrunds färgen för webbplatsen med den här inställningen. SharePoint administratörer kan göra ändringar i företagets godkända teman enligt beskrivningen i SharePoint.

  Välj ett nytt tema för SharePoint-webbplatsen

  Anpassa tema färgerna på SharePoint-webbplatsen

Anpassa webbplatsens rubrik

 1. Klicka på Inställningar på din webbplats Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på ändra utseendet > .

  Obs!: Om du inte ser ändra utseende på menyn Inställningar kanske du inte har behörighet att hantera det här alternativet. Mer information finns i förstå behörighets nivåer i SharePoint eller be administratören.

  Layouter för webbplats rubriker i SharePoint

 2. Välj antingen den vanliga huvudlayouten eller alternativet Komprimera som flyttar allt sidhuvud till en enda rad.

 3. Klicka på ändra för att lägga till en webbplats logo typ.

 4. Välj en rubrik bakgrund om du vill ändra bakgrunds färgen på webbplats rubriken.

 5. Spara ändringarna genom att klicka på Använd .

Ändra navigerings format

 1. Klicka på Inställningar på din webbplats Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på ändra utseendet > navigering.

  Obs!: Om du inte ser ändra utseende på menyn Inställningar kanske du inte har behörighet att hantera det här alternativet. Mer information finns i förstå behörighets nivåer i SharePoint eller be administratören.

 2. Välj något av följande alternativ:

  Megamenu

  SharePoint-menynin

  Sammanhängande

  Exempel på CSS-menyn i SharePoint

  Meddelanden: 

  • Megamenu-formatet är bara tillgängligt på SharePoint Hub-webbplatser som är kopplade till Microsoft Teams eller på kommunikations webbplatser.

  • Megamenu stöds inte på webbplatser där klassisk publicering är aktive rad.

  • Information om hur du ändrar navigerings länkar finns i Anpassa navigeringen på din SharePoint-webbplats.

  • Länkar som läggs till på den tredje nivån när du använder megamenu format visas bara som en enda lodrät lista.

 3. Spara ändringarna genom att klicka på Använd .

Lägga till en webbplats fot

 1. Klicka på Inställningar på din webbplats Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på ändra utseendet > sidfoten.

  Obs!: Om du inte ser ändra utseende på menyn Inställningar kanske du inte har behörighet att hantera det här alternativet. Mer information finns i förstå behörighets nivåer i SharePoint eller be administratören.

  Sidfot i SharePoint-webbplats

 2. Växla till sid fots knappen för att lägga till en sidfot på webbplatsen.

 3. Klicka på Ladda upp för att lägga till logo typen i sidfoten. Bildens storlek ändras automatiskt.

 4. Om du vill lägga till ett namn för sidfoten kan du växla till och ange namnet.

 5. Spara ändringarna genom att klicka på Spara.

 6. När du har lagt till en sidfot på webbplatsen kan du lägga till en länk eller etikett i sidfoten. Klicka på Redigera i sidfoten till höger. Information om hur du lägger till och redigerar länkar och etiketter finns i Anpassa navigeringen på din SharePoint-webbplats. Du kan lägga till en nivå på upp till åtta länkar eller etiketter.

  Obs!: Funktionen för sid foten är bara tillgänglig på webbplats sidornaför kommunikation. De är inte tillgängliga för List sidor, biblioteks sidor eller andra sidor på webbplatsen.

Ändra färg, bakgrund eller teckensnitt med klassiska upplevelse teman

Om administratören har webbplatser som har ställts in på den klassiska upplevelsen, eller om du ändrar tema för en under webbplats, följer du de här stegen för att ändra färg, bakgrund och teckensnitt för din SharePoint webbplats:

 1. Klicka på Inställningar på din webbplats Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på ändra utseende.

 2. Klicka på Visa klassiska inställningar eller på klassisk ändra visnings alternativ. Om du redan är i det klassiska gränssnittet kan du hoppa över det här steget.

