Ändra utseende på sökresultatet med hjälp av resultattyper och visningsmallar

För att hjälpa användare att snabbt skilja mellan olika typer av resultat när de söker efter något i SharePoint använder vi resultattyper och visningsmallar. Viktig information visa direkt i sökresultatet så att användarna inte behöver klicka på varje resultat för att se om de har hittat vad de letade efter.

Som standard är webbdelen för sökresultat i sökcentret konfigurerad för användning av olika visningsmallar enligt resultattypen i sökresultatet. Resultattyper definierar vilken visningsmall som ska användas och när, och visningsmallen definierar vilken information som ska visas i sökresultatet.

Det finns till exempel en visningsmall för PowerPoint-filer och en annan visningsmall för Word-dokument. En resultattyp anger att om sökordet finns med i en PowerPoint-fil ska PowerPoint-visningsmallen användas när resultatet visas. Användarna kan direkt se att resultatet är en PowerPoint-fil och de kan också se annan information som hjälper dem att se om resultatet är det de söker. När användarna hovrar över resultatet ser de en förhandsgranskning av PowerPoint-filen i hovringspanelen, tillsammans med information om den. Med hovringspanelen kan användarna också utföra åtgärder, till exempel Redigera eller Skicka. På samma sätt använder resultattypen för Word-dokument en Word-visningsmall för att visa informationen.

Visar olika visningsmallar beroende på resultattyp
Resultatet ser olika ut beroende på resultattyp och visningsmall. Den här bilden visar objektvisningsmallar för Word, PowerPoint och Excel på vänster sida och en visningsmall för hovringspanelen för PowerPoint på höger sida.

Artikelinnehåll

Typer av visningsmallar som används i webbdelen för sökresultat

Hur visningsmallar visar information om sökresultat

Typer av visningsmallar som används i webbdelen för sökresultat

Standardversionen av sökcentret på din webbplats består av olika webbdelar: en webbdel för sökrutan, en webbdel för sökresultatet, en webbdel för söknavigering och en webbdel för förfining. De faktiska sökresultaten visas i webbdelen för sökresultat. Alla dessa webbdelar kan också läggas till på sidorna på din webbplats.

Det finns tre huvudsakliga typer av visningsmallar för webbdelen för sökresultat som du bör känna till: kontrollvisningsmallar, objektresultatsmallar och hovringspanelsmallar.

Kontrollvisningsmallen avgör den övergripande strukturen för hur resultatet visas. Den innehåller allt ”runt omkring” de enskilda resultaten, till exempel en rubrik, numrering, knapparna Nästa och Föregående sida och meddelandet ”inga resultat hittades”.

Objektvisningsmallen definierar hur varje resultat visas. Den definierar de hanterade egenskaper du vill visa och hur de visas. Du kan ha olika objektvisningsmallar för olika resultattyper.

Visningsmalltyper för sökresultat

Visningsmallen för hovringspanelen visar vanligtvis en förhandsgranskning av objektet eller dokumentet när användarna hovrar över sökresultatet. Visningsmallen för hovringspanelen innehåller även åtgärder som Redigera eller Skicka och annan information om sökresultatet.

Överst på sidan

Hur visningsmallar visar information om sökresultat

Sökresultatet innehåller information som hjälper användarna att se om resultatet är det de söker. Visningsmallarna visar den här informationen genom att visa hanterade egenskaper. Hanterade egenskaper är innehåll och metadata som lagrats i sökindexet, till exempel författare och rubrik för ett dokument. Visningsmallarna visar ett urval av de hanterade egenskaperna i sökresultat, till exempel filtyp, rubrik, dokumentsammanfattning, sökväg och bild.

Objektvisningsmallen visar information från hanterade egenskaper

Du kan skapa egna visningsmallar som visar information som är viktig för dina användare, för specifika typer av resultat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×