  Exempel på tillgängliga designer för att anpassa communitywebbplatsen

 3. Välj ett utseende bland alternativen. Om du inte är helt nöjd med färgen eller bilden kan du ändra dem i nästa steg.

 4. Om du vill lägga till eller ändra bakgrunds bilden klickar du på ändra om du vill ladda upp en egen bild eller dra en bild från datorn till miniatyr bilden ovanför kommandot ändra .

  Alternativ för att ändra bakgrunds bild i SharePoint

 5. Om du vill ändra färgschemat klickar du på pilen intill Färger och väljer ett annat färgschema.

  Redigera färgerna, teckensnitt och layout för look

 6. Om du vill ändra layouten klickar du på pilen intill Webbplatslayout och väljer en annan layout, vilken styr placeringen av navigeringslänkar, sökfält osv.

 7. Om du vill ändra teckensnitten klickar du på pilen intill Teckensnitt och väljer ett annat teckensnitt.

  Obs!: Du kan ändra tecken format, men det går inte att ändra storleken.

 8. När du är redo att se en förhands granskning i full storlek för att ändringarna ska se ut på webbplats innehållet klickar du på testa. Inga ändringar visas än för andra webbplatsanvändare.

  Obs!: Om du inte gillar vad du ser och vill återgå till det du hade haft i början klickar du på börja med eller så kan du klicka på din webbplats logo typ för att avsluta och gå tillbaka till start sidan på webbplatsen.

 9. Om du är nöjd med resultatet klickar du på Ja, behåll den. Om du är missnöjd klickar du på Nej, den behöver fixas till lite och testar något annat.

  Behåll ändringar eller ignorera

Använda ett tema för att ändra färg på din SharePoint-webbplats

Du kan välja ett av de förvalda SharePoint-teman och anpassa det efter behov, välja ett företags tema med godkänt varumärke för ditt företag eller använda en av de klassiska funktionerna. Information om hur du skapar och laddar upp ett företags tema finns i SharePoint-webbplatsen.

Meddelanden: 

 • Vissa funktioner introduceras gradvis för organisationer som har valt att delta i det riktade utgivnings programmet. Det innebär att du kanske inte ser den här funktionen än eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna.

 • Ytterligare sätt att anpassa webbplatsen finns i Anpassa din SharePoint-webbplats.

 1. Klicka på Inställningar på din webbplats Inställningar för SPO-migreringsverktyget och klicka sedan på ändra utseendet > tema.

  Obs!: Om du inte ser ändra utseende på menyn Inställningar kanske du inte har behörighet att hantera det här alternativet. Mer information finns i förstå behörighets nivåer i SharePoint eller be administratören.

 2. Välj det utseende du vill ha. Då visas en förhands granskning av hur webbplatsen ser ut med det valda temat. Klicka på Spara för att tillämpa den på din webbplats eller klicka på Avbryt om du inte gillar det du ser och vill återgå till det du hade haft i början.

  Meddelanden: 

  • Administratören kan ha angett att den aktuella webbplatsen bara ska visa en lista över godkända teman. Om så är fallet ser du inte något av standard SharePoint s teman.

  • Om du uppdaterar temat på en under webbplats eller om din administratör har webbplatser som har ställts in på den klassiska upplevelsen följer du anvisningarna i avsnittet klassisk konstruktion .

  Ändra tema för din SharePoint-webbplats

 3. Om du vill anpassa färgerna för något av standard SharePoint-teman väljer du temat och klickar sedan på Anpassa.

  Välj den huvud färg och accentfärg du vill använda och klicka sedan på Spara för att tillämpa den på webbplatsen. Du kan också välja om en grått (neutral), ljus (mjuk) eller mörk (stark) version av huvud färg ska tillämpas på sidans sidhuvud eller om du vill behålla den vita huvud bakgrunden. Listan över huvud färger och dekor färger varierar beroende på vilket standard SharePoint-tema du väljer att anpassa.

  Obs!: För närvarande kan du inte ändra bakgrunds färgen för webbplatsen med den här inställningen. SharePoint administratörer kan göra ändringar i företagets godkända teman enligt beskrivningen i SharePoint.

  Välj ett nytt tema för SharePoint-webbplatsen

  Anpassa tema färgerna på SharePoint-webbplatsen

Ändra färg, bakgrund eller teckensnitt med klassiska upplevelse teman

Om administratören har webbplatser som har ställts in på den klassiska upplevelsen, eller om du ändrar tema för en under webbplats, följer du de här stegen för att ändra färg, bakgrund och teckensnitt för din SharePoint webbplats:

 1. Klicka på Inställningar på din webbplats Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på ändra utseende.

 2. Klicka på Visa klassiska inställningar eller på klassisk ändra visnings alternativ. Om du redan är i det klassiska gränssnittet kan du hoppa över det här steget.

  Exempel på tillgängliga designer för att anpassa communitywebbplatsen

 3. Välj ett utseende bland alternativen. Om du inte är helt nöjd med färgen eller bilden kan du ändra dem i nästa steg.

 4. Om du vill lägga till eller ändra bakgrunds bilden klickar du på ändra om du vill ladda upp en egen bild eller dra en bild från datorn till miniatyr bilden ovanför kommandot ändra .

  Alternativ för att ändra bakgrunds bild i SharePoint

 5. Om du vill ändra färgschemat klickar du på pilen intill Färger och väljer ett annat färgschema.

  Redigera färgerna, teckensnitt och layout för look

 6. Om du vill ändra layouten klickar du på pilen intill Webbplatslayout och väljer en annan layout, vilken styr placeringen av navigeringslänkar, sökfält osv.

 7. Om du vill ändra teckensnitten klickar du på pilen intill Teckensnitt och väljer ett annat teckensnitt.

  Obs!: Du kan ändra tecken format, men det går inte att ändra storleken.

 8. När du är redo att se en förhands granskning i full storlek för att ändringarna ska se ut på webbplats innehållet klickar du på testa. Inga ändringar visas än för andra webbplatsanvändare.

  Obs!: Om du inte gillar vad du ser och vill återgå till det du hade haft i början klickar du på börja med eller så kan du klicka på din webbplats logo typ för att avsluta och gå tillbaka till start sidan på webbplatsen.

 9. Om du är nöjd med resultatet klickar du på Ja, behåll den. Om du är missnöjd klickar du på Nej, den behöver fixas till lite och testar något annat.

  Behåll ändringar eller ignorera

Använda ett tema för att ändra färg, bakgrund eller teckensnitt på din SharePoint-webbplats

 1. Klicka på inställningar Knappen Office 365-inställningar på webbplatsen och klicka sedan på ändra utseende.

  Menyn inställningar med ändra utseendet

  Du kan också klicka på inställningar Knappen Office 365-inställningar , klicka på webbplats inställningar och sedan klicka på ändra utseendeunder rubriken utseende och känsla .

  Avsnittet för webbplats inställningar med ändra utseendet markerat

  Meddelanden: 

  • Om panelerna för Kom igång med din webbplats finns på startsidan kan du klicka på panelen Vilken är din stil?.

  • Knappen Vad är din stil från panelerna Komma igång

  • Om du inte ser ändra utseendeInställningar -menyn eller på sidan webbplats inställningar kanske du inte har behörighet att hantera det här alternativet. Mer information finns i förstå behörighets nivåer i SharePoint eller be administratören.

 2. Välj ett annat utseende bland alternativen. Oroa dig inte om du inte är helt nöjd med färgen eller bilden – du kan ändra dem i nästa steg.

  Exempel på tillgängliga designer för att anpassa communitywebbplatsen

 3. Nu kan du börja skapa:

  • Om du vill lägga till en bakgrundsbild eller ändra den befintliga bilden klickar du på Ändra och laddar upp en egen bild, eller drar en bild från datorn till miniatyrbilden ovanför kommandot Ändra.

   Obs!: Om dra och släpp inte fungerar installerar du den senaste versionen av din webbläsare eller lägst Microsoft Office 2013.

  • Om du vill ändra färgschemat klickar du pilen intill Färger och väljer ett annat färgschema.

  • Om du vill ändra layouten klickar du på pilen intill Webbplatslayout och väljer en annan layout, vilken styr placeringen av navigeringslänkar, sökfält osv.

  • Om du vill ändra teckensnitten klickar du på pilen intill Teckensnitt och väljer ett annat teckensnitt.

  Anpassa det markerade temat

  Meddelanden: 

  • Du ser direkt hur ändringarna ser ut i förhandsgranskningsområdet. Klicka på börja omför att återgå till det du hade haft i början. Du kan också klicka på webbplats logo typen för att avsluta ändra utseendet och gå tillbaka till start sidan på webbplatsen.

  • Eftersom SharePoint-installationer kan ha olika versioner och kan anpassas på många olika sätt, kan designern för din webbplats ha tillhandahållit något annat sätt att lämna webbplatsen. Fråga din administratören om du inte ser det.

 4. Om du vill visa en förhands granskning i full storlek på hur ändringarna ser ut när du använder webbplats innehållet klickar du på testa. Inga ändringar visas än för andra webbplatsanvändare. Om du inte tycker om ändringarna klickar du på Börja om.

 5. Om du är nöjd med resultatet klickar du på Ja, behåll den. Om du är missnöjd klickar du på Nej, den behöver fixas till lite och testar något annat.

Obs!: När du är klar, eller om du ändrar dig, klickar du på navigeringslänkarna längst upp till vänster för att gå tillbaka dit du var.

Titeln är ofta det första som besökare på din webbplats tittar på när de besöker webbplatsen, så det är en bra idé att välja en rubrik som beskriver ditt team eller projekt. Om du lägger till en logo typ kan användarna snabbt se att de är på rätt webbplats.

 1. Klicka på inställningar Knappen Office 365-inställningar på SharePoint-webbplatsen och klicka sedan på webbplats inställningar.

 2. Klicka på Titel, beskrivning och logotyp under Utseende på sidan Webbplatsinställningar.

  Webbplats inställningar med rubrik, beskrivning, logo typ markerad

  Obs!: Om du inte ser rubrik, beskrivning och logo typkanske du inte har behörighet att hantera det alternativet. Du måste ha behörighet som ägare eller design för webbplatsen. Organisationen kan även definiera utformningen för en hel webbplats samling och har tagit bort din tillåtelse för att hantera dessa alternativ. Mer information finns i Förstå behörighetsnivåer i SharePoint.

 3. Ange en ny rubrik i fältet Rubrik.
  Den nya titeln visas på varje sida på webbplatsen.

  Inställningar för titel, beskrivning och logotyp

 4. Ange en ny beskrivning i fältet Beskrivning. Beskrivningen visas inte på webbplatsen men den visas på sökresultatsidorna.

 5. Ändra logotypen:

  • Du kan ladda upp logotypen från din dator genom att klicka på Från den här datorn och klicka på Bläddra. Leta reda på bilden och klicka sedan på Öppna.

  • Om du vill lägga till din logo typ från SharePoint klickar du på från SharePoint, bläddrar till det bibliotek där bilden finns, markera bilden och klicka på Infoga. (Under förutsättning att du redan har laddad upp logotypen på gruppwebbplatsen.)

 6. Spara ändringarna genom att klicka på OK.

Om du inte är nöjd med hur logotypen visas på webbplatsen kan du ändra den och upprepa instruktionerna ovan för att skriva över logotypen.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×